Постанова від 25.10.2022 № 1340 Про затвердження Інструкції щодо тимчасового забезпечення розподілу та постачання електричної енергії на період дії воєнного стану в Україні у прийнятих в експлуатацію багатокв...

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

25.10.2022 № 1340

Про затвердження Інструкції щодо тимчасового забезпечення розподілу та постачання електричної енергії на період дії воєнного стану в Україні у прийнятих в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках, щодо яких не завершена процедура приєднання до електричних мереж за постійною схемою

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій», у зв’язку з воєнним станом в Україні, введеним відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022 та від 12 серпня 2022 року № 573/2022, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію щодо тимчасового забезпечення розподілу та постачання електричної енергії на період дії воєнного стану в Україні у прийнятих в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках, щодо яких не завершена процедура приєднання до електричних мереж за постійною схемою, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня прийняття та діє протягом періоду дії воєнного стану в Україні та одного року після його припинення чи скасування.

Голова НКРЕКП                                                                            К. Ущаповський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
25.10.2022 № 1340

Інструкція щодо тимчасового забезпечення розподілу та постачання електричної енергії на період дії воєнного стану в Україні у прийнятих в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках, щодо яких не завершена процедура приєднання до електричних мереж за постійною схемою

1. Ця Інструкція регулює відносини, які виникають між операторами систем розподілу та замовниками будівництва об’єкта (суб’єктами господарювання, до електричних мереж яких підключений об’єкт будівництва), управителями, об’єднаннями співвласників багатоквартирних житлових будинків чи житлово-будівельними кооперативами під час укладання тимчасових договорів споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії на об’єкти будівництва, між постачальниками універсальних послуг та споживачами щодо продажу електричної енергії за ціною, за якою постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії колективним побутовим споживачам, для об’єктів будівництва на період дії воєнного стану в Україні та протягом одного року після його припинення.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

об’єкт будівництва – прийнятий в експлуатацію закінчений будівництвом багатоквартирний житловий будинок (черга, пусковий комплекс), щодо якого наявні чинні технічні умови, але не завершена процедура приєднання до електричних мереж;

замовник будівництва об’єкта (замовник) – суб’єкт господарювання, з яким оператором системи розподілу укладено договір про приєднання до електричних мереж (за постійною схемою) об’єкта будівництва.

Інші терміни у цій Інструкції вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про ринок електричної енергії», інших нормативно-правових актах, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

3. Замовник, управитель, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку чи житлово-будівельний кооператив вважається колективним побутовим споживачем у разі виконання таких вимог:

об’єкт будівництва прийнятий в експлуатацію в установленому законодавством порядку;

щодо об’єкта будівництва наявний чинний договір про приєднання до електричних мереж за постійною схемою, додатком до якого є технічні умови приєднання;

замовником, управителем, об’єднанням співвласників багатоквартирного житлового будинку чи житлово-будівельним кооперативом забезпечено організацію комерційного обліку електричної енергії окремими площадками вимірювання на технічні цілі будинку, та освітлення дворів, східців і номерних знаків будинку та на побутові потреби власників житлових приміщень шляхом встановлення у ввідному(-их) розподільчому(-их) пристрої(-ях) багатоквартирного житлового будинку на рівні напруги 0,4 кВ окремих загальних вузлів комерційного обліку відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311. Тимчасова схема улаштування засобів комерційного обліку має бути розроблена у відповідності з проєктними рішеннями внутрішнього електропостачання цього багатоквартирного будинку у частині місць розташування засобів комерційного обліку. Алгоритм визначення обсягів відібраної (спожитої) електричної енергії на побутові потреби власників житлових приміщень та технічні цілі багатоквартирного житлового будинку погоджується з відповідним оператором системи розподілу;

замовником, управителем, об’єднанням співвласників багатоквартирного житлового будинку чи житлово-будівельним кооперативом забезпечено оформлення з оператором системи розподілу паспорта точки розподілу, укладення (у разі відсутності) договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії та договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг між замовником, управителем, об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку чи житлово-будівельним кооперативом та оператором систем розподілу/постачальником універсальних послуг згідно з Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – ПРРЕЕ).

4. Перед укладенням договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії управитель, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку чи житлово-будівельний кооператив звертається до замовника будівництва об’єкта або суб’єкта господарювання, до електричних мереж якого підключений об’єкт будівництва, із заявою щодо погодження підключення до власних електричних мереж цього об’єкта будівництва.

5. У разі згоди замовника будівництва об’єкта або суб’єкта господарювання, до електричних мереж якого підключений об’єкт будівництва, на підключення до власних електричних мереж цього об’єкта будівництва в межах існуючої дозволеної потужності будівельних струмоприймачів, такий замовник або суб’єкт господарювання протягом 5 робочих днів з дня отримання заяви письмово повідомляє управителя, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку чи житлово-будівельний кооператив про це шляхом оформлення згоди на підключення до власних електричних мереж, прийнятого в експлуатацію закінченого будівництвом багатоквартирного будинку (черги, пускового комплексу), не приєднаного до електричних мереж оператора системи розподілу в установленому законодавством порядку, за формою, наведеною у додатку до цієї Інструкції (далі – Згода). Управитель, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку чи житлово-будівельний кооператив надає відповідному оператору системи розподілу Згоду разом із додатками до неї під час подання заяви про приєднання до умов (про зміну умов) публічного договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії.

6. За відсутності управителя, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку чи житлово-будівельного кооперативу та підключення об’єкта будівництва до електричних мереж замовника будівництва останній оформляє Згоду самостійно та надає її разом із додатками до неї оператору системи розподілу разом із заявою про тимчасову зміну умов договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії (у частині зміни паспортів точок розподілу).

7. Замовник будівництва об’єкта або суб’єкт господарювання, до електричних мереж якого підключений об’єкт будівництва, має право надати Згоду на підключення до власних електричних мереж об’єкта будівництва в рахунок зменшення величини дозволеної до використання потужності, зазначеної у договорі споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії, укладеному між оператором системи розподілу та замовником будівництва об’єкта або суб’єктом господарювання, до електричних мереж якого підключений об’єкт будівництва.

Замовник будівництва об’єкта (суб’єкт господарювання, до електричних мереж якого підключений об’єкт будівництва) зобов’язаний надати Згоду на підключення до власних електричних мереж об’єкта будівництва в рахунок зменшення величини дозволеної до використання потужності на величину потужності, достатню для забезпечення технічних цілей, та освітлення дворів, східців і номерних знаків будинку і комунально-побутових потреб мешканців, яка не може бути меншою ніж уже забезпечена до використання на дату надання Згоди.

8. Точка розподілу між управителем, об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку чи житлово-будівельним кооперативом та оператором системи розподілу встановлюється на межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності за технічний стан і обслуговування суміжних електроустановок між замовником будівництва об’єкта (суб’єктом господарювання, до електричних мереж якого підключений об’єкт будівництва) та оператором системи розподілу.

9. Відповідальність за надійність електропостачання та якість електричної енергії в точці розподілу між замовником будівництва об’єкта (суб’єктом господарювання, до електричних мереж якого підключений об’єкт будівництва) та управителем, об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку чи житлово-будівельним кооперативом покладається на замовника будівництва об’єкта (суб’єкта господарювання, до електричних мереж якого підключений об’єкт будівництва), про що зазначається у Згоді.

Відповідальність за надійність електропостачання та якість електричної енергії перед власниками житлових приміщень об’єкта будівництва в межах величини дозволеної до використання потужності, за якою споживачем електричної енергії – замовником будівництва об’єкта (суб’єктом господарювання, до електричних мереж якого підключений об’єкт будівництва) надається Згода на підключення до власних електричних мереж об’єкта будівництва, у тому числі на побутові потреби мешканців будинку – власників житлових приміщень будинку та технічні цілі будинку, освітлення дворів, східців і номерних знаків будинку, покладається на управителя, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку чи житлово-будівельний кооператив (а в разі їх відсутності – на замовника).

10. Замовник будівництва об’єкта або суб’єкт господарювання, до електричних мереж якого підключений об’єкт будівництва, не укладає з оператором системи розподілу договір про спільне використання технологічних електричних мереж, а витрати на їх облаштування, утримання та обслуговування несе самостійно.

11. Оператор системи розподілу на підставі заяви оформляє паспорти точок розподілу (з обмеженим терміном дії в рамках умов Згоди) та здійснює приєднання до умов публічного договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії у порядку, визначеному ПРРЕЕ, про що повідомляє споживача протягом наступного робочого дня.

12. Укладення (виконання, внесення змін та припинення) операторами систем розподілу та електропостачальниками договорів про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії та про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг на об’єкти будівництва здійснюється у порядку, визначеному ПРРЕЕ.

13. Укладені на підставі цієї Інструкції договори виконуються в порядку, визначеному ПРРЕЕ:

у межах технічних параметрів, визначених паспортами точок розподілу (з обмеженим терміном дії в рамках умов Згоди);

протягом часу, на який оформлені паспорти точок розподілу, але не довше терміну, визначеного Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій».

14. Комерційний облік та розрахунки за відібрану/відпущену електричну енергію електроустановками фізичних осіб-членів колективного побутового споживача, що приєднані до електричних мереж колективного побутового споживача, здійснюються у порядку, визначеному статутом, правилами внутрішньої господарської діяльності, рішеннями органів управління колективного побутового споживача та/або укладеними в установленому законодавством порядку договорами між споживачами колективного побутового споживача та колективним побутовим споживачем.

15. Укладення індивідуальних договорів споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії між оператором системи розподілу та власниками квартир об’єкта будівництва здійснюється після завершення процедури приєднання до електричних мереж цього об’єкта будівництва (за постійною схемою).

16. Споживання електричної енергії на об’єкті будівництва на цілі, не передбачені пунктом 131 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії», заборонено.

У разі виявлення фактів споживання електричної енергії на об’єкті будівництва на цілі, не передбачені пунктом 131 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії», оператор системи розподілу вживає до такого колективного побутового споживача електричної енергії заходи в порядку, визначеному пунктом 2.3.12 глави 2.3 розділу ІІ ПРРЕЕ.

Директор Департаменту із регулювання
відносин та захисту прав споживачів на
роздрібному ринку електричної енергії

І.Городиський

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики

А.Огньов

 

Додаток 
до Інструкції щодо тимчасового забезпечення розподілу та постачання електричної енергії на період дії воєнного стану в Україні у прийнятих в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках, щодо яких не завершена процедура приєднання до електричних мереж за постійною схемою

Згода
на підключення до власних електричних мереж прийнятого в
експлуатацію закінченого будівництвом багатоквартирного будинку
(черги, пускового комплексу), не приєднаного до електричних мереж
ОСР в установленому законодавством порядку

1. Ця згода надається замовником будівництва об’єкта (суб’єктом господарювання, до електричних мереж якого підключений об’єкт будівництва)__(замовник, суб’єкт господарювання)_________ на виконання вимог пункту 131 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» на підключення прийнятого в експлуатацію закінченого будівництвом багатоквартирного будинку (черги, пускові комплекси) за адресою: ___(адреса)_____________________, не приєднаного до електричних мереж ОСР в установленому законодавством порядку.

2. Оператор системи розподілу, з яким споживачем електричної енергії – замовником будівництва об’єкта (суб’єктом господарювання, до електричних мереж якого підключений об’єкт будівництва) укладено договір споживача про надання послуги з розподілу електричної енергії _____(назва ОСР)________.

3. Споживач електричної енергії – замовник будівництва об’єкта

(суб’єкт господарювання, до електричних мереж якого підключений об’єкт будівництва) ___(замовник, суб’єкт господарювання)_____________.

4. Реквізити договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (паспорта точки розподілу), який укладений споживачем електричної енергії – замовником будівництва об’єкта (суб’єктом господарювання, до електричних мереж якого підключений об’єкт будівництва) та ОСР __(дата, номер договору)_________________________.

5. ЕІС код _________________________.

6. Величина дозволеної до використання потужності згідно з умовами договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, який укладений споживачем електричної енергії – замовником будівництва об’єкта (суб’єктом господарювання, до електричних мереж якого підключений об’єкт будівництва) та ОСР ____________ кВт.

7. Величина дозволеної до використання потужності, у межах якої споживачем електричної енергії – замовником будівництва об’єкта (суб’єктом господарювання, до електричних мереж якого підключений об’єкт будівництва) надається згода на підключення до власних електричних мереж об’єкта  __________ кВт, у тому числі на побутові потреби власників будинку _____ кВт, технічні цілі будинку ____ кВт.

8. Реквізити чинних технічних умов ______(дата, номер)____________та договору про приєднання електроустановок багатоквартирного житлового будинку ______(дата, номер договору)_____(додаються на _____ арк). 

9. Реквізити Декларації про готовність об’єкта до експлуатації

(сертифіката) ______(дата, номер)_____(додаються на _____ арк).

10. Тимчасова схема улаштування засобів комерційного обліку додається. 

____________(замовник, суб’єкт господарювання)____________ надає згоду на зменшення величини дозволеної до використання потужності згідно з договором споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії на

_______ кВт, укладеним між ___(замовник, суб’єкт господарювання)_________ та _____(назва ОСР)________ на користь ___(назва управителя, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку чи житлово-будівельний кооператив)____________ з метою підключення до електричних мереж об’єкта будівництва за адресою:

________________________________.

Цією згодою ____(замовник, суб’єкт господарювання)___________ підтверджує, що несе відповідальність за:

надійність електропостачання та якість електричної енергії, що споживається у багатоквартирному житловому будинку за адресою: _________________________________________ в точці розподілу між замовником будівництва об’єкта (суб’єктом господарювання, до електричних мереж якого підключений об’єкт будівництва) та управителем, об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку чи житлово-будівельним кооперативом у межах величини дозволеної до використання потужності, якої споживачем електричної енергії – замовником будівництва об’єкта (суб’єктом господарювання, до електричних мереж якого підключений об’єкт будівництва) надається згода на підключення до власних електричних мереж об’єкта __________ кВт, у тому числі на побутові потреби мешканців  будинку – власників житлових приміщень _____ кВт, технічні цілі будинку

____ кВт,  організацію експлуатації та технічний стан електричних мереж, якими здійснюється електропостачання багатоквартирного житлового будинку за адресою: ________(адреса)______________________.

___(назва управителя, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку чи житлово-будівельний кооператив) підтверджує, що несе відповідальність за надійність електропостачання та якість електричної енергії власникам житлових приміщень об’єкта будівництва в межах величини дозволеної до використання потужності, за якою споживачем електричної енергії – замовником будівництва об’єкта (суб’єктом господарювання, до електричних мереж якого підключений об’єкт будівництва) надається згода на підключення до власних електричних мереж об’єкта __________ кВт, у тому числі на побутові потреби мешканців будинку – власників житлових приміщень _____ кВт, технічні цілі будинку ____ кВт.

Замовник будівництва об’єкта ____(замовник, суб’єкт господарювання)________________ зобов’язується протягом одного року після припинення чи скасування воєнного стану в Україні передати підключений (приєднаний) за постійною схемою до інженерних мереж оператора системи розподілу багатоквартирний житловий будинок за адресою: _______________________________ власнику, об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку або управителю

___________________________.

Замовник будівництва об’єкта _____(замовник, суб’єкт господарювання)________ повідомлений, що в разі невиконання ним зобов’язання протягом одного року після припинення чи скасування воєнного стану в Україні передати підключений (приєднаний) за постійною схемою до інженерних мереж багатоквартирний житловий будинок за адресою: _______________________________ власнику, об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку або управителю __________________________, договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, укладений відповідно до пунктів 11 – 13 Інструкції між оператором системи розподілу та замовником будівництва об’єкта, управителем, об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку чи житлово-будівельним кооперативом втрачає чинність, а відповідальність за забезпечення багатоквартирного житлового будинку за адресою: _________________________ покладається на ______(замовник, суб’єкт господарювання)______________ як замовника будівництва об’єкта. 

Додатки: на ____ арк. у 1 прим. 

Замовник будівництва об’єкта (суб’єкт господарювання, до електричних мереж якого підключений об’єкт будівництва):

________________________________________

________________________________________

Тел.: ___________________________________

Управитель, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку чи житловобудівельний кооператив:

_____________________________________

_____________________________________

Тел.: ________________________________

________________________________________

                         (підпис, ПІБ)

_____________________________________

                         (підпис, ПІБ)

«___» ____________ 20__ року

«___» ____________ 20__ року

БУДСТАНДАРТ Online