ДСТУ EN 795:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения. Анкерные устройства. Требования и методы испытания (EN 795:2012, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18974 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ EN 795:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения. Анкерные устройства. Требования и методы испытания (EN 795:2012, IDT)
Дата начала действия01.01.2019
Дата принятия28.12.2017
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
На заменуДСТУ EN 795:2006
Утверждающий документПриказ от 28.12.2017 № 495 О принятии национальных нормативных документов, гармонизированных с европейскими и международными нормативными документами, отмене действия национальных нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа795:2017
РазработчикТехнический комитет "Безопасность промышленной продукции и средства индивидуальной защиты работающих" (ТК 135)
Принявший органТехнический комитет "Безопасность промышленной продукции и средства индивидуальной защиты работающих" (ТК 135)


Директива Совета 89/686/ЕЭС от 21.12.1989 По сближению законодательства Государств-членов ЕЭС в области средств индивидуальной защиты

ДСТУ EN 1496:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения. Устройства спасательные подъемные (EN 1496:2017, IDT)

ДСТУ EN 360:2006 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Системы для остановки падения втягивающего типа (EN 360:2002, IDT)

ДСТУ EN 362:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Соединители (EN 362:2004, IDT)

ДСТУ EN 363:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения. Системы индивидуальной защиты от падения (EN 363:2008, IDT)

ДСТУ EN 364-2001 Индивидуальные средства для защиты от падений с высоты. Методы испытаний (EN 364:1992, IDT)

ДСТУ EN 365:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Общие требования к инструкциям по использованию, техническому обслуживанию, периодической проверке, ремонту, маркировке и упаковке (EN 365:2004; AC:2006, IDT)

ДСТУ EN 795:2006 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения с высоты. Анкерные устройства. Требования и испытания (EN 795:1996, IDT)

ДСТУ EN 795:2017 Индивидуальное снаряжение для защиты от падения. Анкерные устройства. Требования и методы испытания (EN 795:2012, IDT)

ДСТУ ISO 2232:2007 Проволока тянутая круглого сечения из нелегированной стали для проволочных канатов общего применения и стальных проволочных канатов большого диаметра. Технические условия (ISO 2232:1990, IDТ)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 795:2017
(EN 795:2012, IDT)

ІНДИВІДУАЛЬНЕ СПОРЯДЖЕННЯ
ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ПАДІННЯ
Анкерні пристрої
Вимоги та методи випробування

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2019

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 28 грудня 2017 р. № 495 з 2019-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 795:2012 Personal fall protection equipment — Anchor devices (Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Анкерні пристрої) і внесений з дозволу CEN-CENELEC, Avenue Marnix, 17, В-1000 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 795:2006

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 795:2012

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні вимоги

4.1 Загальні положення

4.2 Матеріали

4.3 Дизайн та ергономіка

4.4 Конкретні вимоги

4.5 Маркування та інформація

5 Методи випробування

5.1 Загальні положення

5.2 Порядок випробування та пристрої

5.3 Анкерні пристрої типу А

5.4 Анкерні пристрої типу В

5.5 Анкерні пристрої типу С

5.6 Анкерні пристрої типу D

5.7 Анкерні пристрої типу Е

5.8 Стійкість до корозії

6 Маркування

7 Інформація, яку надає виробник

Додаток А (довідковий) Інформація щодо документації з установлення та періодичного перевіряння

Додаток В (довідковий) Суттєві технічні зміни між EN 795:2012 та попереднім виданням EN 795:1996 та EN 795:1996/А1:2001

Додаток (довідковий) Взаємозв’язок між положеннями ЕN 795:2012 та основними вимогами Директиви 89/686/ЕЕС

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 795:2017 (EN 795:2012, IDT) «Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Анкерні пристрої. Вимоги та методи випробування», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 795:2012 (версія en) «Personal fall protection equipment — Anchor devices».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 795:2006 «Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Анкерні пристрої. Вимоги та випробування (EN 795:1996, IDT)», який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— з «Передмови» до EN 795:2012 у цей «Національний вступ» узято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним та європейським нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті)

ВСТУП до EN 795:2012

Надійний анкерний пристрій — важливий компонент будь-якої системи індивідуального захисту від падіння.

Інші компоненти в системах індивідуального захисту від падіння охоплено наявними стандартами, для яких цей стандарт є додатковим.

Сфера застосування та вимоги основані на тому, що анкерні пристрої здатні витримувати максимальне динамічне зусилля, що виникає під час падіння з висоти масою однієї людини, зокрема й будь- якого спорядження. Випробування на статичну міцність основані на мінімальному чиннику безпеки, що дорівнює двом. Для того, щоб спорядження не використовували неналежно в подальшому, цей стандарт установлює вимоги та методи випробування анкерних пристроїв, які використовують у системах індивідуального захисту від падіння згідно з EN 363, навіть якщо їх призначено для обмежування.

Вимоги та методи випробування анкерних пристроїв, які використовують для участі кількох користувачів, а саме для анкерних пристроїв, які дають змогу одночасно приєднувати більше ніж одного користувача, у цьому стандарті не розглядають, але їх надано в окремих технічних умовах CEN.

Цей стандарт призначено для типового випробування нових виробів перед розміщенням їх на ринку, він установлює лише мінімальні вимоги до характеристик. Дуже важливо, щоб анкерні пристрої було спроектовано та виготовлено так, щоб у передбачуваних умовах використання, для яких їх призначено, користувач міг виконувати пов’язану з ризиком діяльність за належного захисту на максимально можливому рівні. Виробники мають урахувати ці моменти під час прийняття рішення щодо фактичних характеристик своїх виробів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНДИВІДУАЛЬНЕ СПОРЯДЖЕННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД ПАДІННЯ
Анкерні пристрої. Вимоги та методи випробування

PERSONAL FALL PROTECTION EQUIPMENT
Anchor devices

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до характеристик та відповідні методи випробування анкерних пристроїв для одного користувача, які від’єднуються від структури. Ці анкерні пристрої містять стаціонарні чи рухомі (мобільні) точки кріплення, призначені для прикріплення компонентів системи індивідуального захисту від падіння згідно з EN 363.

Цей стандарт також надає вимоги до марковання, інструкції щодо використання та настанови щодо встановлення.

Цей стандарт не поширюється на:

— анкерні пристрої, призначені для використання одночасно більше ніж одним користувачем;

— анкерні пристрої, які використовують у будь-якій спортивній та рекреаційній діяльності;

— спорядження, розроблене згідно з EN 516 або EN 517;

— елементи або частини структури, встановлені для використання не як точки кріплення чи анкерні пристрої, наприклад швелери, балки;

— конструкційні анкери (див. 3.3).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 360 Personal protective equipment against falls from a height — Retractable type fall arresters

EN 362 Personal protective equipment against falls from a height — Connectors

EN 363 Personal fall protection equipment — Personal fall protection systems

EN 364:1992 Personal protective equipment against falls from a height — Test methods

EN 365 Personal protective equipment against falls from a height — General requirements for instructions for use, maintenance, periodic examination, repair, marking and packaging

EN 892 Mountaineering equipment — Dynamic mountaineering ropes— Safety requirements and test methods

EN ISO 9227 Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests (ISO 9227)

ISO 2232 Round drawn wire for general purpose non-alloy steel wire ropes and for large diameter steel wire ropes — Specifications.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ЕN 360 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Пристрій зупинення падіння втягувального типу

EN 362 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. З’єднувачі

EN 363 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння. Системи індивідуального захисту від падіння

EN 364:1992 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Методи випробування

EN 365 Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Загальні вимоги до інструкцій із використання, технічного обслуговування, періодичного перевіряння, ремонтування, маркування та пакування

ЕN 892 Спорядження для альпінізму. Динамічні мотузки для альпінізму. Вимоги щодо безпеки та методи випробування

ЕN ISO 9227 Випробування на корозію в штучній атмосфері. Випробування соляним туманом (ISO 9227)

ISO 2232 Дріт тягнутий круглого перерізу з нелегованої сталі для дротяних канатів загальної призначеності та сталевих дротяних канатів великого діаметра. Технічні умови.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Наша страница в Facebook https://www.facebook.com/budstandart.online
E-mail: online@budstandart.com