ДСТУ EN 12841:2017 Средства индивидуальной защиты от падения. Системы канатного доступа. Устройства регулирования каната (EN 12841:2006, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18977 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 12841:2017 Средства индивидуальной защиты от падения. Системы канатного доступа. Устройства регулирования каната (EN 12841:2006, IDT)
Дата начала действия01.01.2019
Дата принятия12.12.2017
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ EN 12841:2015
Утверждающий документПриказ от 12.12.2017 № 409 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с европейскими и международными нормативными документами, отмене действия национальных нормативных документов, изменения и поправок к национальным нормативным документам
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа12841:2017
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Каучуки, резины и резиновые изделия» (ТК 128)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Каучуки, резины и резиновые изделия» (ТК 128)


ДСТУ EN 1891:2006. Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Статические веревки (EN 1891:1998, IDT)

ДСТУ EN 358:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Пояса для удержания и ограничения и удерживающие стропы (EN 358:1999, IDT)

ДСТУ EN 358:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Пояса для удерживания и ограничивания и удерживающие стропы (EN 358:1999, IDT)

ДСТУ EN 361:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Снаряжение для всего тела (EN 361:2002, IDT)

ДСТУ EN 362:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Соединители (EN 362:2004, IDT)

ДСТУ EN 364-2001 Индивидуальные средства для защиты от падений с высоты. Методы испытаний (EN 364:1992, IDT)

ДСТУ EN 365:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Общие требования к инструкциям по использованию, техническому обслуживанию, периодической проверке, ремонту, маркировке и упаковке (EN 365:2004; AC:2006, IDT)

ДСТУ EN 563-2001 Безопасность машин. Температуры доступных для касания поверхностей. Эргономические данные для установления предельных значений температуры горячих поверхностей (EN 563:1994, IDT)

ДСТУ EN 813:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения. Снаряжение для работы сидя (EN 813:2008, IDT)

ДСТУ EN 892:2017 Снаряжение для альпинизма. Динамические канаты для альпинизма. Требования безопасности и методы испытания (EN 892:2012 + A1:2016, IDT)

ДСТУ EN ISO 7500-1:2017 Материалы металлические. Калибровка и поверка машин для статических одноосных испытаний. Часть 1. Испытательные машины на растяжение и сжатие. Калибровка и поверка силоизмерительных систем (EN ISO 7500-1:2015, IDT; ISO 7500-1:2015, IDT)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 12841:2017
(EN 12841:2006, IDТ)

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО
ЗАХИСТУ ВІД ПАДІННЯ
СИСТЕМИ КАНАТНОГО ДОСТУПУ
ПРИСТРОЇ РЕГУЛЮВАННЯ КАНАТА

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2019

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет зі стандартизації «Каучуки, гуми та гумові вироби» (ТК 128).

2. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 12 грудня 2017 р. № 409 з 2019-01-01

З Національний стандарт відповідає EN 12841:2006 Personal fall protection equipment — Rope access systems — Rope adjustment devices, і внесений з дозволу CEN, rue Stassart, 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4. Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5. НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 12841:2015 (EN 12841:2006, IDТ)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 12481:2006

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги

4.1 Загальні положення

4.2 Пристрої регулювання каната типу А

4.3 Пристрої регулювання каната типу В

4.4 Пристрої регулювання каната типу С

5 Методи випробування

5.1 Випробувальна апаратура

5.2 Випробні зразки

5.3 Кондиціонування

5.4 Загальні випробування

5.5 Статичні випробування

5.6 Динамічні випробування

5.7 Випробування на спуск

6 Маркування

7 Інформація, яку надає виробник

Додаток А (довідковий) Перелік функціональних вимог

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між положеннями EN 12841:2006 та основними вимогами або іншими положеннями Директиви ЄС 89/686/ЕЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 12841:2017 (EN 12481:2006, IDT) Засоби індивідуального захисту від падіння. Системи канатного доступу. Пристрої регулювання каната, прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 12481:2006 (версія en). Personal fall protection equipment — Rope access systems — Rope adjustment devices.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 128 «Каучуки, гуми та гумові вироби».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмова», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до EN 12841:2006 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000;

— у розділі 2 та в «Бібліографії» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— у розділі 6 познаку «EN 1891:1998» замінено на «ДСТУ EN 1891:2006»

— долучено національний додаток НА «Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті».

ВСТУП до EN 12841:2006

У системах канатного доступу пристрої регулювання каната використовують у поєднанні з анкерними канатами, які можуть бути робочими канатами або страхувальними канатами, які зазвичай виготовлені з канатів відповідно до типу A EN 1891. Пристрої для регулювання каната призначено для з’єднання канатів для положення сидячи (згідно з EN 813) або ременів безпеки (згідно з EN 361) до робочого каната та страхувального каната для забезпечення доступу, виходу та зміни в робочому положенні, а також для забезпечення підтримування та захисту від падіння.

Необхідно звернути увагу на обмеження застосування пристроїв регулювання каната. Пристрої регулювання каната типу А призначено для використання на страхувальних канатах, щоб запобігти падінню в разі пошкодження робочого каната чи його компонентів. Проте в екстремальних умовах, наприклад підчас пошкодження робочого каната чи його компонентів під час неналежного використання системи, пристрої регулювання каната типу А може застосовано для запобігання або зупинення обмеженого падіння. Це відображається у вимогах до випробування. Пристрої регулювання каната типів В та С призначено для підіймання та спускання по робочому канату, але також вони мають функцію запобігання падінню. Конструкцію кожного типу може бути включено в інший, у цьому разі вони мають відповідати вищим вимогам будь-якого загального чи подібного випробування.

У системі канатного доступу користувача завжди має бути захищено пристроєм регулювання каната типу А, приєднаного до страхувального каната та пристроєм регулювання каната типів В чи С, приєднаного до робочого каната. Два пристрої регулювання каната з відповідним анкерним канатом є компонентами захисної системи. Це є основою для безпечного використання системи канатного доступу, щоб користувача завжди було приєднано до обох анкерних канатів, і щоб уникнути будь-якого ослаблення в анкерних канатах та з’єднувальних стропах.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІД ПАДІННЯ
СИСТЕМИ КАНАТНОГО ДОСТУПУ
ПРИСТРОЇ РЕГУЛЮВАННЯ КАНАТА

PERSONAL FALL PROTECTION EQUIPMENT
ROPE ACCESS SYSTEMS
ROPE ADJUSTMENT DEVICES

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт застосовний до пристроїв регулювання каната, призначених для використання в системах канатного доступу. Він установлює вимоги щодо методів випробування, маркування та інструкції з використання, яку має надати виробник. Пристрої регулювання канату, що відповідають цьому стандарту, можуть бути призначені для використання однією особою чи, у разі рятування, двома особами одночасно. Пристрої регулювання каната не придатні для використання в системі зупинення падіння.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 362 Personal protective equipment against falls from a height — Connectors

EN 364 Personal protective equipment against falls from a height — Test methods

EN 365 Personal protective equipment against falls from a height — General requirements for instructions for use, maintenance, periodic examination, repair, marking and packaging

EN 892 Mountaineering equipment — Dynamic mountaineering ropes — Safety requirements and test methods

EN 1891 Personal protective equipment for the prevention of falls from a height — Low stretch kernmantel ropes

EN ISO 7500-1 Metallic materials — Verification of static uniaxial testing machines — Part 1: Tension/compression testing machines — Verification and calibration of the force-measuring system (ISO 7500-1:2004)

prEN ISO 9227 Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray test (ISO 9227:2006).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 362 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. З’єднувачі

EN 364 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Методи випробування

EN 365 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Загальні вимоги для інструкцій щодо використання, технічного обслуговування, періодичного перевірення, ремонту, маркування та пакування

EN 892 Спорядження для альпіністів. Динамічні канати для альпінізму. Вимоги щодо безпеки та методи випробування

EN 1891 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Канати низького розтягування з осердям

EN ISO 7500-1 Матеріали металеві. Верифікація машин для статичних одновісних випробувань. Частина 1. Випробувальні машини на розтягування та стиснення. Верифікація та калібрування силовимірювальних систем (ISO 7500-1:2004)

prEN ISO 9227 Випробування на корозію в штучних атмосферах. Випробування сольовим туманом (ISO 9227:2006).

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com