ДСТУ ISO 10015:2021 Управління якістю. Настанови щодо управління компетентністю та щодо розвитку персоналу (ISO 10015:2019, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Управління якістю
НАСТАНОВИ
ЩОДО УПРАВЛІННЯ КОМПЕТЕНТНІСТЮ
ТА ЩОДО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

ДСТУ ISO 10015:2021
(ISO 10015:2019, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Системи управління якістю» (ТК 189)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науководослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 15 грудня 2021 р. № 504 з 2022–08–01

3 Національний стандарт відповідає ISO 10015:2019 Quality management — Guidelines for competencemanagement and people development (Управління якістю. Настанови щодо керування компетентністю та щодо розвитку персоналу)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ ISO 10015:2008

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 10015:2019

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Управління компетентністю

4.1 Загальні положення

4.2 Визначення потреб щодо компетентності

4.3 Оцінювання наявної компетентності та потреб у розвитку

5 Управління компетентністю та розвитком персоналу

5.1 Загальні положення

5.2 Планування

5.3 Структура програми

5.4 Заходи

5.5 Функції та обов’язки

5.6 Оцінювання впливу програми управління компетентністю та розвитком персоналу

5.7 Визначення майбутньої компетентності та потреб у розвитку персоналу

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) П ерелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 10015:2021 (ISO 10015:2019, IDT) «Управління якістю. Настанови щодо управління компетентністю та щодо розвитку персоналу», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 10015:2019 (версія en) «Quality management — Guidelines for competence management and people development».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 189 «Системи управління якістю».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ ISO 10015:2008 «Управління якістю. Настанови щодо навчання персоналу» (ISO 10015:1999, IDT).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України. До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 та в «Бібліографії» подано «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до ISO 10015:2019 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до ISO 10015:2019

Персонал важливий для організацій. Дієвість організації залежить від того, як компетентність персоналу застосовують під час роботи. Управління компетентністю та розвитком персоналу на рівні організації та на командному, груповому та персональному рівнях потрібно організаціям, щоб бути успішними.

Управління компетентністю та розвиток персоналу чітко пов’язані між собою: розвиток персоналу є частиною управління компетентністю, а компетентний персонал потребуватиме розвитку. Ці два положення взаємопов’язані та багато в чому нероздільні.

Застосування запланованих та систематизованих процесів щодо управління компетентністю та розвитком персоналу — важливий внесок у допомогу організаціям, щоб поліпшувати свої можливості, відповідати своєму стратегічному спрямуванню та досягати запланованих результатів. Управління компетентністю має суттєве значення для розширення можливостей організації створювати та надавати цінності.

Принципи управління якістю, на яких ґрунтуються стандарти ISO серії 9000 (частиною якої є сімейство стандартів від ISO 10001 до ISO 10019), підкреслюють важливість компетентного персоналу та культури, що сприяє зростанню та подальшому розвитку.

У цьому стандарті подано настанови, призначені допомогти організаціям та їхньому персоналу вирішувати питання, що стосуються управління компетентністю та розвитком персоналу. Стандарт може бути застосовано, якщо потрібні настанови, щоб інтерпретувати посилання щодо компетентного/розвиненого персоналу у межах стандартів на системи управління якістю ISO серії 9000 або будь-яких інших стандартів на системи управління, наприклад, управління ризиками, екологічного управління.

Цей стандарт надає настанови, які допоможуть організаціям управляти компетентністю та розвивати свій персонал. На рисунку 1 наведено відповідний процес.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
НАСТАНОВИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ КОМПЕТЕНТНІСТЮ
ТА ЩОДО РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ

QUALITY MANAGEMENT
GUIDELINES FOR COMPETENCE MANAGEMENT
AND PEOPLE DEVELOPMENT

Чинний від 2022–08–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті подано настанови для організації щодо встановлення, запровадження, підтримання та поліпшування систем управління компетентністю та розвитком персоналу з тим, щоб позитивно впливати на виходи, пов’язані з відповідністю продукції та послуг, а також із потребами та очікуваннями відповідних заінтересованих сторін.

Цей стандарт застосовний до всіх організацій незалежно від їхнього типу чи розміру. Стандарт не додає, не змінює чи модифікує іншим чином вимоги стандартів ISO серії 9000 чи будь-яких інших стандартів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи згадуються в тексті так, що деякий чи весь їхній зміст становить вимоги цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 9000:2015 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 9000:2015 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи