ДСТУ 3915-99 Апарати контрольно-касові електронні. Загальні технічні умови

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АПАРАТИ
КОНТРОЛЬНО-КАСОВІ
ЕЛЕКТРОННІ
Загальні технічні умови

ДСТУ 3915-99

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Державним науково-виробничим підприємством «ЕЛЕКТРОНМАШ»

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 24 грудня 1999 р. № 410

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ зі скасуванням в Україні ГОСТ 23411-84 Е

4 РОЗРОБНИКИ: В. Анцут (керівник розробки), І. Ващенко, В. Вишнева, В. Переверзев, Н. Яфаєва

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Визначення

4 Класифікація

5 Основні параметри та розміри

6 Загальні технічні вимоги

7 Вимоги безпеки

8 Правила приймання

9 Методи контролю

10 Транспортування та зберігання

11 Вказівки щодо експлуатації

12 Гарантії виробника

Додаток А Розміщення клавіш на основному цифровому полі клавіатури ЕККА

Додаток Б Назви, функції та позначення клавіш універсальних ЕККА

Додаток В Розміщення функціональних клавіш «х», «ЦІНА», «КОД ТОВ» універсальних ЕККА відносно основного цифрового поля клавіатури ЕККА

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АПАРАТИ КОНТРОЛЬНО-КАСОВІ ЕЛЕКТРОННІ
Загальні технічні умови

АППАРАТЫ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ
Общие технические условия

ELECTRONIC CASH REGISTER
General specifications

Чинний від 2000-07-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на електронні контрольно-касові апарати (далі — ЕККА), призначені для автоматизації обліку, контролю і первинної обробки інформації касових операцій та реєстрації її на друкованих документах, і встановлює вимоги, правила приймання та методи контролю ЕККА, що виробляються для застосування в Україні та постачання на експорт.

1.2 Вимоги цього стандарту є обов’язковими, за винятком рекомендованої вимоги 6.5.2 до розміщення клавіш ЕККА.

1.3 Стандарт придатний для цілей сертифікації. Вимоги за 6.2.1-6.2.13, 6.2.16, 6.2.18, 6.2.21, 6.3.1, 6.3.3, 6.4.1-6.4.7, 6.5.7, 6.6.1, 6.7.1-6.7.5, 6.8, 6.9.1-6.9.3, 6.10-6.12, 6.14, 7.1-7.3 цього стандарту з урахуванням типу ЕККА є обов’язковими під час сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2296-93 Національний знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2708-94 Метрологія. Повірка засобів вимірювань. Організація і порядок проведення

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 3146-95 Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об’єктів ідентифікації. Штрихкодові позначки EAN. Вимоги до побудови

ДСТУ 3396.2-97 Захист інформації. Технічний захист інформації. Терміни та визначення

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 3470-96 Засоби обчислювальної техніки. Розташування знаків на клавіатурі

ДСТУ 3479-96 Апарати контрольно-касові електронні. Терміни та визначення

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.1.026-80 ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума в свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью. Технический метод

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.006-87 ССБТ. Безопасность аппаратуры электронной сетевой и сходных с ней устройств, предназначенных для бытового и аналогичного общего применения. Общие требования и методы испытаний

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 15.001-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность

ГОСТ 7717-88 Бумага диаграммная. Технические условия

ГОСТ 12969-67 Таблички для машин и приборов. Технические требования

ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов. Размеры

ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

ГОСТ 16842-82 Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний источников индустриальных радиопомех

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции

ГОСТ 19625-83 Лента телеграфная и бумага для телеграфной ленты. Технические условия

ГОСТ 23170-78 Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования

ГОСТ 24555-81 Системы государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения

ГОСТ 24750-81 Средства технические вычислительной техники. Общие требования технической эстетики

ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования по электрической и механической безопасности и методы испытаний

ГОСТ 26329-84 Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума технических средств и методы их определения

ГОСТ 26828-86 Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка

ГОСТ 27818-88 Машины вычислительные и системы обработки данных. Допустимые уровни шума на рабочих местах и методы определения

ГОСТ 29073-91 Совместимость технических средств измерения, контроля и управления промышленными процессами электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам. Общие положения

ГОСТ 29191-91 (МЭК 801-2-91) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 29216-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационной техники. Нормы и методы испытаний

СНиП II-4-79 Строительные нормы и правила. Часть 2. Нормы проектирования. Глава 4. Естественное и искусственное освещение

РД 25 958-90 Средства технические малых электронных вычислительных машин. Механические и климатические испытания.

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online