Стратегію енергетичної безпеки затверджено

Сьогодні на засіданні Уряд затвердив постановою розроблену Міненерго Стратегію енергетичної безпеки України.

«Стратегічний підхід вкрай важливий для такої складної галузі, як енергетика. В умовах нестабільної ситуації у геополітичній сфері, зважаючи на обмеженість енергетичних ресурсів та потребу розвиватися екологічно і з турботою про довкілля, нам необхідно розуміти всі потенційні ризики і загрози, які можуть вплинути на український енергетичний сектор. Стратегія енергобезпеки необхідна, щоб забезпечити прогнозованість розвитку і стійкість енергосистеми, своєчасну ідентифікацію загроз та запобігання їм», - зазначив Герман Галущенко.

Стратегія енергобезпеки визначає цільову модель системи забезпечення енергетичної безпеки як складової національної безпеки.

Документ визначає 29 ключових загроз енергетичної безпеки. До них, зокрема, належать як зовнішні ризики – кіберзагрози об’єктам критичної інфраструктури енергетики, агресія з боку Російської Федерації, так і внутрішні – можливе незавершення інтеграції із системами електро- та газопостачання ЄС, зношеність основних фондів, відсутність енергетичних резервів тощо.

З урахуванням зовнішніх та внутрішніх викликів і загроз енергетичній безпеці, у Стратегії сформульовано три базові прогнозні сценарії змін в енергетичній сфері та їх впливу в середньостроковій перспективі на розвиток ПЕК:

- збереження поточних тенденцій та стану справ;

- сценарій «недружнього впливу»;

- сценарій «позитивної трансформації».

Щоб не допустити можливих негативних наслідків в рамках двох перших сценаріїв, а також запобігти стагнації енергетичного сектору, необхідні системні дії, спрямовані на реалізацію сценарію «позитивної трансформації» та забезпечення енергетичної незалежності.

Детальні кроки для втілення в життя позитивного сценарію будуть прописані в плані реалізації Стратегії, що має бути підготовлено міністерством енергетики протягом шести місяців. Крім того, протягом року з дня прийняття Стратегії Уряд має затвердити Методику оцінки рівня та загроз енергетичній безпеці України. На її основі Міненерго має забезпечити підготовку Звіту щодо стану енергетичної безпеки України та Оцінку рівня та загроз енергетичній безпеці України.

Документ визначає стратегічні цілі забезпечення енергетичної безпеки та пріоритетні завдання для реалізації сценарію “позитивної трансформації” і стратегічного вибору:

1. Доступність джерел енергії та енергоресурсів всіх видів для споживачів.

2. Стійкість функціонування енергетичного сектору. 

3. Економічна ефективність функціонування енергетичного сектору, систем енергозабезпечення та імпортозаміщення мінеральної сировини.

4. Енергетична ефективність використання енергоресурсів та енергоефективності національної економіки.

5. Екологічно прийнятний вплив енергетики на навколишнє природне середовище.

6. Інтеграція енергетичного сектору в політичний, технологічний, технічний, економічний та правовий простір ЄС.

7. Незалежність держави у формуванні та реалізації внутрішньої та зовнішньої політики у сфері енергетики, забезпечення реалізації національних інтересів.

Стратегію розроблено з метою визначення стратегічного курсу державної політики у сфері забезпечення енергетичної безпеки України та збалансованого розвитку паливно-енергетичного комплексу України, зорієнтованого на реалізацію Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392.

Джерело: http://mpe.kmu.gov.ua

БУДСТАНДАРТ Online