ДСТУ EN 772-16:2022 Методи випробування стінових каменів. Частина 16. Визначення розмірів (EN 772-16:2011, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 772-16:2022
(EN 772-16:2011, IDT)

МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯ
СТІНОВИХ КАМЕНІВ

Частина 16. Визначення розмірів

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до національного органу
стандартизації (ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Будівельні вироби і матеріали» (ТК 305)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 26 січня 2022 р. № 20 з 2022-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 772-16:2011 Methods of test for masonry units — Part 16: Determination of dimensions (Методи випробувань стінових каменів. Частина 16. Визначення розмірів) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN-CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання
цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 2022

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Принцип

4 Познаки

5 Обладнання

6 Підготовка зразків

6.1 Відбір проб

6.2 Обробка поверхні

7 Методика проведення випробування

7.1 Довжина, ширина і висота

7.2 Товщина зовнішніх стінок і внутрішніх перегородок

7.3 Глибина отворів

7.4 Плоскопаралельність поверхонь постелі

7.5 Об’єднана товщина зовнішніх стінок і внутрішніх перегородок

8 Розрахунок і вираження результатів

9 Звіт про випробування

Додаток А (довідковий) Приклади шляхів, обраних для вимірювання загальної товщини

Додаток B (довідковий) Суттєві технічні зміни між цим стандартом і попередньою редакцією

Додаток НА (довідковий) Перелік національний стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 772-16:2022 (EN 772-16:2011, IDT) «Методи випробування стінових каменів. Частина 16. Визначення розмірів », прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 772-16:2011 (версія en) «Methods of test for masonry units — Part 16: Determination of dimensions».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 305 «Будівельні вироби і матеріали».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення» цей стандарт належить до комплексу «В.2.7 — Будівельні матеріали».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті».

Копії нормативних документів, посилання на які є в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ДСТУ EN 772-16:2022

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ СТІНОВИХ КАМЕНІВ
Частина 16. Визначення розмірів

METHODS OF TEST FOR MASONRY UNITS
Part 16: Determination of dimensions

Чинний від 2022-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює метод визначення загальних розмірів, товщини і загальної товщини стінок і перегородок, глибини пустот і плоскопаралельності поверхонь постелі стінових виробів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче посилання є необхідними для застосування цього стандарту. Для датованих посилань використовується лише датоване посилання. Для не датованих посилань застосовується посилання на останню редакцію стандарту (включаючи будь-які зміни).

EN 771-1 Specification for masonry units — Part 1: Clay masonry units

EN 771-2 Specification for masonry units — Part 2: Calcium silicate masonry units

EN 771-3 Specification for masonry units — Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and lightweight aggregates)

EN 771-4 Specification for masonry units — Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units

EN 771-5 Specification for masonry units — Part 5: Manufactured stone masonry units

EN 771-6 Specification for masonry units — Part 6: Natural stone masonry units.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 771-1 Технічні умови для стінових блоків. Частина 1. Керамічні блоки

EN 771-2 Технічні умови для стінових х блоків. Частина 2. Стінові блоки з силікату кальцію

EN 771-3 Технічні умови для стінових блоків. Частина 3. Стінові блоки з бетону з заповнювачем (щільні і легкі заповнювачі)

EN 771-4 Технічні умови для стінових блоків. Частина 4. Стінові блоки з автоклавного газобетону

EN 771-5 Технічні умови для стінових блоків. Частина 5. Стінові блоки з штучного каменю

EN 771-6 Технічні умови для стінових блоків. Частина 6. Стінові блоки з натурального каменю.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online