ДСТУ EN 365:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Общие требования к инструкциям по использованию, техническому обслуживанию, периодической проверке, ремонту, маркировке и упаковке (EN 365:2004; AC:2006, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18979 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 365:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Общие требования к инструкциям по использованию, техническому обслуживанию, периодической проверке, ремонту, маркировке и упаковке (EN 365:2004; AC:2006, IDT)
Дата начала действия01.01.2019
Дата принятия12.12.2017
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ EN 365-2001
Утверждающий документПриказ от 12.12.2017 № 409 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с европейскими и международными нормативными документами, отмене действия национальных нормативных документов, изменения и поправок к национальным нормативным документам
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа365:2017
РазработчикТехнический комитет "Безопасность промышленной продукции и средства индивидуальной защиты работающих" (ТК 135)
Принявший органТехнический комитет "Безопасность промышленной продукции и средства индивидуальной защиты работающих" (ТК 135)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 365:2017
(EN 365:2004; АС:2006, IDT)

ІНДИВІДУАЛЬНЕ СПОРЯДЖЕННЯ
ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ПАДІННЯ З ВИСОТИ

Загальні вимоги до інструкцій щодо використання,
технічного обслуговування, періодичного перевіряння,
ремонтування, маркування та пакування

Видання офіційне

Київ
 ДП «УкрНДНЦ»
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 12 грудня 2017 р. № 409 з 2019–01–01

3 Національний стандарт відповідає EN 365:2004; АС:2006 Personal protective equipment against falls from a height –– General requirements for instructions for use, maintenance, periodic examination, repair, marking and packaging (Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Загальні вимоги до інструкцій щодо використання, технічного обслуговування, періодичного перевіряння, ремонтування, маркування та пакування) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, rue de Stassart, 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації Україні

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 365–2001

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 365:2004

1 Сфера застосування

2 Нормативне посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги

4.1 Загальні вимоги

4.2 Інструкції щодо використання

4.3 Інструкції щодо технічного обслуговування

4.4 Інструкції щодо періодичного перевіряння (див. 4.7)

4.5 Інструкції щодо ремонтування

4.6 Документація

4.7 Періодичне перевіряння

4.8 Маркування

4.9 Пакування

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв’язок між положеннями EN 365:2004 та основними вимогами директив ЄС .

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 365:2017 (EN 365:2004; АС:2006, IDT) «Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Загальні вимоги до інструкцій щодо використання, технічного обслуговування, періодичного перевіряння, ремонтування, маркування та пакування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 365:2004 (версія en) «Personal protective equipment against falls from a height — General requirements for instructions for use, maintenance, periodic examination, repair, marking and packaging» зі зміною EN 365:2004; АС:2006 (версія en).

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 365–2001 «Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Загальні вимоги до інструкцій із використання і маркування (EN 365:1992, IDT)», який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до EN 365:2004 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою.

EN 361, посилання на який є в цьому стандарті, в Україні прийнято як національний стандарт ДСТУ EN 361:2017 (EN 361:2002, IDT) Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Спорядження для всього тіла.

ВСТУП до EN 365:2004

З міркувань безпеки дуже важливо, щоб персонал, який буде використовувати індивідуальне захисне спорядження та інше спорядження, контролював потенційні ризики, пов’язані з доступом, підйомом і роботою на висоті та умів правильно користуватися спорядженням. Важливо, щоб персонал був навчений, визначений як компетентний та отримав письмові інструкції, які дадуть змогу правильно підбирати, використовувати, зберігати й проводити періодичні перевірки індивідуального захисного спорядження (ІЗС) або іншого спорядження, а також бути поінформованим щодо обмежень, запобіжних заходів та небезпеки неправильного використання.

Цей стандарт використовують для визначення загальних характеристик та загальних вимог чинних стандартів, які поширюються на ІЗС та інше спорядження для захисту від падіння з висоти.

Ця редакція стандарту внесла суттєві уточнення до сфери застосування та опублікувала повніший перелік вимог, які визначають ширший діапазон індивідуального захисного спорядження та іншого спорядження для захисту від падіння з висоти, які доступні на ринку з моменту першого видання цього стандарту в 1992 році. Також визначено загальні вимоги до пакування. IV

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ СПОРЯДЖЕННЯ
ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ПАДІННЯ З ВИСОТИ
Загальні вимоги до інструкцій щодо використання,
 технічного обслуговування, періодичного перевіряння,
ремонтування, маркування та пакування

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
AGAINST FALLS FROM A HEIGHT
General requirements for instructions for use, maintenance,
periodic examination, repair, marking and packaging

Чинний від 2019–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги до інструкції щодо використання, технічного обслуговування, періодичного перевіряння, ремонтування, маркування та пакування індивідуального захисного спорядження (ІЗС), що охоплює пристрої для утримування тіла та інше спорядження, яке використовують разом із пристроєм для утримування тіла, для запобігання падінню під час доступу, виходу та утримування, зупинення падіння та порятунку.

Цей стандарт не поширюється на:

1) конкретні вимоги, які стосуються лише конкретного ІЗС або іншого спорядження для захисту від падіння з висоти та його використання, які потрібно визначати у відповідному стандарті;

2) ІЗС або інше спорядження для захисту від падіння з висоти, які використовують у різних видах спорту чи активному відпочинку.

2 НОРМАТИВНЕ ПОСИЛАННЯ

Наведений нижче нормативний документ потрібен для застосування цього стандарту. У разі датованого посилання застосовують тільки наведене видання. У разі недатованого посилання потрібно користуватись останнім виданням нормативного документа (разом зі змінами).

EN 361 Personal protective equipment against falls from a height — Full body harnesses.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 361 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Спорядження для всього тіла.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com