Методика визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства інфраструктури України
07 жовтня 2022 року № 753

МЕТОДИКА
визначення вартості дорожніх робіт та послуг щодо визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства інфраструктури України
від 25 листопада 2022 року N 887,
наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
від 23 червня 2023 року N 538

I. Сфера застосування та терміни

1.1. Ця Методика визначає механізм формування вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування (далі - дорожніх робіт та послуг).

Ця Методика є обов'язковою для визначення вартості дорожніх робіт та послуг, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

1.2. У цій Методиці терміни вживаються у такому значенні:

адміністративні витрати - загальногосподарські витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням організацією, які не включаються до собівартості дорожніх робіт та послуг;

відомість кошторисної вартості об'єктів дорожніх робіт та послуг з охорони довкілля - кошторисний документ, який складається у тому випадку, коли проєктною документацією передбачається здійснення заходів щодо охорони довкілля;

відомість кошторисної вартості об'єктів, що входять до пускових комплексів - кошторисний документ, який складається у тому випадку, коли будівництво здійснюється окремими пусковими комплексами;

договірна ціна - вартість дорожніх робіт та послуг, узгоджена сторонами (замовником та підрядником) та визначена у договорі у вигляді кошторису, який використовується під час проведення взаєморозрахунків;

підрядник (підрядна організація) - суб'єкт господарювання, який виконує дорожні роботи чи надає дорожні послуги;

зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта дорожніх робіт та послуг (на етапі проєктування) - кошторисний документ, який визначає повну кошторисну вартість об'єкта дорожніх робіт та послуг або його черги, який включає кошторисну вартість дорожніх робіт та послуг, витрати на придбання обладнання, меблів та інвентарю, а також інші витрати, та складається на основі об'єктних кошторисів та/або об'єктних кошторисних розрахунків і кошторисних розрахунків на окремі види витрат;

зведення витрат - кошторисний документ, який об'єднує зведені кошторисні розрахунки вартості дорожніх робіт та послуг (його частин) і складається у разі, коли будівництво здійснюється окремими чергами;

інвесторська кошторисна документація - сукупність кошторисів, кошторисних розрахунків, відомостей кошторисної вартості пускових комплексів, зведених кошторисних розрахунків вартості об'єкта дорожніх робіт та послуг або черг (у разі будівництва за чергами), зведень витрат, пояснювальних записок та відомостей ресурсів, складених на стадії розроблення проєктної документації;

калькуляційний метод - поелементне визначення розміру витрат у грошовій формі за допомогою економічно обґрунтованих підходів;

кошторисний прибуток - сума коштів, яка включається до складу зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта дорожніх робіт та послуг, на покриття витрат підрядних організацій, що не відносяться до собівартості дорожніх робіт та послуг, і може спрямовуватись для фінансування здійснення мети підприємницької діяльності, зокрема на: збільшення статутного фонду, модернізацію парку машин і механізмів, відрахування у фонди матеріального стимулювання працівників, резервний фонд для покриття непередбачених витрат та збитків минулих років, удосконалення технології виконання робіт тощо;

кошторисний розрахунок - кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість окремих видів витрат, які згідно з вихідними даними на проєктування необхідні для здійснення дорожніх робіт та послуг і не враховані розрахунками витрат ресурсів (витрати на перевезення працівників підрядних організацій транспортом, витрати на відрядження працівників підрядних організацій на об'єкт дорожніх робіт та послуг, витрати на організацію робіт вахтовим методом тощо);

локальний кошторис - первинний кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість окремих видів дорожніх робіт та послуг і витрат на об'єктах і складається на підставі обсягів робіт (послуг), визначених проєктною документацією або дефектним актом;

локальний кошторисний розрахунок - первинний кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість окремих видів дорожніх робіт та послуг на об'єктах і складається замість локальних кошторисів у випадках, коли об'єми дорожніх робіт та послуг і розміри витрат остаточно не визначені і підлягають уточненню;

матеріально-технічні ресурси - сукупність матеріальних ресурсів (матеріалів, виробів і комплектів) та технічних ресурсів (дорожніх машин та механізмів), які необхідні для виконання дорожніх робіт / надання послуг;

об'єкт дорожніх робіт та послуг - автомобільна дорога загального користування або її частина, на якій виконуються/надаються дорожні роботи або послуги;

об'єктний кошторис - кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість об'єкта і об'єднує у своєму складі підсумкові дані з локальних кошторисів на окремі види дорожніх робіт та послуг і витрати;

об'єктний кошторисний розрахунок - кошторисний документ, який визначає кошторисну вартість об'єкта й об'єднує у своєму складі підсумкові дані з локальних кошторисів і локальних кошторисних розрахунків та підлягає уточненню;

прибуток - сума коштів, яка передбачається в складі ціни пропозиції учасника процедури закупівлі, договірної ціни і під час проведення взаєморозрахунків, порядок визначення, розподілу та використання якої встановлюється підрядною організацією самостійно для здійснення мети підприємницької діяльності;

розрахункова потреба - потреба в трудових та матеріально-технічних ресурсах, визначена відповідно до розрахунку витрат ресурсів.

Терміни база даних об'єктів-аналогів (БОА), база даних цін, відомість обсягів робіт (BoQ), дорожні роботи та послуги, розрахунок витрат ресурсів, одиниця виміру обсягу роботи, укрупнений показник вартості (УПВ) вживаються у значеннях, наведених у Правилах визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 02 травня 2022 року № 273 "Про затвердження Правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 травня 2022 року за № 527/37863.

II. Загальні положення

2.1. Система ціноутворення під час визначення вартості дорожніх робіт та послуг складається з правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, цієї Методики, інших методик визначення вартості дорожніх робіт та послуг, а також галузевих розрахунків витрат ресурсів, розрахунків витрат ресурсів підприємств, індивідуальних розрахунків витрат ресурсів.

У системі ціноутворення під час визначення вартості дорожніх робіт та послуг використовуються бази даних об'єктів-аналогів, бази даних цін, укрупнені показники вартості (далі - УПВ).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online