ДСТУ 9130:2021 Прокат гарячекатаний з арматурної сталі для залізобетонних конструкцій. Технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОКАТ ГАРЯЧЕКАТАНИЙ
З АРМАТУРНОЇ СТАЛІ
ДЛЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
КОНСТРУКЦІЙ
Технічні умови

ДСТУ 9130:2021

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Прокат сортовий, фасонний та спеціальні профілі» (ТК 2), Державне підприємство «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 20 жовтня 2021 р. № 362 з 2022–04–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 5781–82)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

 4 Класифікація та сортамент

5 Технічні вимоги

6 Правила приймання

7 Методи контролювання

8 Пакування, маркування, транспортування та зберігання

9 Вимоги щодо безпеки

10 Вимоги щодо збереження довкілля

Додаток А (обов’язковий) Вимоги до статистичних показників характеристик міцності

Додаток Б (обов’язковий) Методика визначення механічних властивостей гарячекатаного прокату з арматурної сталі для залізобетонних конструкцій

Додаток В (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОКАТ ГАРЯЧЕКАТАНИЙ З АРМАТУРНОЇ СТАЛІ
ДЛЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ
Технічні умови

HOT-ROLLED pRODucTs FROM ARMATuRE sTEEL
FOR REINFORcEMENT OF FERROcONcRETE cONsTRucTIONs
Specification

Чинний від 2022–04–01

1 СфЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на сталь, призначену для виготовлення арматурного гарячекатаного прокату гладкого та періодичного профілю, який застосовують під час армування звичайних і попередньо напружених залізобетонних конструкцій.

У частині норм хімічного складу низьколегованої сталі цей стандарт поширюється на зливки, блюмси та заготівки.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні нормативні документи:

ДСТУ 2293:2014 Охорона праці. Терміни та визначення понять

ДСТУ 2651:2005/ГОСТ 380–2005 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ 3058–95 (ГОСТ 7566–94) Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 3273–95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення і вимоги

ДСТУ 3760:2019 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови

ДСТУ 3910–99 (ГОСТ 17.9.1.1–99) Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4738:2007/ГОСТ 2590–2006 Прокат сортовий сталевий гарячекатаний круглий. Сортамент (EN 10060:2003, NEQ; ГОСТ 2590–2006, ІDT)

ДСТУ 7234:2011 Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7950:2015 Дизайн і ергономіка. Робоче місце під час виконання робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги

ДСТУ 8604:2015 Дизайн і ергономіка. Робоче місце для виконання робіт у положенні сидячи.

ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення

ДСТУ 8901:2019 Сталь та чавун. Методи визначення фосфору

ДСТУ 8919:2019 Сталь. Метод фотоелектричного спектрального аналізу

ДСТУ 8921:2019 Сталь та чавун. Методи визначення кремнію

ДСТУ 8922:2019 Сталь, чавун та сплави. Відбирання та готування проб для визначення хімічного складу

ДСТУ 9055:2020 Сталь та чавун. Методи визначення марганцю

ДСТУ 9059:2020 Сталь та чавун. Методи визначення хрому

ДСТУ ГОСТ 12344:2005 Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання вуглецю (ГОСТ 12344–2003, ІDT)

ДСТУ ГОСТ 12345:2004 (ИСО 671–82, ИСО 4935–89) Сталі леговані та високолеговані. Методи визначання сірки (ГОСТ 12345–2001 (ИСО 671–82, ИСО 4935–89), ІDT)

ДСТУ ISO 7438:2005 Матеріали металеві. Випробування на згин (ІSO 7438:1985, ІDT)

ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 7564–97 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и технологических испытаний

ГОСТ 12365-84 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения циркония.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online