Постанова від 03.05.2022 № 427 Про затвердження Тимчасового порядку дій суб`єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійсн...

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 3 травня 2022 року № 427

м. Київ

Про затвердження Тимчасового порядку дій суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з відновлення об'єктів централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, пошкоджених (зруйнованих) внаслідок бойових дій, у період дії в Україні воєнного стану

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про правовий режим воєнного стану", у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеним відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

1. Затвердити Тимчасовий порядок дій суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з відновлення об'єктів централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, пошкоджених (зруйнованих) внаслідок бойових дій, у період дії в Україні воєнного стану, що додається.

2. Суб'єктам господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, при виконанні робіт із відновлення об'єктів централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення та їх складових, пошкоджених внаслідок бойових дій, дотримуватись вимог Тимчасового порядку дій суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з відновлення об'єктів централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, пошкоджених (зруйнованих) внаслідок бойових дій, у період дії в Україні воєнного стану.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття та діє до кінця другого місяця, починаючи з місяця, наступного за тим, в якому буде припинено або скасовано дію в Україні воєнного стану.

 

Голова НКРЕКП

К. Ущаповський 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
03 травня 2022 року № 427

Тимчасовий порядок
дій суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з відновлення об'єктів централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, пошкоджених (зруйнованих) внаслідок бойових дій, у період дії в Україні воєнного стану

1. Цей Тимчасовий порядок регулює відносини щодо організації дій з відновлення суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - ліцензіати), у період дії в Україні воєнного стану об'єктів централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, пошкоджених (зруйнованих) внаслідок проведення бойових дій на території України у зв'язку із збройною агресією російської федерації, а саме:

виконання ремонтних робіт на об'єктах централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення ліцензіатів;

будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт об'єктів централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення.

2. Під час проведення бойових дій та після їх закінчення на території здійснення ліцензованої діяльності (або її частини) ліцензіата, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до Кодексу цивільного захисту України, а також робіт із розмінування відповідно до Закону України "Про протимінну діяльність в Україні", ліцензіат за погодженням військової адміністрації або уповноваженого органу проводить обстеження пошкоджених об'єктів, оцінює масштаб пошкоджень та обсяги робіт, необхідних для відновлення об'єктів централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення або їх складових, пошкоджених внаслідок проведення бойових дій.

За результатами обстеження ліцензіат складає дефектний акт з повною фіксацією всіх пошкоджень. У цьому акті ліцензіат вказує перелік майна та обладнання, яке знищено (пошкоджено).

Дефектний акт складається на кожний об'єкт окремо відповідно до назви, місця знаходження та типу об'єкта, які визначено відповідно до облікових даних такого об'єкта.

Ліцензіат узагальнює результати обстеження і здійснює облік відповідних пошкоджених об'єктів централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення та щомісяця до 20 числа місяця, наступного за звітним, надає актуалізовану інформацію на електронну адресу НКРЕКП zvit_voda@nerc.gov.ua у форматі Excel згідно з додатком до цього Тимчасового порядку та на офіційну електронну адресу НКРЕКП із накладенням кваліфікованого електронного підпису.

3. За результатами обстеження ліцензіат формує зведений перелік першочергових заходів відновлення - підсумковий звід всіх технічних і організаційних заходів, яких необхідно вжити для відновлення об'єктів централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення населених пунктів, пошкоджених (зруйнованих) внаслідок бойових дій (далі - Перелік заходів), що підписується керівником ліцензіата (або особою, яка виконує його обов'язки).

Перелік заходів доводиться до відома військової адміністрації, з якою в подальшому ліцензіат узгоджує черговість відновлювальних робіт на об'єктах.

Перелік заходів є інформацією з обмеженим доступом, надання якої здійснюється із дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо інформації з обмеженим доступом.

4. Джерелами фінансування робіт з відновлення пошкоджених (зруйнованих) внаслідок бойових дій об'єктів будівництва або їх складових, задіяних у централізованому водопостачанні та/або централізованому водовідведенні, можуть бути кошти на ремонти, передбачені структурою тарифів на централізоване водопостачання та/або централізоване водовідведення, джерела фінансування відповідних інвестиційних програм ліцензіатів (у тому числі наявні кошти після сплати зобов'язань за кредитами міжнародних фінансових організацій), зокрема кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом використання, залучені кошти (гуманітарна, фінансова допомога), кошти, отримані від неліцензованої діяльності ліцензіатів та інші кошти.

За результатами здійснення заходів державного контролю за дотриманням суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, витрати ліцензіатів, які пов'язані з виконанням Переліку заходів, у разі надання НКРЕКП документів, що підтверджують такі витрати, та відсутності компенсації цих витрат з інших нетарифних джерел, можуть бути враховані як обґрунтовані витрати.

5. За результатами виконання відновлювальних робіт ліцензіати повинні скласти акти виконаних робіт, які будуть досліджені при здійсненні НКРЕКП заходів державного контролю за дотриманням ліцензіатами законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг і ліцензійних умов.

Щомісяця до 20 числа місяця, наступного за звітним, ліцензіати повинні надавати до НКРЕКП детальний перелік виконаних заходів та перелік використаного (із зазначенням об'єктів) обладнання, отриманого як гуманітарна допомога за звітний період (у форматі Excel згідно з додатком до цього Тимчасового порядку) на електронну адресу НКРЕКП zvit_voda@nerc.gov.ua та на офіційну електронну адресу НКРЕКП із накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Ліцензіати повинні зберігати на паперових носіях та в електронній формі (скан-копія у форматі pdf) дефектні акти (акти технічного обстеження тощо), акти виконаних робіт, обґрунтування вартості робіт (кошториси тощо), оформлені належним чином згідно із вимогами чинного законодавства.

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення

А. Чумак 

Додаток
до Тимчасового порядку дій суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, ліцензування діяльності яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з відновлення об'єктів централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, пошкоджених (зруйнованих) внаслідок бойових дій, у період дії в Україні воєнного стану

Інформація щодо об'єктів централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, пошкоджених внаслідок бойових дій (назва підприємства)
станом на ______________


з/п

Назва
об'єкта

Стан
об'єкта
та дета-
льний
опис
пошко-
дженого
об'єкту, в т. ч.
обла-
днання*

Найме-
нування
виконаних
заходів

Вартість
вико-
наних
заходів згідно з
актами прий-
мання
вико-
наних
робіт, тис. грн**

Дже-
рело фіна-
нсування

Дата
вико-
нання відно-
влюва-
льних робіт об'єктів

Спосіб
вико-
нання відно-
влюва-
льних робіт об'єктів***

Тип
вико-
нання відно-
влю-
вальних робіт об'єктів****

Інформація щодо отриманого та використаного обладнання, що надійшло у вигляді гуманітарної допомоги

Примітка

Назва
орга-
нізації, що надала допо-
могу

Назва
обла-
днання

Технічні
харак-
тери-
стики (основні)

Одиниця
виміру

Кіль-
кість
обла-
днання

Дата
отри-
мання
обла-
днання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.1

 

Об'єкти водозабору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

 

Водопровідні насосні станції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

 

Водопровідні мережі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

 

Водопровідні очисні споруди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

 

Автотранспорт спеціального та спеціалізованого призначення, механізми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

 

Інші об'єкти централізованого водопостачання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

2.1

 

Каналізаційні насосні станції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

 

Каналізаційні мережі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 2.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

 

Каналізаційні очисні споруди

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

 

Автотранспорт спеціального та спеціалізованого призначення, механізми

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

 

Інші об'єкти централізованого водовідведення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за пунктом 2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за розділом II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього за заходами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Примітки:

* необхідно зазначити стан у якому знаходиться обладнання: потребує заміни, потребує ремонту та детально описати пошкодження

** вартість виконаних заходів враховувати без ПДВ

*** спосіб виконання підрядний або господарський

**** ремонтні роботи, реконструкція, нове будівництво

Керівник ліцензіата
(або особа, яка виконує його обов'язки)

___________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

БУДСТАНДАРТ Online