Впровадження системи управління відходами електричного та електронного обладнання (WEEE) в Україні

Мінрегіоном разом з робочою групою проекту Twinning «Впровадження системи управління відходами електричного та електронного обладнання (WEEE) в Україні» проведено аналіз поширення цього проекту у Франції та Австрії для опрацювання та вироблення моделі поводження з цими відходами в Україні.

Цей проект має забезпечити формування та реалізацію державної політики у сфері поводження з побутовими відходами, де невід’ємною частиною є відпрацьовані батарейки та прилади електронного та електричного обладнання.

Реформування вказаної галузі можливе лише шляхом актуалізації, розроблення та прийняття відповідних нормативно-правових актів, тому для міністерства дуже важлива експертна допомога європейських партнерів. Це дозволить швидко гармонізувати українське законодавство у цій сфері з європейськими директивами.

Матеріали у вигляді слайдів додаються для ознайомлення широкому колу зацікавлених сторін та надання пропозицій до Управління благоустрою територій та комунального обслуговування:

  • «Реєстрація виробників товарів у Франції, ведення французького національного реєстру».
  • «Австрійська система електронного урядування EDM і клірингова палата по електричним та електронним відходам/батарейкам».
  • «Основні рішення для запровадження системи управління електричними та електронними відходами та відпрацьованими батарейками».
  • «Організація управління електричними і електронними відходами у Франції».
  • «Яка повинна бути система управління відходами і відповідальність виробника».
  • «Моделі управління базами даних в європейських країнах».
  • «Що повинно регулюватися в системі управління електричними і електронними відходами та відпрацьованими батарейками».

Джерело: http://www.minregion.gov.ua/

БУДСТАНДАРТ Online