ДСТУ ISO/IEC TS 17021-10:2021 Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем управління. Частина 10. Вимоги до компетентності персоналу, що здійснює аудит та сертифіка...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Оцінювання відповідності
ВИМОГИ ДО ОРГАНІВ,
ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ АУДИТ
ТА СЕРТИФІКАЦІЮ
СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
Частина 10. Вимоги до компетентності персоналу,
що здійснює аудит та сертифікацію систем управління
охороною здоров’я і безпекою праці

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-10:2021
(ISO/IEC TS 17021-10:2018, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Оцінка відповідності» (ТК 89), ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 15 грудня 2021 р. № 508 з 2022–08–01

3 Національний стандарт відповідає ISO/IEC TS 17021-10:2018 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems — Part 10: Competence requirements for auditing and certification of occupational health and safety management systems (Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем управління. Частина 10. Вимоги до компетентності персоналу, що здійснює аудит та сертифікацію систем управління охороною здоров’я і безпекою праці)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO/IEC TS 17021-10:2018

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги до компетентності

5 Вимоги до компетентності аудиторів із систем управління ОЗіБП

5.1 Загальні положення

5.2 Термінологія, принципи, процеси та поняття у сфері ОЗіБП

5.3 Середовище організації

5.4 Лідерство, консультації та участь працівників

5.5 Юридичні та інші вимоги

5.6 Ризики й можливості у сфері ОЗіБП та інші ризики й можливості

5.7 Готовність до надзвичайних ситуацій та реагування на них

5.8 Оцінювання дієвості

5.9 Усунення небезпек та зменшення ризиків у сфері ОЗіБП

5.10 Розслідування інцидентів

6 Вимоги до компетентності персоналу, який розглядає звіти з аудиту та приймає рішення щодо сертифікації

6.1 Термінологія, принципи, процеси та поняття у сфері ОЗіБП

6.2 Середовище організації

6.3 Лідерство, консультації та участь працівників

6.4 Юридичні та інші вимоги

6.5 Ризики й можливості у сфері ОЗіБП та інші ризики й можливості

6.6 Оцінювання дієвості

6.7 Усунення небезпек та зменшення ризиків у сфері ОЗіБП

6.8 Розслідування інцидентів

7 Вимоги до компетентності для іншого персоналу з сертифікації

7.1 Термінологія, принципи, процеси та поняття у сфері ОЗіБП

7.2 Середовище організації

Додаток А (довідковий) Знання для аудиту та сертифікації системи управління охороною здоров’я і безпекою праці

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO/IEC TS 17021-10:2021 (ISO/IEC TS 17021-10:2018, IDT) «Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем управління. Частина 10. Вимоги до компетентності персоналу, що здійснює аудит і сертифікацію систем управління охороною здоров’я і безпекою праці», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO/IEC TS 17021-10:2018 (версія en) «Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certifi cation of management systems — Part 10: Competence requirements for auditing and certifi cat ion of occupational health and safety management systems».

Цей національний стандарт ДСТУ ISO/IEC TS 17021-10:2021 (ISO/IEC TS 17021-10:2018, IDT) «Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем управління. Частина 10. Вимоги до компетентності персоналу, що здійснює аудит і сертифікацію систем управління охороною здоров’я і безпекою праці», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO/IEC TS 17021-10:2018 (версія en) «Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certifjcation of management systems — Part 10: Competence requirements for auditing and certifjcation of occupational health and safety management systems».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 89 «Оцінка відповідності».

Вимоги, зазначені в стандарті, відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слово «документ» замінено на «стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до ISO/IEC TS 17021-10:2018 як таку, що безпосередньо не стосується цього стандарту;

— вилучено застосовні в ISO/IEC TS 17021-10:2018 скорочення;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до ISO/IEC TS 17021-10:2018

ISO 45001 надає основу, яка дає можливість організації забезпечувати безпечні й здорові умови праці, застосовуючи запобігання травмам та/або погіршенню здоров’я працівників і проактивним покращенням показників дієвості з охорони здоров’я та безпеки праці (ОЗіБП). Персонал із сертифікації систем управління охороною здоров’я та безпекою праці повинен мати компетенції, описані в ISO/IEC 17021-1:2015, а також конкретні компетенції в системі управління охороною здоров’я та безпекою праці, описані в цьому стандарті.

Цей стандарт доповнює ISO/ІЕС 17021-1, зокрема й настановні принципи, викладені в розділі 4 ISO/IEC 17021-1:2015. Зокрема, в ньому наведено роз’яснення щодо вимог до компетентності персоналу, залученого до процесу сертифікації, викладені в додатку А ІSO/IEC 17021-1:2015.

Органи із сертифікації несуть відповідальність перед зацікавленими сторонами, зокрема й перед своїми клієнтами та замовниками організацій, системи управління яких сертифіковано, для того щоб гарантувати, що сертифікація систем управління охороною здоров’я та безпекою праці заслуговує довіри, якщо до неї залучено персонал із сертифікації, який демонструє відповідну компетентність.

У цьому стандарті використано такі дієслівні форми:

— «shall» означає вимогу;

— «should» указує на рекомендацію;

— «may» означає дозвіл;

— «can» означає можливість або здатність.

Додаткові відомості можна знайти в частині 2 Директив ISO/IEC.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ
ВИМОГИ ДО ОРГАНІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ
АУДИТ ТА СЕРТИФІКАЦІЮ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ
Частина 10. Вимоги до компетентності персоналу, що здійснює
аудит та сертифікацію систем управління охороною здоров’я і безпекою праці

CONFORMITY ASSESSMENT
REQUIREMENTS FOR BODIES PROVIDING
AUDIT AND CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS
Part 10. Competence requirements for auditing and certifjcation of occupational health
and safety management systems

Чинний від 2022–08–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає додаткові вимоги до компетенції персоналу, який бере участь у процесах аудиту та сертифікації систем управління охороною здоров’я і безпекою праці (ОЗіБП), і доповнює наявні вимоги ISO/IEC 17021-1.

Визначено три типи персоналу та його функції щодо сертифікації:

— аудитори;

— персонал, який аналізує звіти про аудит та приймає рішення щодо сертифікації;

— інший персонал.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO/IEC 17021-1:2015 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certifjcation of management systems — Part 1: Requirements

ISO 45001 Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO/IEC 17021-1:2015 Оцінювання відповідності. Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги

ISO 45001 Систем управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online