ДСТУ EN 361:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Снаряжение для всего тела (EN 361:2002, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18954 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 361:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Снаряжение для всего тела (EN 361:2002, IDT)
Дата начала действия01.01.2019
Дата принятия12.12.2017
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ EN 361-2001
Утверждающий документПриказ от 12.12.2017 № 409 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с европейскими и международными нормативными документами, отмене действия национальных нормативных документов, изменения и поправок к национальным нормативным документам
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа361:2017
РазработчикТехнический комитет "Безопасность промышленной продукции и средства индивидуальной защиты работающих" (ТК 135)
Принявший органТехнический комитет "Безопасность промышленной продукции и средства индивидуальной защиты работающих" (ТК 135)


ДСТУ EN 1497:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения. Спасательные ремни (EN 1497:2007, IDT)

ДСТУ EN 358:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Пояса для удержания и ограничения и удерживающие стропы (EN 358:1999, IDT)

ДСТУ EN 358:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Пояса для удерживания и ограничивания и удерживающие стропы (EN 358:1999, IDT)

ДСТУ EN 361-2001 Индивидуальные средства для защиты от падений с высоты. Ремни безопасности (EN 361:1992, IDT)

ДСТУ EN 361:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Снаряжение для всего тела (EN 361:2002, IDT)

ДСТУ EN 362:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Соединители (EN 362:2004, IDT)

ДСТУ EN 363:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения. Системы индивидуальной защиты от падения (EN 363:2008, IDT)

ДСТУ EN 364-2001 Индивидуальные средства для защиты от падений с высоты. Методы испытаний (EN 364:1992, IDT)

ДСТУ EN 365:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Общие требования к инструкциям по использованию, техническому обслуживанию, периодической проверке, ремонту, маркировке и упаковке (EN 365:2004; AC:2006, IDT)

ДСТУ EN 813:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения. Снаряжение для работы сидя (EN 813:2008, IDT)

ДСТУ EN 892:2017 Снаряжение для альпинизма. Динамические канаты для альпинизма. Требования безопасности и методы испытания (EN 892:2012 + A1:2016, IDT)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 361:2017
(EN 361:2002, IDT)

ІНДИВІДУАЛЬНЕ СПОРЯДЖЕННЯ
ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ПАДІННЯ З ВИСОТИ

Спорядження для всього тіла

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науководослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 12 грудня 2017 р. № 409 з 2019–01–01

3 Національний стандарт відповідає EN 361:2002 Personal protective equipment against falls froma height — Full body harnesses (Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Спорядження для всього тіла) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, rue de Stassart, 36, B-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 361–2001

ЗМIСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги

4.1 Конструкція та ергономіка

4.2 Матеріали та конструкція

4.3 Статична міцність

4.4 Динамічні характеристики

4.5 Додаткові елементи

4.6 Маркування та інформація

5 Методи випробування

5.1 Випробування на статичну міцність

5.2 Випробування динамічних характеристик

6 Маркування

7 Інформація, яку надає виробник

8 Пакування

Додаток ZA (довідковий) Взаємозв'язок між положеннями EN 361:2002 та основними вимогами директив ЄС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 361:2017 (EN 361:2002, IDT) «Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Спорядження для всього тіла», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 361:2002 (версія en) «Personal protective equipment against falls from a height — Full body harnesses».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 361–2001 «Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Ремені безпеки» (EN 361:1992, IDT), який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до EN 361:2002 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ СПОРЯДЖЕННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ
ВІД ПАДІННЯ З ВИСОТИ
Спорядження для всього тіла

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AGAINST
FALLS FROM A HEIGHT
Full body harnesses

Чинний від 2019–01–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює технічні вимоги, методи випробування, марковання, інформацію, яку надає виробник, і паковання для спорядження для всього тіла. Інші типи засобів утримування тіла, наведені в інших стандартах, наприклад ЕN 358, EN 813 або EN 1497, може бути долучено до спорядження для всього тіла. Системи зупинення падіння наведено в ЕN 363.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті зазначено положення з інших стандартів через датовані й недатовані посилання. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях тексту, а перелік нормативних документів подано нижче. У разі датованих посилань пізніші зміни до будь-якого з цих видань або перегляд їх стосуються цього стандарту тільки тоді, коли їх уведено внаслідок змін чи перегляду. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням наведених нормативних документів (разом зі змінами).

EN 358 Personal protective equipment for work positioning and prevention of falls from a height — Belts for work positioning and restraint and work positioning lanyards

EN 362:1992 Personal protective equipment against falls from a height — Connectors

EN 363:2002 Personal protective equipment against falls from a height — Fall arrest systems

EN 364:1992 Personal protective equipment against falls from a height — Test methods

EN 365:1992 Personal protective equipment against falls from a height — General requirements for instructions for use and for marking

EN 813 Personal protective equipment for prevention of falls from a height — Sit harnesses

EN 892 Mountaineering equipment — Dynamic mountaineering ropes — Safety requirements and test methods.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 358 Індивідуальне спорядження для утримування та запобігання падінню з висоти. Пояси для утримування й обмежування та утримувальні стропи

EN 362:1992 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. З’єднувачі

EN 363:2002 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Системи зупинення падіння

EN 364:1992 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Методи випробування

EN 365:1992 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Загальні вимоги до інструкції з використання та маркування

EN 813 Індивідуальне спорядження для запобігання падінню з висоти. Спорядження для роботи сидячи

EN 892 Спорядження для альпінізму. Динамічні канати для альпінізму. Вимоги щодо безпеки та методи випробування.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com