ДСТУ EN ISO/IEC 17067:2014 Оцінювання відповідності. Основні положення сертифікації продукції та керівні вказівки щодо схем сертифікації продукції (EN ISO/IEC 17067:2013, IDT; ISO/IEC 17067:2013, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Оцінювання відповідності
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
ТА КЕРІВНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО
СХЕМ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

ДСТУ EN ISO/IEC 17067:2014
(EN ISO/IEC 17067:2013, IDT;
ISO/IEC 17067:2013, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Оцінка відповідності» (ТК 89)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 21 грудня 2021 р. № 526 з 2022-09-01

3 Національний стандарт відповідає ISO/IEC 17067:2013 Conformity assessment — Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes (Оцінювання відповідності. Основні положення сертифікації продукції та керівні вказівки щодо схем сертифікації продукції) і внесений з дозволу CENELEC, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступень відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до ISO/ІЕС 17067:2013

Передмова до EN ISO/ІЕС 17067:2013

0 Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Сертифікація продукції

4.1 Загальне поняття сертифікації продукції

4.2 Цілі сертифікації продукції

5 Схеми сертифікації продукції

5.1 Загальні положення

5.2 Функції та діяльність, які належать до схем сертифікації продукції

5.3 Типи схем сертифікації продукції

6 Розробляння та функціювання схеми сертифікації продукції

6.1 Загальні положення

6.2 Взаємозв’язок між схемою сертифікації продукції та системою сертифікації продукції

6.3 Власник схеми

6.4 Розробляння схем сертифікації продукції

6.5 Зміст схеми

6.6 Підтримування та вдосконалення схеми

6.7 Документація за схемою Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є у цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO/IEC 17067:2014 (EN ISO/IEC 17067:2013, IDT; ISO/IEC 17000:2013, IDT) «Оцінювання відповідності. Основні положення сертифікації продукції та керівні вказівки щодо схем сертифікації продукції», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO/IEC 17067:2013 (версія en) «Conformity assessment — Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes».

Текст міжнародного стандарту ISO/IEC 17067:2013 був затверджений CEN як EN ISO/IEC 17067:2013 без будь-яких змін.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 89 «Оцінка відповідності».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— рисунки та примітки оформлено згідно з ДСТУ 1.5:2015;

— долучено довідковий додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документів, посилання на які є в цьому стандарті».

ПЕРЕДМОВА до ISO/IEC 17067:2013

ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) та IEC (Міжнародна електротехнічна комісія) утворюють спеціалізовану систему всесвітньої стандартизації. Національні органи, які є членами ISO або IEC, беруть участь у розробленні міжнародних стандартів через технічні комітети, створені відповідною організацією для вирішення конкретних сфер технічної діяльності. Технічні комітети ISO та IEC співпрацюють у сферах, що становлять взаємний інтерес. Інші міжнародні організації, урядові та неурядові, у взаємодії з ISO та IEC, також беруть участь у роботі. У сфері оцінювання відповідності комітет ISO з питань оцінки відповідності (CASCO) відповідає за розроблення міжнародних стандартів та настанов.

Міжнародні стандарти готують згідно з правилами, наведеними в Частині 2 Директив ISO/IEC.

Проекти міжнародних стандартів розсилають членам ISO для голосування. Для публікації як міжнародного стандарту потрібне схвалення не менше ніж 75 % членів ISO, що беруть участь в голосуванні.

Звертаємо увагу на можливості того, що деякі елементи цього стандарту можуть бути предметом патентних прав.

ISO не несе відповідальності за виявлення будь-яких або всіх таких патентних прав. ISO/IEC 17067 був підготовлений комітетом ISO з питань оцінки відповідності (CASCO).

Він був надісланий для голосування національним органам ISO та IEC, та був схвалений обома організаціями.

Це перше видання ISO/IEC 17067 скасовує та замінює ISO/IEC Guide 67:2004, який був технічно переглянутий.

Порівняно з ISO/IEC Guide 67:2004 були внесені такі основні зміни:

— додано новий розділ 6, який містить настанови щодо створення та застосування схеми сертифікації продукції;

— частину тексту, який спочатку містився в основній частині ISO/IEC Guide 67, переміщено до Вступу;

— підкреслено функційний підхід до оцінювання відповідності;

— таблиця 1 була розширена, щоб відобразити функційний підхід;

— чітко передбачено положення для схем сертифікації типу та партії;

— посиланням на ISO/IEC 17065:2012 замінено посилання на ISO/IEC Guide 65:1996;

— текст подекуди став більш лаконічним.

ПЕРЕДМОВА до EN ISO/ІЕС 17067:2013

Цей стандарт (EN ISO/ІЕС 17067:2013) підготовлений Технічним комітетом ISO/САSСО «Комітет з питань оцінки відповідності» у співпраці з Технічним комітетом CEN/СLС/ТС 1 «Критерії для органів з оцінки відповідності», секретаріат якого веде BSI.

Цьому європейському стандарту потрібно надавати статус національного стандарту або через публікацію ідентичного тексту, або затвердженням не пізніше лютого 2014 року; при цьому національні стандарти, які суперечать цьому стандарту, мають бути вилучені не пізніше лютого 2014 року.

Звертаємо увагу, що деякі елементи цього документа можуть бути предметом патентних прав. СЕN (та/або CENELEC) не несе відповідальності за виявлення будь-яких або всіх таких патентних прав.

Відповідно до внутрішніх правил СЕN-CENELEC національні організації зі стандартизації таких країн зобов’язані застосовувати цей європейський стандарт: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Колишня Югославська Республіка Македонія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина та Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії.

Повідомлення про затвердження

Текст ISO/ІЕС 17067:2013 затверджений СЕN як EN ISO/ІЕС 17067:2013 без будь-яких змін.

0 ВСТУП

Цей стандарт містить основні положення сертифікації продукції та керівні вказівки щодо схем сертифікації продукції. У цьому стандарті термін «продукція» може означати «процес» або «послуга».

В процесі розробляння, виробництва, розповсюдження, використання та утилізації продукція може викликати занепокоєння у покупців, користувачів та суспільства загалом. Такі занепокоєння можуть стосуватися безпеки, впливу на здоров’я або навколишнє середовище, довговічності, сумісності, придатності для передбачених цілей або для заявлених умов.

Як правило, такі занепокоєння врегульовують за допомогою зазначення необхідних властивостей щодо продукції в нормативних документах, зокрема стандартах.

Потім постачальник продукції має продемонструвати, що продукція відповідає вимогам нормативного документа.

Постачальнику може бути достатньо оцінити та заявити про відповідність його продукції, але в інших випадках користувач або регулівний орган може вимагати проведення оцінювання відповідності компетентною та неупередженою третьою стороною.

Оцінювання та підтверджування відповідності неупередженою третьою стороною того, що продукцією було продемонстровано виконання встановлених вимог, називається сертифікацією продукції.

У цьому стандарті викладено основні принципи організації і управління схемами сертифікації продукції. У ньому визначені загальні методи оцінювання, що лежать в основі сертифікації продукції, такі як випробування продукції, інспектування та аудит.

Цей стандарт призначений для тих сторін, які беруть участь у процесі сертифікації продукції, особливо для тих, хто є або має намір стати власником схем сертифікації продукції. До власників схем сертифікації продукції можуть належати:

a) органи з сертифікації продукції;

b) уряд та регулівні органи влади;

c) органи, що здійснюють закупівлі;

d) неурядові організації;

e) промислові та торговельні організації;

f) організації споживачів.

Цей стандарт містить лише настанови та не містить будь-яких вимог. Він сумісний з ISO/IEC 17065, який встановлює вимоги до органів з сертифікації продукції.

У цьому стандарті використано такі дієслівні форми:

— «має», «слід» («should») означає рекомендацію;

— «можливо» («may») означає дозвіл;

— «може» («can») означає можливість або здатність.

Додаткові деталі можна знайти в Директивах ISO/IEC, Частина 2.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
ТА КЕРІВНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО СХЕМ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

CONFORMITY ASSESSMENT
FUNDAMENTALS OF PRODUCT CERTIFICATION AND GUIDELINES
FOR PRODUCT CERTIFICATION SCHEMES

Чинний від 2022-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт описує основи сертифікації продукції та надає рекомендації щодо розуміння, розробляння, використання чи підтримування схем сертифікації продукції, процесів та послуг.

Він призначений для використання всіма, хто заінтересований у сертифікації продукції, і особливо власниками схем сертифікації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням документів (разом зі змінами).

ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment — Vocabulary and general principles

ISO/IEC 17065:2012 Conformity assessment — Requirements for bodies certifying products, processes and services.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO/IEC 17000:2004 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи

ISO/IEC 17065:2012 Оцінювання відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online