ДСТУ EN ISO 11664-6:2018 Колориметрія. Частина 6. Формула колірних розбіжностей CIEDE2000 (EN ISO 11664-6:2016, IDT; ISO/CIE 11664-6:2014, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОЛОРИМЕТРІЯ
Частина 6. Формула колірних
розбіжностей CIEDE2000

ДСТУ EN ISO 11664-6:2018
(EN ISO 11664-6:2016, IDT;
ISO/CIE 11664-6:2014, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Аудіовізуальні системи і служби» (ТК 123), Державне підприємство «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ» (ДП «УНДІРТ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 23 грудня 2021 р. № 538 з 2022–08–01

3 Національний стандарт відповідає EN ISO 11664-6:2016 Colorimetry- Part 6: CIEDE2000 Colour-difference formula (ISO/CIE 11664-6:2014) (Колориметрія. Частина 6. Формула колірних розбіжностей CIEDE2000) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (ІDТ)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO/CIE 11664-6:2014

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

4 Опорні умови

5 Метод обчислення

6 Параметричні коефіцієнти

Додаток А (довідковий) Трикомпонентний мікропростір

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN ISO 11664-6:2018 (EN ISO 11664-6:2016, IDT; ISO/CIE 11664-6:2014, IDT) «Колориметрія. Частина 6. Формула колірних розбіжностей CIEDE2000», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN ISO 11664-6:2016 (версія en) «Colorimetry — Part 6: CIEDE2000 Colour-difference formula (ISO/CIE 11664- 6:2014)».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 123 «Аудіовізуальні системи і служби».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ», замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять, познаки та скорочення» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділів «Нормативні посилання» та «Бібліографія» долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— із розділів «Передмова» до EN ISO 11664-6:2016 та ISO/CIE 11664-6:2014 до розділу «Національний вступ» долучено те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

ISO 11664-6:2014 був підготовлений Технічним комітетом ISO/TC 274 «Світло та освітлення» Міжнародної організації з стандартизації (ISO) і було прийнято як стандарт EN ISO 11664-6:2016 Технічним комітетом CEN/TC 139 «Лакофарбові матеріали», секретаріат якого перебуває у розпорядженні DIN.

Треба звернути увагу на можливість того, що деякі елементи цього стандарту можуть бути предметом патентних прав. CEN [та/або CENELEC] не несе відповідальності за ідентифікацію будь-яких або всіх таких патентних прав.

ISO/CIE 11664-6 було підготовлено Технічним комітетом CIE TC 1-57 відділу 1 «Зір та колір» як CIE S 014-6.

ISO/CIE 11664 складається з таких частин, під загальною назвою Колориметрія:

— Частина 1. Стандартні колориметричні спостерігачі CIE;

— Частина 2. Стандартні випромінення CIE;

— Частина 3. Координати кольору триколірної системи координат CIE;

— Частина 4. Колірний простір CIE 1976 L*a*b*;

— Частина 5. Колірний простір CIE 1976 L*u*v* та рівноконтрастна діаграма кольоровості u´, v´;

— Частина 6. Формула колірних розбіжностей CIEDE2000.

Повідомлення про схвалення

Текст ISO 11664-6:2014 затверджено CEN як EN ISO 11664-6:2016 без будь-яких змін.

ISO 11664-4:2008, на який є посилання в цьому стандарті, скасовано і замінено на ISO/CIE 11664-4:2019 [EN ISO/CIE 11664-4:2019] Colorimetry — Part 4: CIE 1976 L*a*b* colour space, який прийнято в Україні як ДСТУ EN ISO/CIE 11664-4:2020 (EN ISO/CIE 11664-4:2019, IDT; ISO/CIE 11664-4:2019, IDT) «Колориметрія. Частина 4. Колірний простір СІЕ 1976 L*a*b*».

Інші нормативні документи, посилання на які є в цьому стандарті, в Україні не прийнято, і чинних документів замість них немає.

ВСТУП до ISO/CIE 11664-6:2014

Тривимірний колірний простір, отриманий за допомогою побудови значень координат кольорів CIE X, Y, Z у прямокутних координатах, не є візуально рівномірним; не є візуально рівномірними також колірний простір x, y, Y й двовимірна діаграма кольоровості CIE x, y. Однакові відстані в цих просторах та діаграмах не відображають однаково відчутних відмінностей між колірними стимулами. З цієї причини CIE було застандартизовано два більш рівномірних колірних простори (називані колірним простором CIELAB і колірним простором CIELUV), координати в яких є нелінійними функціями від X, Y та Z. Чисельні значення, що приблизно визначають відносне значення розбіжностей кольорів, можна визначити простими евклідовими відстанями в цих просторах або більш складними формулами, які краще корелюють із відносною помітністю колірних розрізнень. Метою цього стандарту є визначання однієї з таких формул – формули CIEDE2000. Цей стандарт ґрунтується та Технічному звіті 142-2001.

Ця формула є розширенням формули колірних розбіжностей CIE 1976 L*a*b* (ISO 11664:2008(E)/CIE S 014-4/E:2007) із поправками на відмінності сприйняття різниці кольорів залежно від світлоти, насиченості, колірного тону та взаємодії насиченості та колірного тону. Еталонні умови визначають характеристики матеріалу та довкілля, до яких може бути застосовано цю формулу.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОЛОРИМЕТРІЯ
Частина 6. Формула колірних розбіжностей CIEDE2000

COLORIMETRY
Part 6. CIEDE2000 Colour-Difgerence Formula

Чинний від 2022–08–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті визначено метод обчислення колірних розбіжностей відповідно до формули CIEDE2000.

Вхідними даними для застосування цього стандарту є значення координат L* a* b* простору CIELAB, обчислені згідно з ISO 11664-4:2008(E)/CIE S 014-4/E:2007. Цей стандарт може бути застосований для визначення колірних розбіжностей двох колірних стимулів, сприйманих як такі, що належать об’єктам, що відбивають або передають світло. Сфера застосування охоплює відтворювальні пристрої, якщо їх застосовують для відтворювання об’єктів, що відбивають або передають світло і, якщо колірні координати стимулу відповідно пронормовані. Цей стандарт не застосовують до колірних стимулів, які належать області, що має вигляд як така, що випромінює світло як первинне джерело світла, або дзеркально відбиває таке світло.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Зазначені нижче документи, на які є посилання, є необхідними для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише наведене видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

CIE 142-2001 Improvement to industrial colour-difgerence evaluation, 2001

CIE S 017/E:2011 ILV: International Lighting Vocabulary, 2011

ISO 11664-4:2008(E)/CIE S 014-4/ E:2007. Joint ISO/CIE Standard: Colorimetry – Part 4: 1976 L*a*b* Colour Space, 2008.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

CIE 142-2001 Вдосконалення обчислення різниці кольорів у промисловості, 2001

CIE S 017/E:2011 ILV: Міжнародний словник термінів з світлотехніки, 2011

ISO 11664-4:2008(E)/CIE S 014-4/ E:2007. Об’єднаний стандарт ISO/CIE. Колориметрія. Частина 4. Колірний простір 1976 L*a*b*, 2008.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи