ДСТУ EN 250:2017 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати дихальні автономні резервуарні зі стисненим повітрям. Вимоги, випробування та марковання (EN 250:2014, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Засоби індивідуального захисту органів дихання
АПАРАТИ ДИХАЛЬНІ
АВТОНОМНІ РЕЗЕРВУАРНІ
ЗІ СТИСНЕНИМ ПОВІТРЯМ
Вимоги, випробування та марковання

ДСТУ EN 250:2017
(ЕN 250:2014, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 23 грудня 2021 р. № 540 з 2022–08–01

3 Національний стандарт відповідає ЕN 250:2014 Respiratory equipment - Open-circuit self-contained compressed air diving apparatus - Requirements, testing and marking (Дихальне обладдя. Автономні резервуарні підводні дихальні апарати зі стисненим повітрям. Вимоги, випробування та марковання)і внесений з дозволу CEN, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 250:2014

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Мінімальне устатковання

5 Вимоги

5.1 Конструкція

5.2 Допоміжна екстрена дихальна система

5.3 Матеріали

5.4 Повітряний(-і) балон(и)

5.5 Вентилі балонів

5.6 Вузли та з’єднання високого тиску

5.7 Характеристики регулятора подавання

5.8 Шлангові з’єднання

5.9 Пристрої безпеки

5.10 Лицева частина

5.11 Підвісна система

5.12 Стійкість до температури

5.13 Чищення та дезінфікування

5.14 Стійкість до впливу морської води

5.15 Експлуатаційні характеристики

6 Випробовування

6.1 Загальні вимоги

6.2 Методика

6.3 Візуальне перевіряння

6.4 Деталі та з’єднання високого та середнього тиску

6.5 Шлангові з’єднання

6.6 Система скидання тиску

6.7 Регулятор подавання

6.8 Видихальний клапан

6.9 Вентиль балона

6.10 Лицева частина

6.11 Пристрої безпеки

6.12 Стійкість до впливу визначеної температури

6.13 Стійкість до впливу морської води

6.14 Експлуатаційні характеристики

7 Марковання

7.1 Загальні вимоги

7.2 Регулятор подавання

8 Інформація, яку надає виробник

Додаток А (довідковий) Розділи цього стандарту, що містять вимоги та відповідні розділи щодо випробовувань

Додаток В (обов’язковий) Допоміжна екстрена дихальна система

Додаток С (довідковий) Штучна морська вода

Додаток D (довідковий) Детальна інформація щодо суттєвих технічних змін між EN 250:2014 та попереднім виданням

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між положеннями EN 250:2014 та основними вимогами Директиви ЄС 89/686/ЕЕС

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 250:2017 (EN 250:2014, IDT) «Засоби індивідуального захисту органів дихання. Апарати дихальні автономні резервуарні зі стисненим повітрям. Вимоги, випробування та марковання», прийнятий методом перекладу, –– ідентичний щодо EN 250:2014(версія en) «Respiratory equipment ― Open-circuit self-contained compressed air diving apparatus ― Requirements, testing and marking».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, ― ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— у назві стандарту груповий показник «Дихальне обладдя» замінено на «Засоби індивідуального захисту органів дихання» через відсутність у національній класифікації групи стандартів «Дихальне обладдя» і те, що ці апарати належать до автономних дихальних апаратів групи «Засоби індивідуального захисту органів дихання»;

― слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

― структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

― у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— вилучено «Передмову» до EN 250:2014 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

― познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам серії стандартів ДСТУ ISO 80000;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті».

EN 144-1, EN 148-1, EN 148-2, EN 148-3, EN 12021, посилання на які є в цьому стандарті, було прийнято в Україні як ДСТУ EN 144-1:2015 (EN 144-1:2000, IDT), ДСТУ EN 144-1:2015/Зміна № 1:2015 (EN 144-1:2000/A1:2003, IDT), ДСТУ EN 144-1:2015/Зміна № 2:2015 (EN 144-1:2000/A2:2005, IDT), ДСТУ EN 148-1:2004 (EN 148-1:1999, IDT), ДСТУ EN 148-2:2004 (EN 148-2:1999, IDT), ДСТУ EN 148-3:2004 (EN 148-3:1999, IDT), ДСТУ EN 12021:2017 (EN 12021:2014, IDT) відповідно.

EN ISO 12209 та ISO 263, посилання на які є в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні.

ВСТУП до EN 250:2014

Автономний резервуарний підводний дихальний апарат зі стисненим повітрям лише тоді може бути схвалений згідно з цим стандартом, якщо його окремі складові частини задовольняють вимоги специфікації випробувань, яка може бути стандартом або частиною стандарту, і експлуатаційні випробування були успішно проведені на укомплектованому апараті, як це зазначено у відповідному стандарті. Якщо з будь-яких причин випробувати укомплектований апарат не можна, то дозволено випробовувати модель апарата за умови, що її дихальні характеристики подібні до характеристик укомплектованого апарата.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
АПАРАТИ ДИХАЛЬНІ АВТОНОМНІ РЕЗЕРВУАРНІ
ЗІ СТИСНЕНИМ ПОВІТРЯМ
Вимоги, випробування та марковання

RESPIRATORY EQUIPMENT
OPEN-CIRCUIT SELF-CONTAINED COMPRESSED AIR
DIVING APPARATUS
Requirements, testing and marking

Чинний від 2022–08–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає мінімальні вимоги до автономних резервуарних підводних дихальних апаратів зі стисненим повітрям та їхніх вузлів для забезпечення мінімального рівня безпечної роботи апарата під час занурювання на глибину до 50 м.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи повністю або частково необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 144-1 Respiratory protective devices — Gas cylinder valves — Part 1: Thread connections for insert connector

EN 148-1 Respiratory protective devices — Threads for facepieces — Part 1: Standard thread connection

EN 148-2 Respiratory protective devices — Threads for facepieces — Part 2: Centre thread connection

EN 148-3 Respiratory protective devices — Threads for facepieces — Part 3: Thread connection M 45×3

EN 12021 Respiratory protective devices — Compressed air for breathing apparatus

EN ISO 12209 Gas cylinders — Outlet connections for gas cylinder valves for compressed breathable air (ISO 12209)

ISO 263 ISO inch screw threads — General plan and selection for screws, bolts and nuts — Diameter range 0,06 to 6 in.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 144-1 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Вентилі газових балонів. Стандартне нарізеве з’єднання для вставного з’єднувача

EN 148-1 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Нарізеві з’єднання для лицевих частин. Частина 1. Стандартне нарізеве з’єднання

EN 148-2 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Нарізеві з’єднання для лицевих частин. Частина 2. Центральне нарізеве з’єднання

EN 148-3 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Нарізеві з’єднання для лицевих частин. Частина 3. Нарізеве з’єднання М 45×3

EN 12021 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Стиснене повітря для дихальних апаратів

EN ISO 12209 Балони з газом. З’єднання випускних отворів вентилів газових балонів зі стисненим дихальним повітрям (ISO 12209)

ISO 263 Дюймова нарізь згідно з ISO. Загальний вид та підбір для ґвинтів, болтів та гайок. Діапазон діаметрів від 0,06 дюймів до 6 дюймів

 

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online