Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року внесено на розгляд Уряду

Міненерго спільно з Держенергоефективності розроблено та внесено на розгляд Уряду проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року».

До розробки проєкту були залучені консультанти Секретаріату Енергетичного Співтовариства в рамках міжнародної технічної допомоги EU4EnergyGovernance.

Підставами для розробки Національного плану є виконання міжнародних зобов’язань України в рамках Угоди про Асоціацію та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, а також план пріоритетних дій Уряду на 2020 рік. Окрім того, затвердження нового Національного плану дій з енергоефективності необхідне з огляду на закінчення у 2020 році дії попереднього Національного плану дій з енергоефективності.

Метою проєкту акта є визначення національної цілі з енергоефективності та заходів для її досягнення, відповідно до європейських підходів Директиви Європейського Парламенту та Ради 2012/27/ЄС «Про енергоефективність». Крім того, цим проєктом затверджується трирічний план заходів з реалізації Національного плану дій з енергоефективності.

Враховуючи вимоги статті 3 цієї Директиви, проєктом визначено, що первинне та кінцеве споживання енергії в Україні у 2030 році не повинне перевищувати відповідно 91468 тис. та 50446 тис. тонн нафтового еквіваленту.

Для досягнення зазначених цілей Національним планом визначено низку секторальних та міжсекторальних заходів та інструментів, спрямованих на підвищення рівня енергетичної ефективності в різних секторах економіки (житловий та громадський сектор, транспорт, промисловість, енергетика).

Відповідно до Директиви національні плани є стратегічними документамита мають переглядатись країнами кожні три роки.

Джерело: http://mpe.kmu.gov.ua

БУДСТАНДАРТ Online