ДСТУ ETSI EN 300 420:2008 Доступ і кінцеве обладнання. Цифрові структуровані орендовані лінії зі швидкістю 2048 кбіт/с. Інтерфейс кінцевого обладнання (ETSI EN 300 420:2001, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Доступ і кінцеве обладнання
ЦИФРОВІ СТРУКТУРОВАНІ
ОРЕНДОВАНІ ЛІНІЇ
Зі ШВИДКІСТЮ 2048 кбіт/с
Інтерфейс кінцевого обладнання
(ETSI EN 300 420:2001, IDT)

ДСТУ ETSI EN 300 420:2008

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут зв’язку» (ДП «УНДІЗ»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Броздніченко (науковий керівник); В. Ткаченко; М. Галон

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 3 вересня 2008 р. № 318 з 2010-01-01

3 Національний стандарт відповідає ETSI EN 300 420:2001 (версія V1.2.1) Access and Terminals (AT); 2048 kbit/s digital structured leased lines (D2048S); Terminal equipment interface (Доступ і кінцеве обладнання (AT). Цифрові структуровані орендовані лінії зі швидкістю 2048 кбіт/с (D2048S). Інтерфейс кінцевого обладнання)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ETSI EN 300 420.2001

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять і скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Скорочення

4 Вимоги

4.1 Фізичні характеристики

4.2 Електричні характеристики

4.3 Безпека

4.4 Перенапруга

4.5 Електромагнітна сумісність (EMC)

Додаток А Методи випробовування

Додаток В Визначення коду HDB3

Додаток С Визначення структури циклу

Додаток D Таблиця вимог (ТВ)

Додаток Е Синхронізація тактових сигналів

Додаток F Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ETSI EN 300 420:2001 (версія V1.2.1) Access and Terminals (AT); 2048 kbit/s digital structured leased lines (D2048S); Terminal equipment interface (Доступ і кінцеве обладнання (AT). Цифрові структуровані орендовані лінії зі швидкістю 2048 кбіт/с (D2048S). Інтерфейс кінцевого обладнання).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 157 «Телекомунікації».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни, визначення понять і скорочення» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено розділ «Історія» як такий, що не стосується цього стандарту;

— до розділу 2 та додатка F долучено «Національні пояснення», а до розділів 3 і 4 — «Національні примітки», виділені в тексті рамкою;

— з підрозділу 3.2 «Скорочення» вилучено скорочення «de», «ррm» та «rms», які в тексті не використано;

— у тексті скорочення «ррт» замінено його значенням (· 10-6), «rms» — терміном «середньоквадратичне значення»;

— замінено познаки одиниць фізичних величин згідно з ДСТУ 3651.1-97:

Познака в ETSI EN 300 420:2001

Ʊ

V

µH

Hz

kbit/s

s

Познака в цьому стандарт

Ом

В

мкГн

Гц

кбіт/с

c

— виправлено помилку оригіналу: у примітці 1 до таблиці С.1 посилання на «4.1.3.4» замінено посиланням на «4.2.1.8.3».

Міжнародні стандарти ETSI EN 300 418 та ETSI EN 300 419, на які є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як національні ДСТУ ETSI EN 300 418:2008 «Доступ і кінцеве обладнання. Цифрові неструктуровані та структуровані орендовані лінії зі швидкістю 2048 кбіт/с. Подання мережного інтерфейсу» та ДСТУ ETSI EN 300 419:2008 «Доступ і кінцеве обладнання. Цифрові структуровані орендовані лінії зі швидкістю 2048 кбіт/с. Характеристики з'єднання» відповідно.

Решту міжнародних стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, в Україні не прийнято. Копії чинних електронних версій стандартів ETSI та рекомендацій ITU-T, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати на офіційних сайтах за адресами http://pda.etsi.org/pda/queryform.asp/ та http://www.itu.int/rec/T-REC/ відповідно.

ВСТУП до ETSI EN 300 420:2001

Директива Європейської Ради про застосування принципу відкритої мережі (ПВМ) до орендованих ліній (92/44/ЕЕС) стосується узгодження умов відкритого та ефективного доступу до використання орендованих ліній, що їх надають телекомунікаційні мережі загального користування, а також стосується забезпечення доступності на території Європейського Союзу (ЄС) мінімального набору орендованих ліній з узгодженими технічними характеристиками.

Відповідно до цієї директиви телекомунікаційні організації, що діють у країнах ЄС, повинні надавати у цих країнах мінімальний набір орендованих ліній з визначеними характеристиками з’єднання та визначеними інтерфейсами.

До інтерфейсів кінцевого обладнання, призначеного для підключення до орендованих ліній відповідно до ПВМ, було застосовано стандарти двох видів (добровільні та обов’язкові). У Технічних основах регулювання (TBR) було визначено більш ранню редакцію загальних вимог відповідно до Директиви 91/263/ЕЕС (пізніше заміненої на Директиву 98/1З/EC) про приєднання орендованих ліній, натомість інші стандарти добровільного застосування (ETS чи EN) визначали повні технічні специфікації цих інтерфейсів. Цей стандарт, розроблений на основі попереднього ETS, належить до обов’язкових стандартів.

Цей стандарт містить вимоги TBR 13.

У цьому стандарті інтерфейс кінцевого обладнання описано на основі ETS 300 166, а також рекомендацій ITU-T G.703, ITU-T G.704 та ITU-T G.706.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОСТУП І КІНЦЕВЕ ОБЛАДНАННЯ
ЦИФРОВІ СТРУКТУРОВАНІ ОРЕНДОВАНІ ЛІНІЇ
ЗІ ШВИДКІСТЮ 2048 кбіт/с
Інтерфейс кінцевого обладнання

ДОСТУП И ОКОНЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЦИФРОВЫЕ СТРУКТУРИРОВАННЫЕ АРЕНДУЕМЫЕ ЛИНИИ
СО СКОРОСТЬЮ 2048 кбит/с
Интерфейс оконечного оборудования

ACCESS AND TERMINALS
2048 kbit/s DIGITAL STRUCTURED LEASED LINES
Terminal equipment interface

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює фізичні та електричні характеристики (за винятком характеристик, що стосуються безпеки, перенапруг та аспектів електромагнітної сумісності (БМС)), необхідні функційні характеристики та відповідні принципи випробовування інтерфейсу кінцевого обладнан ­ ня, призначеного для підключення до пунктів закінчення мережі (ПЗМ) структурованих цифрових орендованих ліній зі швидкістю передавання даних 2048 кбіт/с, які відповідають принципу відкритої мережі (ПВМ) і мають інтерфейс з опором 120 Ом і швидкістю передавання інформації 1984 кбіт/с без обмежень щодо двійкового вмісту (D2048S).

Призначеністю цього стандарту є забезпечення сумісності інтерфейсу кінцевого обладнання зі структурованою цифровою орендованою лінією зі швидкістю 2048 кбіт/с, що відповідає ПВМ. Інтерфейс кінцевого обладнання, описаний у цьому стандарті, також буде сумісним з неструктурованою цифровою орендованою лінією зі швидкістю 2048 кбіт/с, яка відповідає ПВМ. Цей стандарт можна застосовувати до всіх інтерфейсів, призначених для підключення до орендованих ліній. Однак до пристроїв, призначених для надання особливої послуги, складних пристроїв та пристроїв, що їх застосовують у приватних мережах, окрім вимог цього стандарту, може бути застосовано додаткові вимоги. На провід, прокладений у приміщенні споживача, та на пристрої, розташовані між кінцевим обладнаннями та ПЗМ, дія цього стандарту не поширюється.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання у цьому тексті становлять положення цього стандарту. Посилання є датовані (визначені датою опублікування, номером видання, номером версії тощо) або недатовані. У разі датованих посилань подальші версії не застосовують. У разі недатованих посилань застосовують останню версію.

ITU-T Recommendation G.703 (1998) Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces

ITU-T Recommendation G.704 (1998) Synchronous frame structures used at 1544, 6312, 2048, 8448 and 44736 kbit/s hierarchical levels

ITU-T Recommendation 0.151 (1992) Error performance measuring equipment operating at the primary rate and above

ITU-T Recommendation 0.171 (1997) Timing jitter and wander measuring equipment for digital systems which are based on the plesiochronous digital hierarchy (PDH)

ETSI EN 300 418 Access and Terminals (AT); 2048 kbit/s digital unstructured and structured leased lines (D2048U and D2048S); Network interface presentation

ETSI EN 300 419 Access and Terminals (AT); 2048 kbit/s digital structured leased lines (D2048S); Connection characteristics.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСHEHHЯ

Рекомендація ITU-T G.703 (1998) Фізичні/електричні характеристики ієрархічних цифрових I інтерфейсів

Рекомендація ITU-T G.704 (1998) Синхронні циклові структури, які використовують на ієрархічних рівнях 1544, 6312, 2048, 8448 та 44736 кбіт/с

Рекомендація ITU-T 0.151 (1992) Обладнання для вимірювання завадостійкості, яке застосовують на первинній швидкості передавання та вищих швидкостях передавання

Рекомендація ITU-T 0.171 (1997) Обладнання для вимірювання джитера та блукання сигналу синхронізації для цифрових систем на основі плезіохронної цифрової ієрархії (PDH)

ETSI EN 300 418 Доступ і кінцеве обладнання (AT). Цифрові неструктуровані та структуровані орендовані лінії зі швидкістю 2048 кбіт/с (D2048U та D2048S). Подання мережного інтерфейсу

ETSI EN 300 419 Доступ і кінцеве обладнання (AT). Цифрові структуровані орендовані лінії зі швидкістю 2048 кбіт/с (D2048S). Характеристики з’єднання.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online