ДСТУ EN 14593-2:2008 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати дихальні з лінією стисненого повітря та легеневим автоматом. Частина 2. Апарати з півмаскою з надлишковим тиском. Вимоги, випробува...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Засоби індивідуального захисту органів дихання
АПАРАТИ ДИХАЛЬНІ З ЛІНІЄЮ СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ
ТА ЛЕГЕНЕВИМ АВТОМАТОМ
Частина 2. Апарати з півмаскою
з надлишковим тиском
Вимоги, випробування, маркування
(EN 14593-2:2005, IDT)

ДСТУ EN 14593-2:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО. Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Воробйов, д-р техн. наук (науковий керівник); В. Захаров; В. Каньшин М. Лисюк, канд. техн. наук; О. Михайленко; В. Руринкевич

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 серпня 2008 р. № 290 з 2010-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 14593-2:2005 Respiratory protective devices — Compressed air line breathing apparatus with demand valve — Part 2: Apparatus with a half mask at positive pressure — Requirements, testing, marking (Засоби захисту дихання. Апарати дихальні з лінією стисненого повітря та легеневим автоматом. Частина 2. Апарати з півмаскою з надлишковим тиском. Вимоги, випробування, маркування) і внесений із дозволу CEN, rue de Stassart, 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-який спосіб залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 На заміну ДСТУ EN 139-2002

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 14593-2:2005

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення та піктограми

4 Опис

5 Вимоги

5.1 Загальні положення

5.2 Ергономіка

5.3 Матеріали

5.4 Занурення у воду

5.5 Чищення та дезінфікування

5.6 Експлуатаційні характеристики

5.7 З’єднання

5.8 Підвісна система чи пояс

5.9 Експлуатаційні вимоги після зберігання

5.10 Здатність до займання

5.11 Стійкість до тиску

5.12 Пересувні системи подавання повітря високого тиску

5.13 Попереджувальні пристрої пересувних систем подавання повітря високого тиску

5.14 Подавальна трубка стисненого повітря

5.15 Дихальний шланг

5.16 Легеневий автомат

5.17 Регульовані вузли

5.18 Півмаски

5.19 Коефіцієнт підсмоктування

5.20 Вдихальний та видихальний клапани

5.21 Опір диханню

5.22 Уміст діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі

5.23 Герметичність

6 Випробування

6.1 Загальні положення

6.2 Занурення у воду

6.3 Огляд

6.4 Експлуатаційні характеристики

6.5 Міцність з’єднань із лицевою частиною, дозувальним клапаном, з’єднувальною трубкою середнього тиску та дихальним шлангом

6.6 Опір сплющуванню дихального шланга

6.7 Міцність подавальної трубки стисненого повітря, підвісної системи та з’єднувальних муфт

6.8 Кондиціювання

6.9 Здатність до займання

6.10 Дозувальний клапан для зниження тиску

6.11 Опір перегинанню трубки подавання стисненого повітря

6.12 Опір сплющуванню трубки подавання стисненого повітря

6.13 Стійкість трубки подавання стисненого повітря до дії тепла

6.14 Коефіцієнт підсмоктування

6.15 Випробування легеневого автомата

6.16 Визначення вмісту діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі

6.17 Випробування звукового попереджувального пристрою

7 Маркування

8 Інформація, яку надає виробник

Додаток А Маркування

Додаток ZA Взаємозв’язок між цим стандартом й основними вимогами EU Директиви 89/686/ЕЕС (РРЕ)

Додаток НА Перелік нормативних документів, згармонізованих з європейськими стандартами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 14593-2:2005 Respiratory protective devices — Com pressed air line breathing apparatus with demand valve — Part 2: Apparatus with a half mask at positive pressure — Requirements, testing, marking (Засоби захисту дихання. Апарати дихальні з лінією стисненого повітря та легеневим автоматом. Частина 2. Апарати з півмаскою з надлишковим тиском. Вимоги, випробування, маркування).

Європейський стандарт розроблено Технічним комітетом CEN/TC 79 «Respiratory protective devices», секретаріат якого очолює DIN.

Європейський стандарт розроблено CEN/CENELEC за дорученням, наданим Європейською Комісією та Європейською вільною асоціацією профспілок; він підтримує основні вимоги EU Директиви 89/686/ЕЕС. Взаємозв’язок з EU Директивою наведено в додатку ZA, який є невід’ємною частиною цього стандарту.

Разом з EN 14593-1 та EN 14594 цей стандарт замінює EN 139:1994.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— вилучено попередні довідкові матеріали «Передмова» та «Вступ» до EN 14593-2:2005; інформацію, що стосується європейського стандарту, долучено до «Національного вступу»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Зміст», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «Цей європейський стандарт» та «Ця частина EN 14593» замінено на «Цей стандарт»;

— груповий складник назви стандарту доповнено словом «індивідуального», що відповідає змісту стандарту та є спільним для групи стандартів відповідної сфери, до якої належить цей стандарт;

— у тексті цього стандарту словосполуку «Respiratory protective devices», використану в EN 14593-2:2005, ужито як «засоби індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД)», як це прийнято в нормативно-технічній документації України;

— до розділу 2 долучено «Національне пояснення», у якому наведено переклади назв європейських стандартів;

— до додатка ZA долучено «Національну примітку», виділену в тексті рамкою;

— долучено додаток НА «Перелік нормативних документів, згармонізованих з європейськими стандартами, на які є посилання в цьому стандарті».

Познаки одиниць фізичних величин, які відповідають вимогам ДСТУ 3651-97 «Метрологія. Одиниці фізичних величин», змінено на такі:

Познака в EN 14593-2:2005 min s m mm N h bar
Познака в цьому стандарті хв с м мм Н год бар Ом

 

Познака в EN 14593-2:2005 °C/min l/min l/stroke cycles/min dB mbar  Hz
Познака в цьому стандарті °С/хв дм3/хв дм3/хід циклів/хв дБ мбар Гц

ВСТУП до EN 14593-2:2005

Засіб індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) тільки тоді може бути прийнято згідно з цим стандартом, якщо його окремі складові частини задовольняють вимоги технічних умов, що є цілим стандартом або його частиною, а повністю укомплектований ЗІЗОД успішно витримав експлуатаційні випробування, як це визначено у відповідному стандарті. Якщо з якоїсь причини випробування укомплектованого ЗІЗОД неможливо, дозволено моделювати ЗІЗОД за умови забезпечення подібності дихальних характеристик та розподілу маси.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
АПАРАТИ ДИХАЛЬНІ З ЛІНІЄЮ СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ
ТА ЛЕГЕНЕВИМ АВТОМАТОМ
Частина 2. Апарати з півмаскою з надлишковим тиском
Вимоги, випробування, маркування

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
АППАРАТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ С ЛИНИЕЙ СЖАТОГО ВОЗДУХА
И ЛЕГОЧНЫМ АВТОМАТОМ
Часть 2. Аппараты с полумаской и избыточным давлением
требования, испытания, маркировка

RESPIRATORY PROTECTIVE DEVICES
COMPRESSED AIR LINE BREATHING APPARATUS
WITH DEMAND VALVE
Part 2. Apparatus with a half mask at positive pressure
requirements, testing, marking

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює мінімальні вимоги до дихальних апаратів із лінією стисненого повітря та дозувальним клапаном для використання із півмаскою за надлишкового тиску як засіб індивідуального захисту органів дихання.

Цей стандарт не поширюється на евакуаційні та підводні апарати, а також на апарати, призначені для використання в роботах із потоком абразивних матеріалів без додаткових захисних властивостей, хоча окремі вимоги стосуються використання разом з евакуаційними апаратами та надано евакуаційні умови.

Лабораторні й експлуатаційні випробування включено до стандарту для оцінки відповідності вимогам цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 132:1998 Respiratory protective devices — Definitions of terms and pictograms

EN 134:1998 Respiratory protective devices — Nomenclature of components

EN 140 Respiratory protective devices — Half masks and quarter masks — Requirements, testing, marking

EN 148-1 Respiratory protective devices — Threads for facepieces — Part 1: Standard thread connection

EN 148-2 Respiratory protective devices — Threads for facepieces — Part 2: Central thread con nection

EN 148-3 Respiratory protective devices — Threads for facepieces — Part 3: Thread connection M 45x3

EN 12021 Respiratory protective devices — Compressed air for breathing apparatus

EN 13274-1:2001 Respiratory protective devices — Methods of test — Part 1: Determination of inward leakage and total inward leakage

EN 13274-2:2001 Respiratory protective devices — Methods of test — Part 2: Practical performance tests

EN 12374-3 Respiratory protective devices — Methods of test — Part 3: Determination of breath ing resistance

EN 13274-4 Respiratory protective devices — Methods of test — Part 4: Flame tests

EN 13274-6 Respiratory protective devices — Methods of test — Part 6: Determination of carbon dioxide content of the inhalation air

EN ISO 8031 Rubber and plastics hoses and hose assemblies — Determination of electrical resist ance (ISO 8031:1993).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 132:1998 Засоби захисту органів дихання. Визначення термінів та піктограм

EN 134:1998 Засоби захисту органів дихання. Перелік складових частин

EN 140 Засоби захисту органів дихання. Півмаски та чвертьмаски. Вимоги, випробування, маркування

EN 148-1 Засоби захисту органів дихання. Нарізеві з’єднання для лицевих частин. Частина 1. Стандартне нарізеве з’єднання

EN 148-2 Засоби захисту органів дихання. Нарізеві з’єднання для лицевих частин. Частина 2. Центральне нарізеве з’єднання

EN 148-3 Засоби захисту органів дихання. Нарізеві з’єднання для лицевих частин. Частина 3. Нарізеве з’єднання М 45x3

EN 12021 Засоби захисту органів дихання. Стиснене повітря для дихальних апаратів

EN 13274-1:2001 Засоби захисту органів дихання. Методи випробовування. Частина 1. Ви значення коефіцієнта підсмоктування та загального коефіцієнта проникності

EN 13274-2:2001 Засоби захисту органів дихання. Методи випробовування. Частина 2. Ви пробування експлуатаційних властивостей

EN 13274-3 Засоби захисту органів дихання. Методи випробовування. Частина 3. Визначення опору диханню

EN 13274-4 Засоби захисту органів дихання. Методи випробовування. Частина 4. Випробування полум’ям

EN 13274-6 Засоби захисту органів дихання. Методи випробовування. Частина 6. Визначення вмісту діоксиду вуглецю у вдихуваному повітрі

EN ISO 8031 Гумові та пластикові шланги і шлангові вузли. Визначення електричного опору (ISO 8031:1993).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online