ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оценка соответствия. Словарь терминов и общие принципы (ISO/IEC 17000:2004, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18663 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оценка соответствия. Словарь терминов и общие принципы (ISO/IEC 17000:2004, IDT)
Дата начала действия01.04.2008
Дата принятия04.12.2007
СтатусДействующий
На заменуДСТУ 2462-94, ДСТУ 1.1-2001 (разделы 14-19)
Утверждающий документПриказ от 04.12.2007 № 340 "Об утверждении национальных стандартов Украины и отмене нормативных документов"
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа17000:2007
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Оценка соответствия» (ТК 89)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Оценка соответствия» (ТК 89)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2017 Оценка соответствия. Общие требования для проверки профессионального уровня (EN ISO/IEC 17043:2010; ISO/IEC 17043:2010, IDT)

ДСТУ ISO/IEC TS 17021-6:2018 Оценка соответствия. Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 6. Требования к компетентности персонала, осуществляющего аудит и сертификацию систем менеджмента непрерывности бизнеса (ISO/IEC TS 17021-6:2014, IDT)

ДСТУ-П ISO/TS 22003:2009 Системы управления безопасностью пищевых продуктов. Требования к органам, которые проводят аудит и сертификацию систем управления безопасностью пищевых продуктов (ISO/TS 22003:2007, IDT)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Оцінювання відповідності

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

(ISO/IEC 17000:2004, IDТ)

ДСТУ ISO/IEC 17000:2007

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2008ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Технічний комітет стандартизації «Оцінка відповідності» (ТК 89)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Бібік; С. Гавриленко; О. Желєзний; А. Косенюк, канд. техн. наук; Л. Лосюк; О. Цициліано, канд. фіз.-мат. наук; В. Яновський

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 грудня 2007 р. № 340 з 2008-04-01

3 Національний стандарт відповідає ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment - Vocabulary and general principles (Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 2462-94, ДСТУ 1.1-2001 (розділи 14-19)


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment - Vocabulary and general principles (Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи).

Перше видання цього міжнародного стандарту скасовує та заміняє розділи 12-17 ISO/IEC Guide 2:1996.

Цей національний стандарт замінює ДСТУ 2462-94 «Сертифікація. Основні поняття. Термі­ни та визначення», а також розділи 14-19 ДСТУ 1.1-2001 «Стандартизація та суміжні види діяль­ності. Терміни та визначення основних понять».

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 89 «Оцінка відповідності».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандар­тизації України;

- з «Передмови» до ISO/IEC 17000:2004 у цей «Національний вступ» узято те, що безпо­середньо стосується цього стандарту;

- у розділі «Бібліографія» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

- долучено національний додаток НА (Абетковий покажчик українських термінів) і національ­ний додаток НБ (Перелік національних стандартів України, з гармонізованих з міжнародними стан­дартами (або розроблених на їхній основі), на які є посилання в цьому стандарті);

- у примітці 1 до розділу 1 вилучено друге речення;

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com