ДСТУ 7861:2015 Якість ґрунту. Визначення обмінних кальцію, магнію, натрію і калію в ґрунті за Шолленбергером у модифікації ННЦ ІГА імені О. Н. Соколовського

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ

Визначення обмінних кальцію, магнію, натрію
і калію в ґрунті за Шолленбергером
у модифікації ННЦ ІГА імені О. Н. Соколовського

ДСТУ 7861:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
 2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142) і Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського»

РОЗРОБНИКИ: О. Назаренко (науковий керівник); Л. Ткаченко; І. Хоролець, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП “УкрНДНЦ” від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Устатковання, посуд і матеріали

5 Реактиви

6 Вимоги щодо безпеки

7 Відбирання проб

8 Підготування до аналізування

8.1 Готування зразка ґрунту

8.2 Готування розчинів

8.3 Готування градуювальних розчинів

8.4 Підготування приладів до вимірювань

8.5 Визначення градуювальної характеристики

9 Аналізування

9.1 Готування витяжки з ґрунту

9.2 Визначення масової концентрації обмінних кальцію та магнію

9.3 Визначення масової концентрації обмінних натрію та калію

10 Обробляння результатів

10.1 Розрахування вмісту обмінних кальцію і магнію

10.2 Розрахування вмісту обмінних натрію та калію

11 Точність методу

12 Оформлення результатів вимірювань

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
Визначення обмінних кальцію, магнію, натрію і калію в ґрунті
за Шолленбергером у модифікації ННЦ ІГА імені О. Н. Соколовського

Качество почвы
определение обменных кальция, магния, натрия и калия в почве
по Шолленбергеру в модификации ННЦ ИПА имени А. Н. Соколовского

SOIL QUALITY
Determination of exchanges calcium, magnesium, sodium and potassium
in soil according to Shollenberger in nsc issar named afte O. N. Sokolovsky modification

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання кількості обмінних кальцію, магнію, натрію та калію у ґрунтах за Шолленбергером у модифікації ННЦ ІГА імені О. Н. Соколовського.

Цей стандарт застосовний у галузях агрохімії, ґрунтознавства та охорони ґрунтів.

Стандарт не поширюється на карбонатні, засолені та гіпсовміщувальні ґрунти.

Вимоги щодо безпечності роботи викладено в розділі 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4047-2001 Гази вуглеводневі скраплені паливні для комунально-побутового споживання

ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7238:2011 Система стандартов безопасности труда. Средства коллективной защиты работающих. Общие требования и классификация

ДСТУ 7239:2011 ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ 7274:2012 Хімічні реактиви. Реактиви, розчини для аналізу та матеріали допоміжні. Методи готування

ДСТУ EN 133:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір

ДСТУ ISO 11464:2007 Якість ґрунту. Попереднє обробляння зразків для фізико-хімічного аналізу (ISO 11464:2006, IDT)

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.2.054-81 ССБТ. Установки ацетиленовые. Требования безопасности. (ССБП. Установки ацетиленові. Вимоги безпеки)

ГОСТ 61-75 Реактивы. Кислота уксусная. Технические условия (Реактиви. Кислота оцтова. Технічні умови)

ГОСТ 334-73 Бумага масштабно-координатная. Технические условия (Папір масштабно-координатний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3117-78 Реактивы. Аммоний уксуснокислый. Технические условия (Реактиви. Амоній оцтовокислий. Технічні умови)

ГОСТ 3760-79 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия (Реактиви. Аміак водний. Технічні умови)

ГОСТ 4140-74 Реактивы. Стронций хлористый 6-водный. Технические условия (Реактиви. Стронцій хлористий 6-водний. Технічні умови)

ГОСТ 5457-75 Ацетилен растворенный и газообразный технический. Технические условия (Ацетилен розчинений і газоподібний технічний. Технічні умови)

ГОСТ 5712-78 Реактивы. Аммоний щавелевокислый 1-водный. Технические условия (Реактиви. Амоній щавлевокислий 1-водний. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия. (Посуд та устатковання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические требования (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні вимоги)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри й розміри)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Піпетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 1. Загальні вимоги).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online