Наказ від 11.11.2022 № 384 Про внесення змін до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.10.2015 № 654

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.11.2022

м. Київ

N 384

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 грудня 2022 р. за N 1513/38849

Про внесення змін до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 жовтня 2015 року N 654

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства енергетики України
 від 9 грудня 2022 року N 412

Відповідно до Законів України "Про ринок електричної енергії", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Указів Президента України від 24 лютого 2022 року N 64 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року N 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", від 14 березня 2022 року N 133 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 15 березня 2022 року N 2119-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", від 18 квітня 2022 року N 259 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 21 квітня 2022 року N 2212-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", від 17 травня 2022 року N 341 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 22 травня 2022 року N 2263-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", від 12 серпня 2022 року N 573 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 15 серпня 2022 року N 2500-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", Правил про безпеку постачання електричної енергії, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27 серпня 2018 року N 448, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 вересня 2018 року за N 1076/32528, з метою збереження цілісності об'єднаної енергетичної системи України в умовах балансових і мережевих обмежень, обумовлених масовими пошкодженнями критичної енергетичної інфраструктури внаслідок збройної агресії російської федерації,

(преамбула у редакції наказу Міністерства
 енергетики України від 09.12.2022 р. N 412)

НАКАЗУЮ:

(розпорядча частина із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства енергетики України від 09.12.2022 р. N 412)

1. Внести до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 жовтня 2015 року N 654 "Про затвердження Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 січня 2016 року за N 153/28283, таку зміну:

у преамбулі слова та цифри "статей 7 і 14 Закону України "Про електроенергетику", Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 382, пунктів 2, 8 Порядку вжиття тимчасових надзвичайних заходів з подолання наслідків тривалого порушення нормальної роботи ринку електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 року N 372" замінити словами та цифрами "Закону України "Про ринок електричної енергії", Правил про безпеку постачання електричної енергії, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27 серпня 2018 року N 448, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2018 року за N 1076/32528".

(пункт 1 у редакції наказу Міністерства
 енергетики України від 09.12.2022 р. N 412)

2. Затвердити Зміни до Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії, затвердженої наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15 жовтня 2015 року N 654, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28 січня 2016 року за N 153/28283, що додаються.

3. Директорату електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства енергетики України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра ВЛАСЕНКА Юрія.

 

Міністр

Герман ГАЛУЩЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики України
11 листопада 2022 року N 384
(у редакції наказу Міністерства енергетики України
від 09 грудня 2022 року N 412)

Зміни
до Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії

1. Пункти 1 - 4 розділу I викласти в такій редакції:

"1. Ця Інструкція встановлює порядок складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії (далі - ГПВ) для оператора системи передачі (далі - ОСП) та його регіональних диспетчерських центрів (далі - РДЦ ОСП), які здійснюють диспетчерське (оперативно-технологічне) управління режимами роботи та забезпечують операційну безпеку об'єднаної енергетичної системи України (далі - ОЕС України) та операторів систем розподілу (далі - ОСР), які відповідальні за безпечне, надійне та ефективне функціонування систем розподілу.

2. Ця Інструкція визначає процедуру взаємодії ОСП, РДЦ ОСП, Міненерго, Держенергонагляду, ОСР, а також споживачів систем розподілу, користувачів (в якості споживачів) системи передачі та споживачів, електроустановки яких приєднані до електричних мереж виробника, резервне живлення якого забезпечується від електричних мереж системи передачі або розподілу, споживачів, які підключені до мереж основного споживача, живлення якого відбувається від мереж системи передачі та/або від мереж виробника (далі - споживачі) у процесі розроблення та застосування ГПВ.

3. Ця Інструкція є обов'язковою для ОСП, РДЦ ОСП, Держенергонагляду, ОСР і споживачів незалежно від форм власності.

4. Державний нагляд за дотриманням встановленого порядку застосування ОСП, ОСР та електропостачальниками заходів з обмеження та/або припинення постачання електричної енергії споживачам здійснює в межах повноважень Держенергонагляд".

2. У розділі II:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. ГПВ складаються в обсязі до 100 %, але не менше 75 % від максимального споживання електричної потужності в період з 8:00 до 22:00 години в режимний день замірів грудня попереднього року кожного ОСР (рядок 10 додатка 13 до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 15 січня 2008 року N 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2008 року за N 84/14775). Обсяги потужності на складання ГПВ ОСР погоджують до 01 червня з відповідним РДЦ ОСП.

Графіки розподіляються на шість рівних черг, які повинні підтримуватися в обсязі не менше 12,5 % від поточного електроспоживання";

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. ГПВ складаються щороку РДЦ ОСП (переліки споживачів, приєднаних до мереж ОСП) та ОСР (переліки споживачів, приєднаних до системи розподілу та/або мережі основного споживача, живлення якого відбувається від мереж системи передачі та/або від мереж виробника) і затверджуються їх керівництвом.

Складені ОСР ГПВ погоджуються з місцевими органами виконавчої влади та до 15 серпня надаються відповідному РДЦ ОСП, територіальним органам Держенергонагляду.

Складені РДЦ ОСП ГПВ погоджуються з місцевими органами виконавчої влади та до 15 серпня надаються територіальним органам Держенергонагляду.

Інформацію про обсяги ГПВ за чергами узагальнюють РДЦ ОСП та надають до ОСП в розрізі ОСР, областей та регіону до 01 вересня";

3) пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. При складанні ГПВ РДЦ ОСП та ОСР враховуються схеми електропостачання споживачів першої категорії, а також об'єктів критичної інфраструктури (за погодженням із місцевими органами виконавчої влади/військовими адміністраціями)";

4) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. РДЦ ОСП та ОСР забороняється вносити до ГПВ лінії, які живлять споживачів суміжних РДЦ ОСП та/або ОСР, без погодження останніх, лінії, заведені під дію спецчерги автоматичного частотного розвантаження, лінії, що є резервом живлення власних потреб електростанцій та підстанцій напругою від 220 кВ і вище мереж ОСП, диспетчерські пункти електромереж та пристрої, що забезпечують їх оперативний зв'язок (радіорелейні лінії, антенні пристрої тощо), електромережі, що забезпечують технологічну безпеку управління рухом на залізничному, повітряному та газопровідному транспорті";

5) у пунктах 3 та 8 слова "підприємствами електроенергетики", "Підприємства електроенергетики" замінити словами "РДЦ ОСП та ОСР".

3. У розділі III:

1) пункти 1 та 2 викласти в такій редакції:

"1. ГПВ застосовуються з метою запобігання порушенням:

режиму роботи ОЕС України внаслідок дефіциту електричної потужності;

граничних перетоків потужності або недопустимого перевантаження устаткування.

2. Міненерго не пізніше ніж за одну добу до початку застосування графіків повідомляє ОСП та ОСР про ситуацію щодо постачання електроенергії та необхідність застосування ГПВ, також через засоби масової інформації та/або свій вебсайт повідомляє Київській міській та обласним державним адміністраціям, місцевим органам виконавчої влади.

ОСП та ОСР не пізніше ніж за 8 годин до застосування ГПВ повідомляють споживачів через свої вебсайти та/або по оперативній лінії";

2) пункт 4 після слів "мають бути вказані" доповнити словами "обсяг на застосування ГПВ (кількість черг),";

3) пункти 5 - 7 викласти в такій редакції:

"5. Максимальна тривалість перерви в електропостачанні споживачів під час ГПВ не має перевищувати 4 годин, а в умовах мінусових температур зовнішнього повітря (нижче -10° C), коли перерва в електропостачанні може призвести до розладу систем централізованого теплопостачання, допускається перерва в електропостачанні до 2 години.

На період дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення чи скасування максимальна тривалість перерви в електропостачанні споживачів під час застосування ГПВ не може перевищувати шість годин протягом доби з можливим відхиленням в сторону збільшення на не більше, ніж одну годину незалежно від температури зовнішнього повітря.

6. Відключення електроенергії за ГПВ здійснюється почергово та послідовно. При отриманні команди на обсяг застосування ГПВ, менше величини однієї черги - застосовується одна черга, а якщо задана величина перевищує величину черги більш ніж на 5 МВт, мають бути використані одночасно декілька черг. Включення приєднань, відключених за ГПВ, виконується після відключення приєднань на відповідну величину навантаження наступної черги з метою недопущення збільшення споживання електричної потужності по РДЦ ОСП або ОСР.

7. У випадку, коли введені в дію ГПВ не забезпечують дотримання заданого режиму споживання електричної потужності, визначеного та доведеного ОСР згідно з нормативними документами, диспетчером РДЦ ОСП після попередження можуть бути застосовані до цього ОСР додаткові заходи зі зниження навантаження (графіки аварійних відключень, спеціальні графіки аварійних відключень) в обсягах, необхідних для виконання встановлених режимів електроспоживання, з урахуванням рівня обмеження електропостачання захищеним споживачам або безпеки життя та здоров'я людей";

4) доповнити новим пунктом такого змісту:

"8. На період дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення чи скасування до промислових підприємств не застосовуються ГПВ у разі забезпечення виконання наступних умов:

зниження рівня споживання електричної потужності та обсягу споживання електричної енергії у години максимального навантаження ОЕС України, визначених та доведених до споживача в установленому порядку ОСП, на 50 % відносно до серединного рівня споживання електричної потужності та обсягу споживання електричної енергії у години максимального навантаження ОЕС України, визначених за попередній розрахунковий період (місяць), коли не застосовувалися графіки обмеження, або не відбувалося іншого позапланового зниження споживання електричної енергії відповідними підприємствами;

зниження рівня споживання електричної потужності та обсягу споживання електричної енергії у години напівпікового навантаження ОЕС України, визначених та доведених до споживача в установленому порядку ОСП, на 25 % відносно до серединного рівня споживання електричної потужності та обсягу споживання електричної енергії у години напівпікового навантаження ОЕС України, визначених за попередній розрахунковий період (місяць), коли не застосовувалися графіки обмеження, або не відбувалося іншого позапланового зниження споживання електричної енергії відповідними підприємствами.

Для решти періодів обмеження до промислових підприємств щодо споживання електричної енергії та потужності не застосовуються.

Промислові підприємства з урахуванням особливостей технологічного процесу можуть запропонувати альтернативний варіант зниження власного рівня споживання електричної потужності та обсягу споживання електричної енергії. Такий альтернативний варіант повинен відповідати цілям, передбаченим застосуванням ГПВ, і забезпечувати виконання викладених вище вимог щодо рівня споживання електричної потужності та обсягу споживання електричної енергії в години пікових та напівпікових навантажень ОЕС України за накопичувальним принципом. Накопичувальний принцип передбачає можливість формування гнучкого графіку споживання електричної потужності в години пікових та напівпікових навантажень ОЕС України в межах прогнозованого періоду використання ГПВ.

Альтернативний варіант зниження власного рівня споживання електричної потужності та обсягу споживання електричної енергії узгоджується з відповідною військовою адміністрацією, ОСР та РДЦ ОСП".

4. У розділі IV:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Керівники РДЦ ОСП та ОСР відповідальні за дотримання вимог цієї Інструкції та за виконання обсягів ГПВ при їх застосуванні, у тому числі забезпечення належного контролю виконання вимог, передбачених пунктом 8 розділу III цієї Інструкції";

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Самовільне перемикання споживачем навантаження, внесеного до ГПВ, на інші джерела живлення ОСП або ОСР, дає підприємству право після додаткового попередження споживача про порушення встановленого режиму зниження електроспоживання та невжиття ним заходів щодо зниження навантаження протягом 10 хвилин відключити приєднання споживача від джерела електропостачання. Відповідальним за можливі негативні наслідки такого відключення є споживач".

5. У тексті Інструкції слова "Міністерство енергетики та вугільної промисловості України", "Державне підприємство", "електроенергетична система", "підприємство електроенергетики" у всіх відмінках замінити словами "Міненерго", "ОСП", "РДЦ ОСП", "ОСР" відповідно.

 

Керівник експертної групи
розвитку відновлюваної
електроенергетики

Олександр МАРТИНЮК

 

(Зміни до Інструкції у редакції наказу
 Міністерства енергетики України від 09.12.2022 р. N 412)

БУДСТАНДАРТ Online