Постанова від 13.06.2016 № 1131 Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульован...

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 13.06.2016 року № 1131

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 липня 2016 р. за N 1035/29165

Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 25 травня 2017 року N 689,
від 10 грудня 2021 року N 2522,
від 27 жовтня 2023 року N 1977,
від 22 лютого 2024 року N 384,
від 30 квітня 2024 року N 833

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 4 Закону України "Про ринок природного газу" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Методику визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу, що додається.

2. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

Д. Вовк

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Антимонопольного
 комітету України

М. Ніжнік

Голова Державної
регуляторної служби України

К. Ляпіна 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
13 червня 2016 року N 1131

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 липня 2016 р. за N 1035/29165

Методика
визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу

I. Загальні положення

1. Цю Методику розроблено відповідно до Податкового кодексу України, Законів України "Про ринок природного газу", "Про природні монополії" та Указу Президента України від 10 вересня 2014 року N 715 "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

2. Положення цієї Методики поширюються на суб'єктів господарювання, які отримали або мають намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності із зберігання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ (далі - ліцензіат, оператор газосховища), і є обов'язковими для виконання.

3. Ця Методика застосовується НКРЕКП при розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу для суб'єктів господарювання, що здійснюють зберігання (закачування, відбір) природного газу, відповідно до Критеріїв, згідно з якими до певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу, затверджених постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2495, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за N 1381/27826.

(пункт 3 розділу I у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 25.05.2017 р. N 689)

4. Ця Методика не застосовується при розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу на основі багаторічного стимулюючого регулювання.

5. Пункт 5 розділу I виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 10.12.2021 р. N 2522,
у зв'язку з цим пункт 6 вважати пунктом 5)

5. У цій Методиці терміни вживаються у таких значеннях:

базовий період - період тривалістю один рік, який передує планованому періоду;

економічно обґрунтовані витрати на планований період - витрати суб'єкта господарювання, планування яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм, технологічних регламентів, обмежених нормами Податкового кодексу України, що складаються з витрат, пов'язаних з операційною діяльністю, та фінансових витрат (крім створення кваліфікаційних активів);

(абзац третій пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
 комунальних послуг, від 10.12.2021 р. N 2522)

елемент витрат - сукупність економічно однорідних витрат оператора газосховища;

заява - письмове звернення суб'єкта господарювання до НКРЕКП про встановлення або перегляд тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу;

капітальні інвестиції - розрахункова сума, що є окремою складовою структури тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з підземних сховищ газу (далі - ПСГ) та є одним з джерел фінансування інвестиційної програми оператора газосховищ;

(пункт 5 розділу I доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27.10.2023 р. N 1977,
у зв'язку з цим абзаци шостий - двадцять другий
 вважати відповідно абзацами сьомим - двадцять третім)

нецільове використання коштів - використання коштів, передбачених установленою структурою тарифів та/або схваленою інвестиційною програмою, на інші, що не передбачені структурою, цілі;

(абзац п'ятий пункту 5 розділу I замінено двома новими абзацами згідно з постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
 послуг, від 10.12.2021 р. N 2522,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятнадцятий
  вважати відповідно абзацами восьмим - двадцятим)

операційні витрати - витрати, пов'язані з операційною діяльністю зі зберігання (закачування, відбору) природного газу ліцензіата;

перегляд тарифів - встановлення тарифів шляхом зміни рівня тарифів та/або їх структури;

(пункт 5 розділу I доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
 послуг, від 10.12.2021 р. N 2522)

перехресне субсидіювання - переміщення доходу від провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу для фінансової підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного суб'єкта господарювання;

(пункт 5 розділу I доповнено новим абзацом десятим згідно з Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
 послуг, від 10.12.2021 р. N 2522,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - двадцятий
 вважати відповідно абзацами одинадцятим - двадцять другим)

планована виробнича собівартість - економічно обґрунтовані плановані витрати, які складаються з планованих прямих матеріальних витрат, планованих прямих витрат на оплату праці, планової амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо задіяних при провадженні діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу, інших планованих прямих витрат, планованих змінних загальновиробничих та постійних розподілених загальновиробничих витрат;

(абзац одинадцятий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25.05.2017 р. N 689,
від 10.12.2021 р. N 2522)

планована тарифна виручка - планований дохід оператора газосховища на планований період для фінансування його обґрунтованих витрат, пов'язаних із провадженням господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ;

(абзац дванадцятий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановами
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
 комунальних послуг, від 10.12.2021 р. N 2522,
від 27.10.2023 р. N 1977)

планований період - період тривалістю 12 місяців або один календарний рік, на який здійснюється розрахунок тарифу;

(абзац тринадцятий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
 комунальних послуг, від 10.12.2021 р. N 2522)

планований прибуток - розрахункова сума, що є окремою складовою структури тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ та визначається відповідно до розділу IV цієї Методики;

(абзац чотирнадцятий пункту 5 розділу I у редакції постанов Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, від 10.12.2021 р. N 2522,
від 27.10.2023 р. N 1977)

плановані фінансові витрати - плановані витрати на проценти та інші плановані витрати оператора газосховища, пов'язані із запозиченнями;

повна планована собівартість - економічно обґрунтовані плановані витрати, що включаються до планованої виробничої собівартості, плановані адміністративні витрати, плановані витрати на збут, плановані інші операційні витрати та плановані фінансові витрати, пов'язані з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ;

(абзац шістнадцятий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 10.12.2021 р. N 2522)

попередній період - період тривалістю календарний рік, який передує базовому періоду;

(пункт 5 розділу I доповнено новим абзацом сімнадцятим згідно з Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
 послуг, від 10.12.2021 р. N 2522,
у зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - двадцять другий
 вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцять третім)

структура тарифу (планованої річної тарифної виручки) - перелік елементів витрат, що групуються за елементами витрат відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за N 27/4248, та/або міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, планованого прибутку, капітальних інвестицій та коригування планованої тарифної виручки;

(абзац вісімнадцятий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановами
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 10.12.2021 р. N 2522,
від 27.10.2023 р. N 1977)

тариф на відбір природного газу з ПСГ - виражена у грошовій формі вартість забезпечення оператором газосховища замовнику у планованому періоді потужності відбору природного газу з ПСГ;

тариф на закачування природного газу в ПСГ - виражена у грошовій формі вартість забезпечення оператором газосховища замовнику у планованому періоді потужності закачування природного газу в ПСГ;

тариф на зберігання природного газу в ПСГ - виражена у грошовій формі вартість забезпечення оператором газосховища замовнику у планованому періоді робочого обсягу зберігання природного газу у газосховищі;

(абзац двадцять перший пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25.05.2017 р. N 689)

тарифна виручка - дохід, отриманий від надання послуг закачування, зберігання та відбору природного газу в/з ПСГ за установленими тарифами.

абзац вісімнадцятий пункту 6 розділу I виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25.05.2017 р. N 689)

абзац дев'ятнадцятий пункту 6 розділу I виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25.05.2017 р. N 689,
у зв'язку з цим абзац двадцятий вважати абзацом вісімнадцятим)

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Законах України "Про ринок природного газу", "Про природні монополії", "Про нафту і газ" та "Про ліцензування видів господарської діяльності", Кодексі газосховищ, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року N 2495, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за N 1380/27825 (далі - Кодекс).

(абзац двадцять третій пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
 комунальних послуг, від 10.12.2021 р. N 2522)

II. Розрахунок тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу

1. Загальна планована тарифна виручка розраховується на основі повної планованої собівартості, планованого прибутку, капітальних інвестицій та коригування планованої тарифної виручки за формулою

(тис. грн),

(1)де  - загальна планована тарифна виручка оператора газосховища від надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ, тис. грн;

ППС - повна планована собівартість надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ, що визначається відповідно до розділу III цієї Методики, тис. грн;

П - планований прибуток оператора газосховища, що визначається відповідно до розділу IV цієї Методики, тис. грн;

КІ - капітальні інвестиції оператора газосховища, що визначаються відповідно до розділу V цієї Методики, тис. грн;

КТВ - коригування планованої тарифної виручки оператора газосховищ, що визначається відповідно до розділу VI цієї Методики, тис. грн.

(пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 10.12.2021 р. N 2522,
у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27.10.2023 р. N 1977)

2. Повна планована собівартість надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ визначається за формулою

ППС = Взб + Взаквідб (тис. грн),

(2)де: Взб - плановані витрати оператора газосховища на зберігання природного газу, які визначаються згідно з розподілом витрат, пов'язаних з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ, відповідно до додатка 1 до цієї Методики, тис. грн;

(абзац третій пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
 комунальних послуг, від 10.12.2021 р. N 2522)

Взак - плановані витрати оператора газосховища на закачування природного газу, які визначаються згідно з розподілом витрат, пов'язаних з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ, відповідно до додатка 1 до цієї Методики, тис. грн;

(абзац четвертий пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
 комунальних послуг, від 10.12.2021 р. N 2522)

Ввідб - плановані витрати оператора газосховища на відбір природного газу, які визначаються згідно з розподілом витрат, пов'язаних з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ, відповідно до додатка 1 до цієї Методики, тис. грн.

(абзац п'ятий пункту 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
 комунальних послуг, від 10.12.2021 р. N 2522)

(пункт 2 розділу II у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 25.05.2017 р. N 689)

3. Планована тарифна виручка для фінансування економічно обґрунтованих витрат на планований період, повної планованої собівартості визначається ліцензіатом з урахуванням даних форми звітності N 4-НКРЕКП-зберігання (закачування, відбір) природного газу (квартальна) "Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання зі зберігання (закачування, відбору) природного газу", затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року N 1258, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2012 року за N 1818/22130 (із змінами), (далі - форма N 4-НКРЕКП-зберігання (закачування, відбір) природного газу (квартальна)) та/або форми звітності N 7б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) "Звіт про застосування тарифів на послуги зберігання (закачування, відбір) природного газу", затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 липня 2016 року N 1234, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 05 серпня 2016 року за N 1090/29220 (із змінами) (далі - форма N 7б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна)), за попередні три роки.

(пункт 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 22.02.2024 р. N 384)

4. Тариф на зберігання природного газу розраховується за формулою

(грн на 1000 м3 на добу),

(3)де Тзб - тариф на зберігання природного газу, грн за 1000 м3 на добу;

Взб - плановані витрати оператора газосховища на зберігання природного газу, які визначаються згідно з розподілом витрат, пов'язаних з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ, відповідно до додатка 1 до цієї Методики, тис. грн;

Р - планована рентабельність оператора газосховищ, розраховується за формулою (4), %;

К - коефіцієнт коригування планованої тарифної виручки, що розраховується за формулою (5), %;

ККІ - коефіцієнт капітальних інвестицій, що розраховується за формулою (6), %;

Wзб - планований середній за рік робочий обсяг зберігання природного газу протягом планованого періоду, млн м3 на рік.

(пункт 4 розділу II у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 25.05.2017 р. N 689,
із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 10.12.2021 р. N 2522,
у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 27.10.2023 р. N 1977)

5. Планована рентабельність оператора газосховища розраховується за формулою

де П - планований прибуток оператора газосховища, що визначається відповідно до розділу IV цієї Методики, тис. грн;

ППС - повна планована собівартість надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ, що визначається відповідно до розділу III цієї Методики, тис. грн.

6. Коефіцієнт коригування планованої тарифної виручки розраховується за формулою

,

(5)де КТВ - коригування планованої тарифної виручки оператора газосховищ, що визначається відповідно до розділу VI цієї Методики, тис. грн;

(абзац третій пункту 6 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27.10.2023 р. N 1977)

ППС - повна планована собівартість надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ, що визначається відповідно до розділу III цієї Методики, тис. грн.

(розділ II доповнено новим пунктом 6 згідно з Національної  комісії, що
 здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 10.12.2021 р. N 2522,
у зв'язку з цим пункти 6 - 9 вважати відповідно пунктами 7 - 10,
 формули 5 та 6 вважати відповідно формулами 6 та 7)

7. Планований коефіцієнт капітальних інвестицій оператора газосховища розраховується за формулою

,

(6)де КІ - капітальні інвестиції оператора газосховищ, що визначається відповідно до розділу V цієї Методики, тис. грн;

ППС - повна планована собівартість надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ, що визначається відповідно до розділу III цієї Методики, тис. грн.

(розділ II доповнено новим пунктом 7 згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 27.10.2023 р. N 1977,
у зв'язку з цим пункти 7 - 10 вважати відповідно пунктами 8 - 11)

8. Тариф на закачування природного газу розраховується за формулою

(грн за 1000 м3 на добу),

(7)де Тзак - тариф на закачування природного газу, грн за 1000 м3 на добу;

Взак - плановані витрати оператора газосховища на закачування природного газу, які визначаються згідно з розподілом витрат, пов'язаних з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ, відповідно до додатка 1 до цієї Методики, тис. грн;

Р - планована рентабельність оператора газосховищ, розраховується за формулою (4), %;

К - коефіцієнт коригування планованої тарифної виручки, що розраховується за формулою (5), %;

ККІ - коефіцієнт капітальних інвестицій, що розраховується за формулою (6), %;

Wзак - планована річна потужність закачування природного газу в ПСГ, на планований період, млн м3 на рік.

(пункт 8 розділу II у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 25.05.2017 р. N 689,
із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 10.12.2021 р. N 2522,
у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 27.10.2023 р. N 1977)

9. Тариф на відбір природного газу розраховується за формулою

(грн за 1000 м3 на добу),

(8)де Твідб - тариф на відбір природного газу, грн за 1000 м3 на добу;

Ввідб - плановані витрати оператора газосховища на відбір природного газу, які визначаються згідно з розподілом витрат, пов'язаних з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ відповідно до додатка 1 до цієї Методики, тис. грн;

Р - планована рентабельність оператора газосховищ, розраховується за формулою (4), %;

К - коефіцієнт коригування планованої тарифної виручки, що розраховується за формулою (5), %;

ККІ - коефіцієнт капітальних інвестицій, що розраховується за формулою (6), %;

Wвідб - планована річна потужність відбору природного газу із ПСГ на планований період, млн м3 на рік.

(пункт 9 розділу II у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 25.05.2017 р. N 689,
із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 10.12.2021 р. N 2522,
у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 27.10.2023 р. N 1977)

10. Загальний планований середній за рік робочий обсяг зберігання, планована потужність закачування та планована потужність відбору природного газу визначаються за даними оператора газосховища відповідно до договорів зберігання (закачування, відбору) природного газу з урахуванням прогнозованих змін.

Для розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу використовується планована гарантована та умовно-гарантована потужність.

(пункт 10 розділу II у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.04.2024 р. N 833)

11. При замовленні послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу до тарифів на закачування, відбір та зберігання застосовуються такі коефіцієнти:

(абзац перший пункту 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 30.04.2024 р. N 833)

коефіцієнти, які враховують замовлення потужності строком на місяць - від 1,1 до 2,5;

(абзац другий пункту 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 30.04.2024 р. N 833)

коефіцієнти, які враховують замовлення потужності на добу наперед - від 1,2 до 3,0.

(абзац третій пункту 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
 комунальних послуг, від 30.04.2024 р. N 833)

Коефіцієнти визначаються операторам газосховища та затверджуються Регулятором.

Оператор газосховища надає НКРЕКП розрахунок коефіцієнтів, які враховують особливості умов замовлення послуг, та обґрунтування такого розрахунку.

НКРЕКП затверджує запропоновані коефіцієнти або корегує їх з метою дотримання оператором газосховища планової тарифної виручки.

(пункт 11 розділу II у редакції постанови Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 25.05.2017 р. N 689)

10. Пункт 10 розділу II виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 25.05.2017 р. N 689)

III. Перелік витрат, що враховуються при визначенні планованої тарифної виручки

1. Планування витрат, що включаються до повної планованої собівартості, здійснюється у розрахунку на календарний рік виходячи з потреб оператора газосховища у планованому періоді, з урахуванням:

1) державних і галузевих нормативів використання палива, електроенергії, матеріалів, норм та розцінок з оплати праці, норм амортизації;

2) показників з управління та обслуговування виробництва;

3) ставок податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до Податкового кодексу України;

4) прогнозного індексу цін виробників промислової продукції і споживчих цін у планованому періоді;

5) звітних даних форми N 4-НКРЕКП-зберігання (закачування, відбір) природного газу (квартальна) та/або форми N 7б-НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна) суб'єкта господарювання із зберігання природного газу за попередні три роки;

(підпункт 5 пункту 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.02.2024 р. N 384)

6) необхідних обсягів робіт при обслуговуванні, утриманні й експлуатації ПСГ, зокрема:

кількості свердловин;

кількості трубопроводів, у тому числі технологічних та допоміжних;

кількості компресорних станцій (технологічного та допоміжного обладнання на них), зокрема кількості компресорів, газомотокомпресорів, турбокомпресорів;

кількості турбодетандерних агрегатів, холодильних установок, систем теплообміну, установок очистки газу;

кількості газозбірних пунктів, колекторів, сепараторів газу;

наявності систем телемеханіки і зв'язку;

кількості встановлених приладів обліку газу;

кількості одиниць спеціалізованої техніки, машин, обладнання та спеціалізованого автотранспорту;

утримання зазначених вище систем, інших систем, устаткування, обладнання, агрегатів, що належать до технологічного процесу закачування, зберігання та відбору природного газу, а також утримання (оренди) будівель і приміщень (лабораторії, цехи, майстерні тощо);

наявності обчислювальної, вимірювальної техніки;

інших адміністративних та загальновиробничих витрат, крім тієї частини, яка пропорційно розподілена та віднесена до витрат за іншими видами діяльності.

Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням фактичних витрат за базовий період, прогнозу індексів цін виробників промислової продукції та на підставі кошторисів на планований період.

Планування витрат з оплати праці працівників здійснюється з урахуванням:

темпу росту розміру мінімальної заробітної плати, визначеної чинним законодавством України;

розміру середньої заробітної плати одного штатного працівника за всіма видами економічної діяльності;

чисельності персоналу за штатним розписом та тарифно-кваліфікаційного складу робітників.

2. До повної планованої собівартості включаються:

планована виробнича собівартість;

плановані адміністративні витрати;

плановані витрати на збут;

інші плановані операційні витрати;

плановані фінансові витрати.

3. До планованої виробничої собівартості включаються:

плановані прямі матеріальні витрати;

плановані прямі витрати на оплату праці;

планована амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпосередньо пов'язаних із зберіганням (закачуванням, відбором) природного газу;

інші плановані прямі витрати;

плановані змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати, які відносяться до собівартості надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу.

4. До складу планованих прямих матеріальних витрат включаються витрати, пов'язані з:

використанням палива, електроенергії та природного газу на власні потреби. Величина таких витрат визначається з урахуванням діючих цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси у попередніх періодах та їх прогнозованих змін;

(абзац другий пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
 комунальних послуг, від 10.12.2021 р. N 2522)

використанням природного газу на виробничо-технологічні витрати, нормативні та питомі втрати (далі - ВТВ). Величина таких витрат визначається з урахуванням даних моніторингу та аналізу тенденцій зміни ціни природного газу на нерегульованому сегменті оптового ринку природного газу. Обсяг ВТВ визначається з урахуванням динаміки використання природного газу на зазначені цілі за попередні періоди та виходячи з планованих технологічних режимів роботи газосховищ у плановому періоді;

(абзац третій пункту 4 розділу III у редакції постанови Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
 послуг, від 10.12.2021 р. N 2522)

використанням сировини, основних і допоміжних матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення основного технологічного процесу, які можуть бути безпосередньо віднесені до послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу. Величина таких витрат визначається з урахуванням діючих цін (тарифів) у попередніх періодах та їх прогнозованих змін, за винятком вартості зворотних відходів та вартості матеріалів, переданих для переробки.

(абзац четвертий пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
 комунальних послуг, від 10.12.2021 р. N 2522)

5. До складу планованих прямих витрат на оплату праці включаються:

витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу (заробітна плата та інші виплати працівникам, безпосередньо залученим до технологічного процесу зберігання (закачування, відбору) природного газу, відповідно до Закону України "Про оплату праці");

витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу, безпосередньо залученого до технологічного процесу зберігання (закачування, відбору) природного газу, відповідно до Закону України "Про оплату праці";

витрати на інші заохочувальні та компенсаційні виплати виробничому персоналу (винагороди за підсумками роботи за рік, вислугу років у галузі, інші виплати, встановлені законодавством).

6. До складу інших планованих прямих витрат можуть включатись:

(абзац перший пункту 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
 комунальних послуг, від 10.12.2021 р. N 2522)

суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників, які безпосередньо пов'язані з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу;

витрати, пов'язані із забезпеченням належного стану обладнання, виконанням ремонтно-налагоджувальних робіт, передбачених проектно-технічною документацією, освоєнням нових потужностей (крім капітальних витрат, які включаються до складу первісної вартості обладнання), що використовуються для надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу;

витрати на перевезення працівників до місця роботи і назад у напрямках, які не обслуговуються пасажирським транспортом загального користування, включаючи додаткові витрати на спеціальні маршрути міського пасажирського транспорту, організовані відповідно до угод, укладених з транспортними підприємствами (понад вартість, сплачену працівниками підприємства за діючими тарифами на відповідний вид транспорту);

витрати на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників робітничих професій, прямо пов'язаних з технологічним процесом зі зберігання (закачування, відбору) природного газу, а також у разі, якщо законодавством передбачена обов'язковість періодичної перепідготовки або підвищення кваліфікації;

витрати на оплату послуг транспортних, страхових (у межах витрат на обов'язкове страхування, передбачене законодавством) та інших організацій;

витрати на обов'язкове страхування працівників, зайнятих на виробництві відповідних видів робіт (послуг), на роботах з підвищеною небезпекою для життя та здоров'я, передбачене законодавством;

оплата спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, спеціального харчування робітників техдільниць і служб, витрати на придбання яких відносяться на собівартість;

витрати на проведення ремонту та планового технічного обслуговування;

витрати, пов'язані з утриманням метрологічних служб, служб телемеханіки, зв'язку;

витрати на оплату послуг інших суб'єктів господарювання, що безпосередньо пов'язані з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу;

інші прямі витрати, що включаються до виробничої собівартості, які можуть бути безпосередньо віднесені до послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу, до яких Податковим кодексом України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат та прямо не встановлено обмежень у частині коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені відповідно до положень розділу III Податкового кодексу України.

(абзац дванадцятий пункту 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
 комунальних послуг, від 10.12.2021 р. N 2522)

7. До складу планованих загальновиробничих витрат включаються витрати, пов'язані з:

управлінням виробництвом (зберіганням, закачуванням та відбором природного газу) (основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати працівникам апарату управління цехами, дільницями відповідно до законодавства, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо, які відповідно до Податкового кодексу України включаються до витрат з операційної діяльності, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до законодавства);

підготовкою та перепідготовкою кадрів (що не перевищує 3 відсотки фонду оплати праці за відповідний період), що відносяться до загальновиробничого персоналу;

утриманням, експлуатацією, ремонтом необоротних активів загальновиробничого призначення (що не перевищує 10 відсотків балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року);

обов'язковим страхуванням, орендою основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

пожежною і сторожовою охороною об'єктів загальновиробничого призначення;

утриманням санітарних зон;

оплатою послуг інших спеціалізованих підприємств, пов'язаною з виконанням робіт, що віднесені до виробничого процесу;

освоєнням нових потужностей та проведенням планових перевірок стану загальновиробничого обладнання, виконанням регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією;

опаленням, освітленням, дезінфекцією, дератизацією загальновиробничих приміщень, вивезенням сміття та інші витрати, пов'язані з експлуатацією загальновиробничих приміщень. Величина таких витрат розраховується виходячи з обсягів зазначених робіт, послуг та в межах звичайних цін на них;

обслуговуванням виробничого процесу та інших допоміжних виробництв (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони праці, дотримання вимог техніки безпеки, обов'язкове страхування водіїв автотранспортних засобів, послуги інших підприємств, службові відрядження працівників ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв, послуги зв'язку загальновиробничого призначення).

Загальновиробничі витрати розподіляються з використанням бази розподілу (години праці, заробітна плата, обсяг діяльності, прямі витрати тощо).

(абзац дванадцятий пункту 7 розділу III у редакції постанови Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
 послуг, від 10.12.2021 р. N 2522)

8. Сума планованих амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифів визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що знаходяться на балансі:

виробничого призначення;

адміністративного призначення;

загальновиробничого призначення.

Нарахування планованої амортизації основних засобів здійснюється згідно з Податковим кодексом України та відповідно до класифікації груп основних засобів та інших необоротних активів із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основного засобу.

(абзац п'ятий пункту 8 розділу III у редакції постанови Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
 послуг, від 10.12.2021 р. N 2522)

Планована амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів може нараховуватися за рішенням ліцензіата у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решта 50 відсотків вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активів або в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.

9. До складу планованих адміністративних витрат включаються:

1) загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством, зокрема:

утримання апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури (основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які відповідно до Податкового кодексу України включаються до витрат з операційної діяльності, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до законодавства);

(абзац другий підпункту 1 пункту 9 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.02.2024 р. N 384)

утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення;

2) витрати на оплату професійних послуг (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо), необхідних для ефективного провадження господарської діяльності з надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу, відповідно до укладених договорів;

3) витрати на оплату послуг зв'язку (поштовий, телеграфний, телефонний, телефакс тощо);

4) витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків відповідно до укладених договорів;

5) витрати на судовий збір;

6) витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів для потреб апарату управління підприємством та іншого персоналу, залученого до обслуговування адміністративної інфраструктури;

7) інші витрати на утримання апарату управління ліцензіата (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, придбання канцелярських товарів, періодичних професійних видань, створення страхових фондів документації, передбачених законодавством), щодо яких Податковим кодексом України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат та прямо не встановлено обмежень у частині коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені відповідно до положень розділу III Податкового кодексу України.

(абзац десятий пункту 9 розділу III у редакції постанови Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
 послуг, від 10.12.2021 р. N 2522)

Адміністративні витрати розподіляються з використанням бази розподілу (години праці, заробітна плата, обсяг діяльності, прямі витрати тощо).

(абзац одинадцятий пункту 9 розділу III у редакції постанови Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
 послуг, від 10.12.2021 р. N 2522)

Темпи зростання складових адміністративних витрат не мають перевищувати визначених рівня інфляції та/або прогнозованого рівня росту мінімальної заробітної плати.

(абзац дванадцятий пункту 9 розділу III у редакції постанови Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
 послуг, від 10.12.2021 р. N 2522)

10. До складу планованих витрат на збут включаються витрати, безпосередньо пов'язані зі збутом послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу.

11. До складу інших планованих операційних витрат включаються витрати, пов'язані з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу, що не увійшли до складу планованої виробничої собівартості, планованих адміністративних витрат і планованих витрат на збут, щодо яких Податковим кодексом України прямо не встановлено обмежень щодо віднесення до складу витрат та прямо не встановлено обмежень в частині коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені відповідно до положень розділу III Податкового кодексу України.

12. Витрати, що не включаються до розрахунку тарифу:

1) витрати, зазначені у частині третій статті 9 Закону України "Про природні монополії":

суми безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;

суми визнаних штрафів, пені, неустойки;

суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу;

суми нестачі та втрат від псування цінностей;

вартість реалізованих виробничих запасів;

витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення, крім виняткових випадків, які визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

2) суми, що відраховуються професійним спілкам (їх організаціям) для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи.

13. До планованих фінансових витрат, пов'язаних з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу, за умови обґрунтування включаються витрати на сплату відсотків за користування кредитами, отримання яких погоджено відповідно до законодавства, та інші витрати, пов'язані з обслуговуванням запозичень, погоджених з НКРЕКП (крім фінансових витрат, які включені до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку), що залучені для виконання інвестиційної програми.

Плановані фінансові витрати включаються до розрахунку повної собівартості лише за кредитними договорами, запозичення за якими та умови яких узгоджено відповідно до чинного законодавства.

14. Плановані витрати групуються за елементами витрат:

плановані матеріальні витрати;

плановані витрати на оплату праці;

планований єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

(абзац четвертий пункту 14 розділу ІІІ у редакції
 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.02.2024 р. N 384)

планована амортизація;

інші плановані операційні витрати;

плановані фінансові витрати лише за кредитними договорами, запозичення за якими та умови яких узгоджено відповідно до чинного законодавства.

15. Пункт 15 розділу III виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 25.05.2017 р. N 689)

IV. Прибуток

1. При розрахунку тарифів до складу планованої тарифної виручки включається планований прибуток суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ, який визначається з урахуванням необхідності:

абзац другий пункту 1 розділу IV виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 27.10.2023 р. N 1977)

абзац третій пункту 1 розділу IV виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 27.10.2023 р. N 1977,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий
 вважати відповідно абзацами другим - четвертим)

спрямування відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності" частини чистого прибутку на виплату дивідендів;

забезпечення нерозподіленого прибутку за рахунок планованого прибутку, з урахуванням вимог чинного законодавства щодо податку на прибуток, в обсязі, що не перевищує 5 % від повної планованої собівартості, без урахування амортизаційних відрахувань.

(абзац третій пункту 1 розділу IV у редакції постанови Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
 послуг, від 10.12.2021 р. N 2522,
із змінами, внесеними згідно з постановою Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 27.10.2023 р. N 1977)

абзац четвертий пункту 1 розділу IV виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 27.10.2023 р. N 1977)

2. Пункт 2 розділу IV виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 27.10.2023 р. N 1977)

V. Капітальні інвестиції

1. При розрахунку тарифів до складу планованої тарифної виручки включаються капітальні інвестиції суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність з надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ, які визначаються з урахуванням необхідності:

здійснення інвестицій, пов'язаних з ліцензованою діяльністю із зберігання (закачування, відбору) природного газу в ПСГ, а саме на капітальні інвестиції;

погашення основної суми кредитів та/або запозичень, які залучені для виконання інвестиційної програми та які погоджені НКРЕКП.

2. Планування капітальних інвестицій проводиться відповідно до інвестиційної програми ліцензіата.

(Методику доповнено новим розділом V згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
 сферах енергетики та комунальних послуг, від 27.10.2023 р. N 1977,
у зв'язку з цим розділи V - VIII вважати відповідно розділами VI - IX)

VI. Коригування планованої тарифної виручки

При розрахунку тарифу на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу до складу планованої тарифної виручки може включатися коригування планованої тарифної виручки, яке може мати як додатне, так і від'ємне значення, що визначається з урахуванням:

фінансування компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та інших обґрунтованих потреб фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання, які не були включені до складу витрат структури тарифу і щодо яких Податковим кодексом України прямо не встановлено обмежень у частині коригування фінансового результату до оподаткування на різниці, визначені відповідно до положень розділу III Податкового кодексу України;

коригування планованої тарифної виручки за результатами проведення планового та/або позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у нафтогазовій сфері та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року N 201;

коригування планованої тарифної виручки у зв'язку із відхиленням фактичних обсягів надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу від планованих, у тому числі за рахунок надання доступу до потужності строком на місяць та на добу наперед;

(абзац четвертий розділу VI із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 30.04.2024 р. N 833)

інших відхилень планованої тарифної виручки від здійснення діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу.

(Методику доповнено новим розділом VI згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
 послуг, від 10.12.2021 р. N 2522,
 у зв'язку з цим розділи VI та VIІ вважати відповідно розділами VIІ та VIІІ)

VII. Стимулювання оператора газосховища до підвищення ефективності операційної діяльності

1. У разі зменшення оператором газосховища у базовому періоді витрат на фінансування фонду оплати праці з метою оптимізації штату працівників та/або обсягів ВТВ (далі - економія коштів) він має право використовувати тарифну виручку, отриману за рахунок такої економії, першочергово для фінансування:

заходів з підвищення рівня середньомісячної заробітної плати працівників;

матеріальних та інших витрат операційної діяльності;

заходів з виконання інвестиційної програми;

інших потреб фінансово-господарської діяльності оператора газосховища.

2. Така економія коштів не підлягає вилученню протягом наступних трьох планованих періодів.

(пункт 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
 послуг, від 10.12.2021 р. N 2522)

3. Оператор газосховища не має права зменшувати витрати, пов'язані з фінансуванням фонду оплати праці, за рахунок зменшення рівня середньомісячної заробітної плати працівників, який застосовувався для обґрунтування розміру цього елемента витрат, що прийнятий до розрахунку встановленого НКРЕКП тарифу на базовий період.

4. Ліцензіат зобов'язаний надавати у разі такої економії до НКРЕКП інформацію щодо скорочення обсягів ВТВ та/або витрат на фінансування фонду оплати праці та напрямів використання такої економії.

5. За результатами використання такої економії після трьох планованих періодів НКРЕКП при перегляді тарифу може зменшити плановану тарифну виручку на величину 50 відсотків відповідної економії.

(пункт 5 розділу VII у редакції постанови Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 10.12.2021 р. N 2522)

VIIІ. Податки

1. До складу тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу включаються податки, збори та платежі, передбачені Податковим кодексом України.

(пункт 1 розділу VIII у редакції постанови Національної комісії, що
 здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 27.10.2023 р. N 1977)

2. Розмір податку на додану вартість, встановлений Податковим кодексом України, при розрахунку тарифів не враховується, а додається до них.

IX. Процедура встановлення та перегляду хтарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу

1. Тариф на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу встановлюється НКРЕКП за умови наявності у суб'єкта господарювання відповідної чинної ліцензії або одночасно з видачею ліцензії.

2. Суб'єкт господарювання зобов'язаний використовувати тарифну виручку, отриману при провадженні відповідного виду діяльності, виключно за елементами витрат та в розмірах, що передбачені встановленою структурою тарифів.

3. Суб'єкт господарювання забезпечує достовірність документів, що подаються ним для встановлення або перегляду тарифу на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу.

4. Встановлення тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу здійснюється НКРЕКП за умови відповідного обґрунтування суб'єктом господарювання планованих витрат, пов'язаних із зберіганням (закачуванням, відбором) природного газу.

5. Рішення про встановлення або перегляд тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу приймається НКРЕКП на засіданнях, що проводяться у формі відкритих слухань.

6. Для встановлення тарифу на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу суб'єкт господарювання подає до НКРЕКП не пізніше ніж за 60 календарних днів до початку планованого періоду заяву про встановлення тарифу на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу (далі - заява) за формою, наведеною в додатку 2 до цієї Методики, до якої додаються:

1) пояснювальна записка до розрахунку тарифу на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу, підготовлена відповідно до Примірного переліку питань (додаток 3 до цієї Методики);

2) динаміка розвитку основних техніко-виробничих показників суб'єкта господарювання (додаток 4 до цієї Методики);

3) характеристика підземних сховищ газу (додаток 5 до цієї Методики);

4) динаміка звітних даних та плановані розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єкта господарювання з послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу (додаток 6 до цієї Методики);

5) розрахунок тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу (додаток 7 до цієї Методики);

6) обсяг зберігання, закачування та відбору природного газу в/з підземних сховищах газу (додаток 8 до цієї Методики);

7) розрахунок витрат, пов'язаних із використанням природного газу на виробничо-технологічні витрати, нормативні та питомі витрати, у тому числі розрахунок обсягів ВТВ та витрат на власні потреби (додаток 9 до цієї Методики);

(підпункт 7 пункту 6 розділу ІX із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.02.2024 р. N 384)

8) розрахунок матеріальних витрат та динаміка цих витрат за попередній період, базовий період та очікувані зміни у планованому періоді з відповідними обґрунтуваннями;

9) розрахунок витрат на оплату праці, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інформація щодо показників витрат на оплату праці за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями (додаток 10 до цієї Методики);

(підпункт 9 пункту 6 розділу ІX із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.02.2024 р. N 384)

10) розрахунок амортизаційних відрахувань на планований період та динаміка цих витрат за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями з урахуванням строків амортизації;

11) розрахунок інших витрат на планований період та динаміка цих витрат за попередній, базовий та на планований періоди з відповідними обґрунтуваннями;

12) підпункт 12 пункту 6 розділу IX виключено

(згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27.10.2023 р. N 1977,
у зв'язку з цим підпункти 13 - 16 вважати відповідно підпунктами 12 - 15)

12) план розвитку газосховищ на наступні 10 років, оформлений з дотриманням вимог розділу V Кодексу, та розрахунок джерел фінансування на перший рік плану розвитку (інвестиційної програми);

13) копії фінансової звітності (за попередній період): балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та примітки до фінансової звітності;

14) копії декларації з податку на прибуток підприємства з додатками (за попередній період);

15) протокол відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях, проведеного відповідно до вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року N 866.

7. Заява та документи, що додаються до неї, визначені пунктом 6 цього розділу, оформляються суб'єктом господарювання, що провадить діяльність із зберігання (закачування, відбору) природного газу, за формами, наведеними в додатках 1 - 11 до цієї Методики, та подаються до НКРЕКП у паперовій (два примірники) та електронній формах на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

(пункт 7 розділу ІX із змінами, внесеними згідно з
 постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.02.2024 р. N 384)

8. У випадку якщо документи, що додаються до заяви, містять інформацію та/або дані конфіденційного характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту конфіденційної інформації суб'єкт господарювання визначає перелік такої інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із заявою з урахуванням положень законів України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації" та інших актів законодавства.

9. Числова інформація в документах зазначається з точністю до двох знаків після коми.

10. Суб'єкт господарювання зобов'язаний обґрунтовано розподілити загальновиробничі, адміністративні витрати та витрати на збут між діяльністю із зберігання (закачування, відбору) природного газу та іншими видами діяльності з документальним підтвердженням необхідності такого розподілу.

11. Суб'єкт господарювання обґрунтовує кожну складову витрат господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу, пов'язаних з операційною діяльністю, фінансових витрат (крім фінансових витрат, які включені до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку), прибутку та капітальних інвестицій документами, визначеними пунктом 6 цього розділу.

(пункт 11 розділу IX із змінами, внесеними згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 27.10.2023 р. N 1977)

12. Суб'єкт господарювання, який має намір провадити господарську діяльність із зберігання (закачування, відбору) природного газу, подає заяву та документи, зазначені у пункті 6 цього розділу, одночасно із заявою про видачу відповідної ліцензії.

13. Заява та документи, що до неї додаються, перевіряються НКРЕКП щодо їх відповідності вимогам цієї Методики.

У разі надання неповного пакета документів, визначеного пунктом 6 цього розділу, заява не розглядається, про що НКРЕКП повідомляє заявника у письмовій формі протягом 10 робочих днів з дня надходження таких документів до НКРЕКП та повертає їх заявнику.

У разі відповідності заяви та доданих до неї документів, визначених пунктом 6 цього розділу, НКРЕКП розглядає їх протягом 30 робочих днів з дня надходження до НКРЕКП.

У разі потреби НКРЕКП може звернутися до суб'єкта господарювання, що провадить або має намір провадити господарську діяльність із зберігання (закачування, відбору) природного газу, щодо надання додаткових пояснень та обґрунтувань, які подаються суб'єктом господарювання до НКРЕКП у визначений нею строк, підписані керівником суб'єкта господарювання.

Розгляд заяви призупиняється на строк, необхідний для доопрацювання структури тарифу на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу або інвестиційної програми, якщо при розгляді виникають питання, що потребують додаткового вивчення і доопрацювання, про що НКРЕКП письмово повідомляє суб'єкта господарювання.

Під час розгляду поданих документів та/або додаткових пояснень та обґрунтувань НКРЕКП може проводити робочі зустрічі з уповноваженими представниками суб'єкта господарювання.

14. НКРЕКП може відмовити суб'єкту господарювання у встановленні або перегляді тарифу на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу у разі:

фінансової неспроможності та економічної недоцільності здійснення відповідного виду ліцензованої діяльності суб'єктом господарювання, який має намір його провадити;

надання до НКРЕКП недостовірної інформації, визначеної цією Методикою.

15. Перегляд рівня тарифу на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу здійснюється як за ініціативою суб'єкта господарювання, так і НКРЕКП за умови відповідного обґрунтування такого перегляду.

16. Суб'єкт господарювання має право звернутися до НКРЕКП із заявою про перегляд рівня тарифу на послуги із зберігання (закачування, відбору) природного газу у разі:

1) зміни обсягів надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу у планованому періоді відносно врахованих при розрахунку тарифу більше ніж на 5 %;

2) зміни собівартості, передбаченої структурою тарифу на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу, унаслідок підвищення цін на паливо, сировину, матеріали, послуги, зростання витрат на оплату праці у зв'язку зі зміною законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати відносно врахованої при розрахунку тарифу більше ніж на 5 %;

3) змін у чинному законодавстві України, зокрема в частині розміру ставок податків, зборів, обов'язкових платежів.

17. НКРЕКП може ініціювати перегляд тарифу на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу у разі:

1) закінчення періоду, на який розраховувався тариф на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу (або закінчення строку врахування окремих елементів витрат у структурі тарифу);

2) установлення факту нецільового використання коштів, передбачених структурою тарифу на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу;

3) надання до НКРЕКП недостовірної інформації щодо здійснення господарської діяльності;

4) провадження господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, у разі якщо ця діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії, за відсутності установлених НКРЕКП вимог;

5) зміни обсягів надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу більше ніж на 5 %;

6) зміни витрат, що передбачені структурою встановленого тарифу на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу, що сталася з причин, незалежних від суб'єкта господарювання, якщо це призводить до зміни рівня тарифу на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу більше ніж на 5 % від встановленого рівня;

7) змін у чинному законодавстві України, зокрема в частині розміру ставок податків, зборів, обов'язкових платежів;

8) за результатами здійснення заходів нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері енергетики та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу.

18. За наявності підстав, передбачених пунктом 17 цього розділу, НКРЕКП переглядає тарифи на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу з урахуванням наявної в НКРЕКП інформації, даних звітності, актів, складених за результатами проведення заходів нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері енергетики та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із зберігання (закачування, відбору) природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року N 201, та/або наданих суб'єктом господарювання документів та пояснень до них.

(Методику доповнено новим розділом IX згідно з  постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
 послуг, від 10.12.2021 р. N 2522)

 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха 

Додаток 1
до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу
(пункт 2 розділу II)

Розподіл витрат, пов'язаних з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ

N
з/п

Статті витрат

Розподіл витрат

тариф на зберігання природного газу в ПСГ

тариф на закачування природного газу в ПСГ

тариф на відбір природного газу з ПСГ

1

Виробнича собівартість

 

 

 

1.1

Матеріальні витрати, усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

1.1.1

газ на виробничо-технологічні витрати та власні потреби

 

50 %

50 %

1.1.2

матеріали

 

50 %

50 %

1.1.3

паливно-мастильні матеріали

 

50 %

50 %

1.1.4

електроенергія

 

50 %

50 %

1.1.5

витрати на ремонт та технічне обслуговування

50 %

25 %

25 %

1.1.6

інші матеріальні витрати

 

50 %

50 %

1.2

Витрати на оплату праці

100 %

 

 

1.3

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

100 %

 

 

1.4

Амортизація

20 %

40 %

40 %

1.5

Інші витрати, усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

1.5.1

послуги автотранспорту

100 %

 

 

1.5.2

послуги банку

100 %

 

 

1.5.3

послуги зв'язку

100 %

 

 

1.5.4

податки, збори, платежі

100 %

 

 

1.5.5

службові відрядження

100 %

 

 

1.5.6

інші витрати

50 %

25 %

25 %

2

Адміністративні витрати

100 %

 

 

3

Витрати на збут

100 %

 

 

4

Інші операційні витрати

100 %

 

 

5

Фінансові витрати

100 %

 

 (додаток 1 у редакції постанов Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 25.05.2017 р. N 689,
від 22.02.2024 р. N 384)

 

Додаток 2
до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу
(пункт 6 розділу VIII)

 

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послугЗАЯВА
про встановлення (перегляд) тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу

____________________________________________________________________
                                (найменування суб'єкта господарювання)

Прошу розглянути заяву та додані до неї документи щодо ___________________________________________________________ тарифів на
                                                 (встановлення/перегляду)
____________________________________________________________________
                                              (вид ліцензованої діяльності)

Підтверджую, що додані до заяви документи містять достовірну інформацію.

До заяви додаються:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                                                      (перелік документів)Керівник суб'єкта
господарювання

 
____________
(підпис)

 
________________________
(ініціали, прізвище)

М. П.

 

 

"___" ____________ 20__ року

 

 (Методику доповнено додатком 2 згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
 послуг, від 10.12.2021 р. N 2522)

 

Додаток 3
до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу
(пункт 6 розділу VIII)

Примірний перелік питань,
які висвітлюються в пояснювальній записці до розрахунку відповідних тарифів

1. Загальна характеристика суб'єкта господарювання:

1.1. Види діяльності (перелік ліцензованих видів діяльності та інших, крім ліцензованих, видів діяльності).

1.2. Структура суб'єкта господарювання (надати перелік структурних підрозділів, які забезпечують здійснення ліцензованого виду діяльності, із зазначенням чисельності працівників цих структурних підрозділів).

1.3. Технічна характеристика суб'єкта господарювання станом на 01 січня базового періоду, кількість ПСГ, проектний активний об'єм ПСГ, які працюють циклічно, кількість компресорних станцій (компресорних цехів), кількість газоперекачувальних агрегатів (ГПА), потужність компресорних станцій (КС), кількість пунктів вимірювання газу (ПВВГ).

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності суб'єкта господарювання за базовий та попередній періоди за ліцензованим видом діяльності:

2.1. Аналіз зміни обсягів надання послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу за базовий період порівняно з прийнятими обсягами надання послуг зберігання (закачування/відбору) при розрахунку чинних тарифів та причини відхилень.

2.2. Аналіз фактичних витрат за базовий період, доходів та прибутку відповідно до врахованих при розрахунку чинних тарифів та причини відхилень.

3. Плановані обсяги надання послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу на планований період з розбивкою по кварталах. Пояснення принципів планування й основні відхилення від прийнятих при розрахунку чинних тарифів.

4. Обґрунтування за всіма елементами витрат.

4.1. Матеріальні витрати:

1) матеріали (перелічити основні елементи витрат, вказати принципи планування витрат, за якими розцінками здійснювався розрахунок потреби в матеріальних витратах, причини зростання/зменшення витрат за основними елементами);

2) природний газ на власні потреби, виробничо-технологічні витрати та нормативні втрати (далі - ВТВ). Вказати обсяг природного газу на власні потреби виходячи з розрахунку відповідно до чинного законодавства, вказати реквізити договору (договорів) з постачальником/оптовим продавцем природного газу; вказати обсяг природного газу на виробничо-технологічні витрати та нормативні втрати виходячи з розрахунку відповідно до чинного законодавства, надати договір з постачальником/оптовим продавцем природного газу;

3) паливо. Зазначити види палива, що використовуються, напрям та обсяги використання із зазначенням ціни кожного виду паливної складової;

4) електроенергія. Зазначити обсяг використання електричної енергії, назву постачальника електроенергії та чинний тариф;

5) інші матеріальні витрати (перелічити основні елементи витрат, віднесені до цієї статті, вказати принципи планування витрат, обґрунтування зростання/зменшення витрат за основними елементами);

4.2. Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи. Зазначити витрати з основної та додаткової заробітної плати, витрати на інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Зазначити причини планованих змін загальної чисельності працівників, у тому числі керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців. Вказати причини зміни середньомісячної заробітної плати та посадових окладів для керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників.

4.3. Амортизація. Зазначити перелік основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що перебувають на балансі, та обґрунтувати їх плановані зміни (рух основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, зміна вартості основних засобів та інших необоротних активів з відповідним обґрунтуванням тощо), вказати нормативно-правові акти, відповідно до яких здійснено розрахунок, і норми амортизації за основними групами основних засобів та інших необоротних активів.

4.4. Інші витрати:

1) послуги банку. Вказати витрати на розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків та обґрунтувати їх плановані зміни;

2) витрати на оплату послуг зв'язку. Зазначити перелік послуг, що використовуються (пошта, телеграф, телефон, телекс, телефакс, стільниковий зв'язок тощо), із зазначенням сум витрат по кожному виду послуги. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом;

3) витрати на службові відрядження. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом;

4) утримання транспорту. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом;

5) вартість придбаних послуг, прямо пов'язаних з ліцензованим видом діяльності. Зазначити перелік послуг сторонніх організацій (юридичних послуг, аудиторських, консультаційних, послуг з оцінки майна, охорони). Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом;

6) витрати, пов'язані з планово-профілактичним та технічним обслуговуванням газопроводів, приладів, пристроїв та устаткувань. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом;

7) витрати на оренду. Зазначити витрати на оперативну оренду, перелік основних засобів та нематеріальних активів та суми орендної плати по кожному засобу. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом;

8) страхування. Зазначити види (обов'язкове, добровільне) та об'єкти страхування. Обґрунтувати причини змін порівняно з чинними договорами, указати принцип розрахунку та розподілу витрат для ліцензованого виду діяльності;

9) податки та збори. Зазначити види податків та зборів, платниками яких є суб'єкт господарювання при провадженні ліцензованого виду діяльності, об'єкт та базу оподаткування, ставку податку, у тому числі плати за землю, із зазначенням площі земель та/або нормативної грошової оцінки земель, ставки податку та/або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом;

10) інші витрати. Зазначити перелік витрат, що включені до цієї статті. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом;

11) адміністративні витрати. Зазначити принципи розподілу адміністративних витрат між ліцензованими та іншими, крім ліцензованих, видами діяльності. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом;

12) витрати на збут. Обґрунтувати причини планованих змін порівняно з базовим періодом із зазначенням принципів розподілу витрат на збут між ліцензованими та іншими, крім ліцензованих, видами діяльності.

5. Фінансові витрати. Зазначити перелік витрат. Обґрунтувати необхідність отримання запозичень за кредитними договорами та інших запозичень із зазначенням мети їх залучення, визначенням основної суми запозичення, відсотків за користування отриманими кредитами та витрат, пов'язаних із обслуговуванням запозичень.

6. Планований прибуток. Обґрунтувати рівень планованого прибутку.

7. Капітальні інвестиції. Обґрунтувати рівень капітальних інвестиції із визначенням напрямів їх використання:

1) сума коштів на виконання інвестиційної програми;

2) сума коштів на погашення основної суми кредитів та/або запозичень, які залучені для виконання інвестиційної програми та які погоджені НКРЕКП.

(пункт 6 замінено пунктами 6, 7 згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання
 у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27.10.2023 р. N 1977,
у зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8)

8. Обґрунтування витрат, які не включаються до структури тарифу. Вказати перелік фактичних витрат за кожним елементом витрат із зазначенням суми та обґрунтуванням змін порівняно з попереднім періодом:

8.1. Витрати на створення резерву сумнівної заборгованості.

8.2. Суми визнаних штрафів, пені, неустойки.

8.3. Суми коштів або вартість товарів, що добровільно перераховуються (передаються) іншим юридичним та фізичним особам, у тому числі у вигляді фінансової або матеріальної допомоги, включаючи благодійну, спонсорську та шефську допомогу.

8.4. Суми коштів, що відраховуються професійним спілкам (їх організаціям) для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи.

8.5. Інші операційні витрати.

(Методику доповнено додатком 3 згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
 послуг, від 10.12.2021 р. N 2522)

 

Додаток 4
до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу
(пункт 6 розділу IX)

Динаміка розвитку
основних техніко-виробничих показників суб'єкта господарювання

за ______________ роки

__________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

N
з/п

Найменування підземного сховища газу

Кількість об'єктів

Загальний експлуатаційний фонд

Ліквідовані після буріння

Ліквідовані після експлуатації

Перебувають на геологічному збереженні

Геохімічні

усього

експлуатаційні свердловини

спостережні

спеціальні

в очікуванні ліквідації

усього

облаштовані і підключені

в очікуванні підключення

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___ ____________ 20__ року

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_____________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б.)

Виконавець

_____________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б.)

Телефон:
_______________________
(номер телефону)

 

 (Методику доповнено додатком 4 згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
 послуг, від 10.12.2021 р. N 2522,
додаток 4 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.02.2024 р. N 384)

 

Додаток 5
до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу
(пункт 6 розділу IX)

Характеристика підземних сховищ газу

за ______________ роки

__________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

N
з/п

Найменування підземного сховища газу

Обсяг, млн куб. м

Експлуатаційні свердловини, од.

Максимальна продуктивність на початок періоду закачування/
відбору,
млн куб. м/добу

Період закачування/
відбору активного газу,
діб

Пластовий тиск, МПа

Потужність дотискної компресорної станції, МВт

загальний

у тому числі

max зона

min зона

буферний закачаний

залишкові запаси

активний

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___ ____________ 20__ року

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_____________
(підпис)

_____________
(П. І. Б.)

Виконавець

_____________
(підпис)

_____________
(П. І. Б.)

Телефон:
_______________________
              (номер телефону)

 

 (Методику доповнено додатком 5 згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
 послуг, від 10.12.2021 р. N 2522,
додаток 5 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.02.2024 р. N 384)

 

Додаток 6
до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу
(пункт 6 розділу IX)

Динаміка звітних даних та плановані розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єкта господарювання з послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу

__________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

N
з/п

Перелік витрат

За попередній період

За базовий період

На планований період

А

Б

1

2

3

1

Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг), усього

 

 

 

1.1

Матеріальні витрати, усього

 

 

 

1.1.1

у т. ч.: газ на виробничо-технологічні витрати та власні потреби, усього

 

 

 

1.1.1.1

у т. ч.: природний газ на виробничо-технологічні витрати

 

 

 

1.1.1.2

природний газ на власні потреби

 

 

 

1.1.2

Матеріали

 

 

 

1.1.3

Паливно-мастильні матеріали

 

 

 

1.1.4

Електроенергія

 

 

 

1.1.5

Матеріальні витрати на ремонт та технічне обслуговування

 

 

 

1.1.6

Інші матеріальні витрати

 

 

 

1.2

Витрати на оплату праці

 

 

 

1.3

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

1.4

Амортизація

 

 

 

1.5

Інші витрати, усього

 

 

 

1.5.1

витрати на службові відрядження

 

 

 

1.5.2

витрати на послуги зв'язку

 

 

 

1.5.3

витрати на охорону об'єктів

 

 

 

1.5.4

податки, збори, платежі

 

 

 

1.5.5

послуги по обслуговуванню будинків та інші комунальні послуги

 

 

 

1.5.6

інформаційно-технологічне забезпечення та сервісне обслуговування оргтехніки, супровід систем інформаційно-правового забезпечення

 

 

 

1.5.7

витрати по діагностиці

 

 

 

1.5.8

геофізичні роботи

 

 

 

1.5.9

науково-дослідні роботи

 

 

 

1.5.10

витрати на ремонт

 

 

 

1.5.11

обстеження та технічне обслуговування

 

 

 

1.5.12

послуги автотранспорту

 

 

 

1.5.13

послуги банку

 

 

 

1.5.14

інші витрати

 

 

 

2

Адміністративні витрати, усього

 

 

 

2.1

у т. ч.: матеріальні витрати, усього

 

 

 

2.1.1

у т. ч.: матеріали

 

 

 

2.1.2

природний газ на власні потреби

 

 

 

2.1.3

паливно-мастильні матеріали

 

 

 

2.1.4

електроенергія

 

 

 

2.1.5

матеріальні витрати на ремонт та технічне обслуговування

 

 

 

2.1.6

інші матеріальні витрати

 

 

 

2.2

Витрати на оплату праці

 

 

 

2.3

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

2.4

Амортизація

 

 

 

2.5

Інші витрати, усього

 

 

 

2.5.1

витрати на службові відрядження

 

 

 

2.5.2

витрати на послуги зв'язку

 

 

 

2.5.3

витрати на охорону об'єктів

 

 

 

2.5.4

податки, збори, платежі

 

 

 

2.5.5

послуги по обслуговуванню будинків та інші комунальні послуги

 

 

 

2.5.6

інформаційно-технологічне забезпечення та сервісне обслуговування оргтехніки, супровід систем інформаційно-правового забезпечення

 

 

 

2.5.7

витрати по діагностиці

 

 

 

2.5.8

геофізичні роботи

 

 

 

2.5.9

науково-дослідні роботи

 

 

 

2.5.10

витрати на ремонт

 

 

 

2.5.11

обстеження та технічне обслуговування

 

 

 

2.5.12

інші витрати

 

 

 

3

Інші витрати операційної діяльності, усього

 

 

 

3.1

у т. ч.: матеріальні витрати

 

 

 

3.2

витрати на оплату праці

 

 

 

3.3

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

3.4

амортизація

 

 

 

3.5

інші витрати

 

 

 

4

Витрати операційної діяльності, усього

 

 

 

4.1

у т. ч.: матеріальні витрати

 

 

 

4.2

витрати на оплату праці

 

 

 

4.3

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

4.4

амортизація

 

 

 

4.5

інші витрати

 

 

 

5

Капітальні інвестиції

х

х

 

6

Коригування планової тарифної виручки

х

х

 

6.1

(розшифрувати)

х

х

 

...

...

х

х

 

7

Фінансові витрати, усього

 

 

 

7.1

у т. ч.: відсотки за кредитами

 

 

 

7.2

інші фінансові витрати

 

 

 

8

Інші витрати

 

 

 

9

Дохід

х

х

х

9.1

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), усього

 

 

 

9.2

Податок на додану вартість

 

 

 

9.3

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

 

 

9.4

Інший операційний дохід

 

 

 

9.5

Інші доходи

 

 

 

10

Фінансові результати від операційної діяльності та розподіл прибутку

х

х

х

10.1

Прибуток (збиток)

 

 

 

10.2

Податок на прибуток

 

 

 

10.3

Чистий прибуток

 

 

 

10.4

Використання чистого прибутку, усього

 

 

 

10.4.1

у т. ч.: на капітальні інвестиції (вкладення)

 

 

 

10.4.2

на інші цілі

 

 

 

 

Довідково

 

 

 

11

Витрати на здійснення інвестицій, усього

 

 

 

11.1

об'єкти газосховищ

 

 

 

11.2

інші

 

 

 

12

Рентабельність за видами діяльності, %

 

 

 

13

Нормативна кількість працівників, осіб

 

 

 

14

Середня кількість працівників, осіб

 

 

 

15

Первісна вартість основних засобів, тис. грн

 

 

 

16

Залишкова вартість основних засобів, тис. грн

 

 

 ___ ____________ 20__ року

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_____________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б.)

Виконавець

_____________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б.)

Телефон:
_______________________
(номер телефону)

 

 (Методику доповнено додатком 6 згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
 послуг, від 10.12.2021 р. N 2522,
додаток 6 у редакції постанов Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 27.10.2023 р. N 1977,
від 22.02.2024 р. N 384)

 

Додаток 7
до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу
(пункт 6 розділу IX)

Розрахунок тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу

__________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

N
з/п

Показники (елементи витрат)

Одиниці виміру

Значення показників

1

Тариф на послуги зберігання природного газу

грн за 1000 м3 на добу

 

2

Тариф на послуги закачування природного газу

грн за 1000 м3 на добу

 

3

Тариф на послуги відбору природного газу

грн за 1000 м3 на добу

 

4

Планована річна тарифна виручка, усього

тис. грн

 

4.1

Повна планована собівартість, усього

тис. грн

 

4.1.1

Матеріальні витрати, усього

тис. грн

 

4.1.1.1

у т. ч.: вартість газу на виробничо-технологічні витрати, нормовані та питомі втрати, та власні потреби

тис. грн

 

4.1.1.2

витрати на ремонт

тис. грн

 

4.1.1.3

інші матеріальні витрати (паливно-мастильні матеріали, електроенергія, ремонт, інші матеріальні витрати)

тис. грн

 

4.1.2

Витрати на оплату праці

тис. грн

 

4.1.3

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

тис. грн

 

4.1.4

Амортизаційні відрахування

тис. грн

 

4.1.5

Інші витрати

тис. грн

 

4.2

Планований прибуток

тис. грн

 

4.3

Капітальні інвестиції

тис. грн

 

4.4

Коригування планової тарифної виручки

тис. грн

 

 

Довідково

 

 

5

Планований середній за рік робочий обсяг зберігання природного газу

млн 1000 м3 на рік

 

6

Планована річна потужність закачування природного газу в ПСГ

млн 1000 м3 на рік

 

7

Планована річна потужність відбору природного газу із ПСГ

млн 1000 м3 на рік

 ___ ____________ 20__ року

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_____________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б.)

Виконавець

_____________
(підпис)

_____________________
(П. І. Б.)

Телефон:
_______________________
(номер телефону)

 

 (Методику доповнено додатком 7 згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
 послуг, від 10.12.2021 р. N 2522,
додаток 7 у редакції постанов Національної комісії, що здійснює
 державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
 від 27.10.2023 р. N 1977,
від 22.02.2024 р. N 384)

 

Додаток 8
до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу
(пункт 6 розділу IX)

Обсяг зберігання, закачування та відбору природного газу в/з підземних сховищах газу

__________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

(млн куб. м)

N
з/п

Найменування

Попередній період

Базовий період

Планований період

1

Залишок природного газу на початок відповідного року зберігання (на 01 квітня)

 

 

 

1.1

у тому числі: активний обсяг

 

 

 

1.2

буферний обсяг

 

 

 

2

Закачування фізичного обсягу природного газу в ПСГ з 01 квітня по 31 березня за відповідний рік зберігання

 

 

 

3

Відбір фізичних обсягів природного газу з ПСГ з 01 квітня по 31 березня за відповідний рік зберігання

 

 

 

4

Залишок природного газу на кінець відповідного року зберігання (на 01 квітня)

 

 

 

4.1

у тому числі: активний обсяг

 

 

 

4.2

буферний обсяг

 

 

 

5

Середній за рік робочий обсяг зберігання природного газу

 

 

 

6

Замовлена потужність закачування природного газу

 

 

 

7

Замовлена потужність відбору природного газу

 

 

 Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_____________
(підпис)

________________
(П. І. Б.)

Виконавець

_____________
(підпис)

________________
(П. І. Б.)

Телефон:
_______________________
(номер телефону)

 

 (Методику доповнено додатком 8 згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
 послуг, від 10.12.2021 р. N 2522,
додаток 8 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.02.2024 р. N 384)

 

Додаток 9
до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу
(пункт 6 розділу IX)

Обсяги виробничо-технологічних витрат та витрат на власні потреби (допоміжне виробництво) при здійсненні господарської діяльності зберігання (закачування, відбору) природного газу в газосховищах

__________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

(тис. куб. м)N
з/п

Статті витрат газу

Попередній період

Базовий період

Планований період

А

Б

1

2

3

1

Паливний газ на роботу обладнання основного та допоміжного виробництва

 

 

 

2

Випускання газу при експлуатації технологічного обладнання (без витрат по ПСГ)

 

 

 

3

Випускання газу при експлуатації ПСГ (без урахування пластових втрат та витрат по ДКС)

 

 

 

4

Безповоротні пластові втрати газу під час експлуатації ПСГ

 

 

 

5

Витікання під час експлуатації технологічного обладнання

 

 

 

6

Втрати при відказах, відмовах і пошкодженнях обладнання (об'єктів), аваріях і аварійних/вимушених зупинках

 

 

 

7

Інші виробничо-технологічні витрати

 

 

 

Усього на виробничо-технологічні витрати

 

 

 

Усього на власні потреби

 

 

  

Виробничі показники

од. виміру

1й місяць планованого періоду

2й місяць планованого періоду

3й місяць планованого періоду

4й місяць планованого періоду

5й місяць планованого періоду

6й місяць планованого періоду

7й місяць планованого періоду

8й місяць планованого періоду

9й місяць планованого періоду

10й місяць планованого періоду

11й місяць планованого періоду

12й місяць планованого періоду

Усього

8

Залишок природного газу в ПСГ на початок періоду

млн. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Обсяг закачування

млн. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Обсяг відбору

млн. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Залишок природного газу в ПСГ на кінець періоду

млн. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Обсяг ВТВ

тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Ціна газу на ВТВ

грн/тис. куб. м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Вартість газу на ВТВ

тис грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___ ____________ 20__ року

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

__________
(підпис)

_____________
(П. І. Б.)

Виконавець

__________
(підпис)

_____________
(П. І. Б.)

Телефон:
___________________
        (номер телефону)

 

 (Методику доповнено додатком 9 згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
 послуг, від 10.12.2021 р. N 2522,
додаток 9 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.02.2024 р. N 384)

 

Додаток 10
до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу
(пункт 6 розділу IX)

Розрахунок витрат на оплату праці, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інформація щодо показників витрат на оплату праці

__________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

N
з/п

Категорія працівників

за попередній період
___________________
(рік)

за базовий період
___________________
(рік)

на планований період
___________________
(рік)

середня кількість працівників, осіб

Витрати на оплату праці, тис. грн

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн

середня кількість працівників, осіб

Витрати на оплату праці, тис. грн

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн

середня кількість працівників, осіб

Витрати на оплату праці, тис. грн

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн

усього

у т. ч. інші заохочувальні та компенсаційні виплати

усього

усього

у т. ч. інші заохочувальні та компенсаційні виплати

усього

усього

у т. ч. інші заохочувальні та компенсаційні виплати

усього

I. Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг)

1

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Професіонали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Робітники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Техн. службовці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Фахівці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Адміністративні витрати

2

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Професіонали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Робітники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Техн. службовці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Фахівці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

3

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2

Професіонали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3

Робітники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4

Техн. службовці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

Фахівці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6

Інші

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___ ____________ 20__ року

 

Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

________________
(П. І. Б.)

Виконавець

________________
(П. І. Б.)

Телефон:
___________________
        (номер телефону)

 (Методику доповнено додатком 10 згідно з постановою Національної
 комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
 послуг, від 10.12.2021 р. N 2522,
додаток 10 у редакції постанови Національної комісії, що здійснює державне
 регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.02.2024 р. N 384)

 

Додаток 11
до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу
(пункт 6 розділу IX)

Показники (елементи витрат) на плановий період, пов'язані з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ

тис. грн

N
з/п

Статті витрат

Показники (елементи витрат) на плановий період

Розподілені витрати, тис. грн

зберігання природного газу в ПСГ

закачування природного газу в ПСГ

відбір природного газу з ПСГ

А

Б

1

2

3

4

1

Виробнича собівартість

 

 

 

 

1.1

Матеріальні витрати, усього

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

1.1.1

газ на виробничо-технологічні витрати та власні потреби

 

 

 

 

1.1.2

матеріали

 

 

 

 

1.1.3

паливно-мастильні матеріали

 

 

 

 

1.1.4

електроенергія

 

 

 

 

1.1.5

витрати на ремонт та технічне обслуговування

 

 

 

 

1.1.6

інші матеріальні витрати

 

 

 

 

1.2

Витрати на оплату праці

 

 

 

 

1.3

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

 

 

 

 

1.4

Амортизація

 

 

 

 

1.5

Інші витрати, усього

 

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

1.5.1

послуги автотранспорту

 

 

 

 

1.5.2

послуги банку

 

 

 

 

1.5.3

послуги зв'язку

 

 

 

 

1.5.4

податки, збори, платежі

 

 

 

 

1.5.5

службові відрядження

 

 

 

 

1.5.6

інші витрати

 

 

 

 

2

Адміністративні витрати

 

 

 

 

3

Витрати на збут

 

 

 

 

4

Інші операційні витрати

 

 

 

 

5

Фінансові витрати

 

 

 

 

6

Повна планова собівартість

 

 

 

 

7

Планований прибуток

 

 

 

 

8

Капітальні інвестиції

 

 

 

 

9

Коригування планової тарифної виручки

 

 

 

 

10

Планована річна тарифна виручка

 

 

 

 Керівник суб'єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)

_____________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

Виконавець

_____________
(підпис)

______________
(П. І. Б.)

Телефон:
_______________________
(номер телефону)

 

 (Методику доповнено додатком 11 згідно з постановою
 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
 енергетики та комунальних послуг, від 22.02.2024 р. N 384)

БУДСТАНДАРТ Online