ДСТУ ISO 11290-2:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормівдля тварин. Горизонтальний метод виявлення та підрахування Listeriamonocytogenes. Частина 2. Методпідрахування

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МІКРОБІОЛОГІЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
ТА КОРМІВ ДЛЯ ТВАРИН
Горизонтальний метод виявляння
та підраховування
Listeria monocytogenes
Частина 2. Метод підраховування
(ISO 11290-2:1998, IDT)

ДСТУ ISO 11290-2:2003

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТК 132 «Засоби захисту тварин та кормові добавки», Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Косенко; В. Величко, канд. біол. наук; І. Авдос'єва, канд. вет. наук; М. Рожко, керівник розробки

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 2 жовтня 2003 р. № 166 з 2004-10-01

3 Стандарт відповідає ISO 11290-2:1998 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes — Part 2: Enumeration method (Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння та підраховування Listeria monocytogenes. Частина 2. Метод підраховування)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Суть методу

5 Поживні середовища та реагенти

6 Обладнання та скляний посуд

7 Відбирання проб

8 Готування досліджуваних проб

9 Методика випробовування

10 Обчислювання результатів (див. І5О 7218)

11 Точність

12 Контролювання якості поживного середовища

13 Протокол випробовування

Додаток А Схема методики

Додаток В Склад та готування середовища та реагентів

Додаток С Випробовування просвічуванням за Генрі

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 11290-2:1998 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes — Part 2: Enumeration method (Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння та підраховування Listeria monocytogenes. Частина 2. Метод підраховування).

Технічнй комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 132 «Засоби захисту тварин, корми та кормові добавки». Стандарт встановлює метод виявляння та підраховування мікроорганізмів Listeria monocytogenes в продуктах харчування людини та кормах для тварин. Стандарт містить вимоги, що відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина міжнародного стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані» — оформлено відповідно до вимог національної стандартизації України;

— одиниці фізичної величини об'єму «мл» замінено на «см3» (система SI);

— до розділу 2 «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення», яке виділено рамкою;

— до розділу 6 подано «Національну примітку», яку в тексті цього стандарту виділено рамкою.

ВСТУП

Через велику різноманітність кормів та продуктів харчування цей горизонтальний метод не може в деталях підходити для кожного продукту. У таких випадках інші методи, специфічні для цих продуктів, можна використовувати у разі потреби, обумовленій технічними причинами. Однак, якщо це можливо, необхідно застосувати горизонтальний метод.

Під час перегляду цього стандарту буде врахована вся зібрана інформація стосовно сфери застосування горизонтального методу та причин відхилу від нього для окремих продуктів.

Гармонізація методів випробовування не може бути здійснена одразу, і для окремих груп продуктів вже можуть існувати стандарти, які не узгоджуються з даним горизонтальним методом. Під час перегляду цих стандартів буде здійснено зміни, згідно яких ці стандарти відповідатимуть цьому стандарту, і відхили від застосування цього горизонтального методу будуть лише у випадку встановлення технічних причин.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МІКРОБІОЛОГІЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА КОРМІВ ДЛЯ ТВАРИН
Горизонтальний метод виявляння та підраховування Listeria monocytogenes
Частина 2. Метод підраховування

МИКРОБИОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Горизонтальный метод выявления и подсчета Listeria monocytogenes
Часть 2. Метод подсчета

MICROBIOLOGY OF FOOD AND ANIMAL FEEDING STUFFS
Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes
Part 2. Enumeration metod

Чинний від 2004-10-01

ЗАСТОРОГА! Щоб забезпечити здоров’я персоналу лабораторії, обов’язково рекомендовано проводити тести щодо виявлення Listeria monocytogenes в належно обладнаних лабораторіях, під контролем досвідчених мікробіологів, а також обережно поводитись під час роботи із зараженими матеріалами. Зокрема, обов’язково доводити до відома жіночого персоналу лабораторії про частковий ризик ускладнення перебігу вагітності під час роботи з Listeria monocytogenes. Національне законодавство може містити й інші специфічні вимоги.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає горизонтальний метод підраховування Listeria monocytogenes.

Примітка. Цей метод менш придатний для підраховування інших Listeria, що їх можна використовувати як індикатори гігієнічних якостей продуктів харчування або кормів для тварин.

За умови обмежень, про які йшлося у вступі, цей стандарт прийнятий для продуктів харчування чи кормів для тварин.

Взагалі (див. примітку в 9.2.1), найнижчою межею підраховування за цим методом є 10 Listeria monocytogenes в мілілітрі зразка рідини, або 100 Listeria monocytogenes в грамі зразка інших продуктів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього національного стандарту. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх не застосовують. Однак учасникам угод, базованих на цьому стандарті, необхідно визначити можливість застосування найновіших видань нормативних документів. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ISO 6887-1:1999 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilitions for microbiological examination — Part: General rules for the prepatation of the initial suspension and of decimal dilutions

ISO 7218:1996 Microbiology of food and animal feeding stuffs — General rules for microbiological examination

IS011290-1:1996 Microbiology of food and animal feeding stuffs — Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes — Part 1: Detection method.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 6887-1:1999 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Готування досліджуваних проб, вихідної суспензії та десятикратних розведень для мікробіологічного досліджування. Частина 1. Загальні правила готування вихідної суспензії та десятикратних розведень

ISO 7218:1996 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Загальні правила мікробіологічного досліджування

ISO 11290-1:1996 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння та підраховування Listeria monocytogenes. Частина 1. Метод виявляння.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online