ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20040 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення
Дата початку дії01.01.1999
Дата прийняття09.10.1997
Дата скасування дії 01.01.2018
СтатусНедіючий
Мова документаУкраїнська
Новий документДСТУ ISO 80000-1:2016 в частині розділів 1-6; ДСТУ ISO 80000-5:2016 в частині додатка А.4
Затверджуючий документнаказ № 620 від 09.10.1997 р.
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа3651.1-97
РозробникНауково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем (ДП «НДІ «Система»)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту. Зміна № 1

ДБН В.2.5-76:2014 Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення. Зміна № 1

ДСТУ 1.7:2015 Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ; ISO/IEC Guide 21-2:2005, NEQ). Зі зміною (ІПС № 5-2016)

ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання

ДСТУ 4019-2001 Нафтопродукти. Визначення ароматичних вуглеводнів у бензині методом газової хроматографії. Зі зміною № 1

ДСТУ 4068-2002 Документація. Звіт про геологічне вивчення надр. Загальні вимоги до побудови, оформлення та змісту. Зі зміною № 1

ДСТУ 4090-2001 Енергозбереження. Ресурси енергетичні вторинні. Методика визначення показників виходу та використання. З поправкою

ДСТУ 4171:2003 Маркування електричного устатковання стосовно показників електроживлення. Вимоги безпеки (ІЕС 61293:1994, MOD)

ДСТУ 4272:2003 Матеріали текстильні. Випробовування на стійкість забарвлення. Визначання крапчастості від дисперсій барвників

ДСТУ 4309:2004 Інформація та документація. Оформлення перекладів (ISO 2384:1977, MOD)

ДСТУ 4345:2004 Нафтопродукти. Палива рідкі. Номенклатура показників якості

ДСТУ 4347:2004 Метали. Методи визначання характеристик пружності в умовах кріогенних, знижених і кімнатної температур

ДСТУ 4358:2004 Інформаційні технології. Процедури реєстрації культурних елементів (ISO/IEC 15897:1999, MOD)

ДСТУ 4448:2005 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання електролітичної провідності рідин

ДСТУ 4862:2007 Вироби кондитерські. Метод визначання в’язкості шоколадної і кондитерської глазурі та мас для формування

ДСТУ 4930:2008 Розсадники. Плодові, ягідні та виноградні насадження. Проектування систем зрошування. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 5094:2008 Нафтопродукти. Оливи мастильні, присадки і пакети присадок. Визначання загального лужного числа методом потенціометричного титрування

ДСТУ 7215:2011 Прилади індивідуального дозиметричного контролю. Дозиметри рентгенівського та гамма-випромінення індивідуальні електронні. Класифікація й загальні технічні вимоги

ДСТУ 7216:2011 Прилади радіаційного контролю навколишнього середовища. Дозиметри та радіометри радіаційного контролю. Класифікація й загальні технічні вимоги

ДСТУ 7598:2014 Вагони вантажні. Загальні вимоги до розрахунків та проектування нових і модернізованих вагонів колії 1520 мм (несамохідних)

ДСТУ 7716:2015 Зброя спортивна та мисливська. Гвинтівки спортивні дрібнокаліберні. Основні параметри та загальні технічні вимоги

ДСТУ 7749:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Загальні вимоги до методів аналізу

ДСТУ 7774:2015 Вагони пасажирські магістральні локомотивної тяги. Загальнотехнічні норми для розрахування та проектування механічної частини вагонів

ДСТУ 7776:2015 Вагони-самоскиди (думпкари). Загальні вимоги до розрахунків та проектування нових і модернізованих думпкарів залізниць колії 1520 мм

ДСТУ 7823:2015 Ферми тваринницькі. Вимоги до параметрів мікроклімату тваринницьких приміщень

ДСТУ 7948:2015 Якість ґрунту. Проведення аналізів. Загальні вимоги

ДСТУ 8349:2015 Оливи моторні. Метод визначання динамічної в`язкості з використанням імітатора холодного запуску в діапазоні температур від мінус 5 °С до мінус 35 °С

ДСТУ EN 1089-1-2001 Балони газові переносні. Ідентифікація газових балонів (крім скрапленого нафтового (попутного) газу). Частина 1. Марковання (EN 1089-1:1996, IDТ)

ДСТУ EN 12177:2009 Нафтопродукти. Бензин неетильований. Визначення вмісту бензолу методом газової хроматографії (EN 12177:1998, IDT)

ДСТУ EN 12916:2006 Нафтопродукти. Визначення ароматичних вуглеводнів у середніх дистилятах методом високоефективної рідинної хроматографії з детектором показника заломлення (EN 12916:2000, IDT)

ДСТУ EN 13132:2006 Нафтопродукти рідкі. Бензин неетилований. Визначення органічних кисневмісних сполук та загального вмісту органічно зв`язаного кисню газохроматографічним методом з перемиканням колонок (EN 13132:2000, IDT)

ДСТУ EN 13362:2008 Геосинтетичні бар’єри. Необхідні характеристики для використання у спорудженні каналів (EN 13362:2005, IDТ)

ДСТУ EN 14110:2009 Похідні жирів та олій. Метилові ефіри жирних кислот (МЕЖК). Метод визначення вмісту метанолу (EN 14110:2003, IDT)

ДСТУ EN 1561:2010 Литво. Сірий чавун. Технічні умови (EN 1561:1997, IDT)

ДСТУ EN 1601:2003 Нафтопродукти рідинні. Бензини неетильовані. Визначання органічних кисневмісних сполук та загального вмісту органічно зв’язаного кисню методом газової хроматографії (О-ПІД) (EN 1601:1997, IDT). З Поправкою

ДСТУ EN 54-17:2009 Системи пожежної сигналізації. Частина 17. Ізолятори короткого замикання (EN 54-17:2005, IDT)

ДСТУ EN 54-18:2009 Системи пожежної сигналізації. Частина 18. Пристрої вводу-виводу (EN 54-18:2005, IDT)

ДСТУ EN ISO 9862:2008 Геосинтетика. Метод відбирання проб і готування випробних зразків (EN ISO 9862:2005, IDT)

ДСТУ EN ISO 9864:2008 Геосинтетика. Метод випробовування для визначання поверхневої щільності геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів (EN ISO 9864:2005, IDТ)

ДСТУ ETSI EN 300 420:2008 Доступ і кінцеве обладнання. Цифрові структуровані орендовані лінії зі швидкістю 2048 кбіт/с. Інтерфейс кінцевого обладнання (ETSI EN 300 420:2001, IDT)

ДСТУ ISO 105-C07:2006 Матеріали текстильні. Випробування на стійкість фарбовання. Частина С07. Метод визначення стійкості фарбовання до вологого тертя щіткою (ISO 105-С07:1999, IDT)

ДСТУ ISO 1107:2008 Сітки рибальські. Сіткове полотно. Основні терміни та визначення понять (ISO 1107:2003, IDT)

ДСТУ ISO 1530:2008 Сітки рибальські. Опис та позначення вузлового сіткового полотна (ISO 1530:2003, IDT)

ДСТУ ISO 15469:2008 Розподіл яскравості денного світла просторовий. Стандартне хмарне та безхмарне небо згідно з СІЕ (ISO 15469:2004, IDT; IDT)

ДСТУ ISO 16663-2:2008 Сітки рибальські. Метод визначення розміру вічка. Частина 2. Довжина вічка (ISO 16663-2:2003, IDT)

ДСТУ ISO 1842:2013 Продукти плодоовочеві. Метод визначення pH (ISO 1842:1991, IDT)

ДСТУ ISO 2099-2002 Гліцерин технічний очищений. Визначення густини за температури 20°С (ISO 2099:1972, IDT)

ДСТУ ISO 21415-1:2009 Пшениця і пшеничне борошно. Вміст клейковини. Частина 1. Визначання сирої клейковини ручним способом (ISO 21415-1:2006, IDT)

ДСТУ ISO 21415-2:2009 Пшениця і пшеничне борошно. Вміст клейковини. Частина 2. Визначання сирої клейковини механічним способом (ISO 21415-2:2006, IDT)

ДСТУ ISO 2173:2007 Продукти з фруктів та овочів. Визначення розчинних сухих речовин рефрактометричним методом (ISO 2173:2003, IDT)

ДСТУ ISO 3735:2006 Нафта сира та паливо рідке. Визначення осаду методом екстракції (ISO 3735:1999, IDT)

ДСТУ ISO 3944:2003 Добрива. Визначення насипної щільності (без ущільнення) (ISO 3944:1992, IDT)

ДСТУ ISO 4176:2003 Добрива. Визначення вмісту нітратного азоту. Ваговий метод із застосуванням нітрону (ISO 4176:1981, IDT)

ДСТУ ISO 457:2007 Мила. Визначення вмісту хлориду титрометричним методом (ISO 457:1983, IDT)

ДСТУ ISO 4787:2009 Посуд лабораторний скляний. Посуд мірний. Методи використання та перевіряння місткості (ISO 4787:1984, IDT)

ДСТУ ISO 5310:2003 Добрива. Визначання вмісту калію. Титрометричний метод (ISO 5310:1986, IDT)

ДСТУ ISO 5315:2003 Добрива. Визначення загального вмісту азоту. Титрометричний метод після дистилювання (ISO 5315:1984, IDT)

ДСТУ ISO 5317:2003 Добрива. Визначання вмісту водорозчинного калію. Готування дослідного розчину (ISO 5317:1983, IDT)

ДСТУ ISO 5318:2003 Добрива. Визначання вмісту калію. Гравіметричний метод із застосовуванням тетрафенілборату калію (Контрольний метод) (ISO 5318:1983, IDT)

ДСТУ ISO 5520:2007 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Методи визначення лужності загальної та водорозчинної золи (ISO 5520:1981, IDT)

ДСТУ ISO 6228:2003 Продукти хімічні технічні. Загальний метод визначання слідів сполук сірки у формі сульфату відновлюванням і титруванням (ISO 6228:1980, IDT)

ДСТУ ISO 6636-1:2007 Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Визначення вмісту цинку. Частина 1. Полярографічний метод (ISO 6636-1:1986, IDT)

ДСТУ ISO 6651:2003 Корми для тварин. Визначення вмісту афлатоксину В1 (ISO 6651:1987, IDT)

ДСТУ ISO 672:2004 Мило. Визначення вмісту вологи та летких речовин методом використання сушильної шафи (ISO 672-1978, IDT)

ДСТУ ISO 673:2004 Мило. Визначення вмісту речовин, нерозчинних в етиловому спирті (ISO 673-1981, IDT)

ДСТУ ISO 684:2005 Мило. Визначення загального вмісту вільного лугу (ІSO 684:1974, ІDT)

ДСТУ ISO 762:2013 Продукти плодоовочеві. Метод визначення вмісту мінеральних домішок (ISO 762:2003, IDT)

ДСТУ ISO 763:2013 Продукти плодоовочеві. Метод визначення вмісту золи, не розчинної в соляній кислоті (ISO 763:2003, IDT)

ДСТУ ISO 80000-10:2016 Величини та одиниці. Частина 10. Атомна та ядерна фізика (ISO 80000-10:2009, IDT)

ДСТУ ISO 80000-12:2016 Величини та одиниці. Частина 12. Фізика твердого тіла (ISO 80000-12:2009, IDT)

ДСТУ ISO 80000-1:2016 Величини та одиниці. Частина 1. Загальні положення (ISO 80000-1:2009; ISO 80000-1:2009/Cor.1:2011, IDT)

ДСТУ ISO 80000-3:2016 Величини та одиниці. Частина 3. Простір та час (ISO 80000-3:2006, IDT)

ДСТУ ISO 80000-4:2016 Величини та одиниці. Частина 4. Механіка (ISO 80000-4:2006, IDT)

ДСТУ ISO 80000-5:2016 Величини та одиниці. Частина 5. Термодинаміка (ISO 80000-5:2007, IDT)

ДСТУ ISO 80000-7:2016 Величини та одиниці. Частина 7. Світло (ISO 80000-7:2008, IDT)

ДСТУ ISO 80000-8:2016 Величини та одиниці. Частина 8. Акустика (ISO 80000-8:2007, IDT)

ДСТУ ISO 80000-9:2016 Величини та одиниці. Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика (ISO 80000-9:2009; ISO 80000-9:2009/Amd. 1:2011, IDT)

ДСТУ ISO 8381:2007 Продукти дитячого харчування на основі молока. Визначення вмісту жиру гравіметричним методом (контрольний метод) (ISO 8381:2000, IDT)

ДСТУ ISO 8601:2010 Елементи даних і формати обміну. Обмін інформацією. Подання дати й часу (ISO 8601:2004, IDT)

ДСТУ ISO 9288:2005 Теплоізоляція. Радіаційний теплообмін. Фізичні величини та визначення понять (ІSO 9288:1989, ІDT)

ДСТУ ISO 935:2007 Жири тваринні і рослинні та олії. Метод визначення титру (ISO 935:1988, IDT)

ДСТУ ISO 9488:2010 Енергія сонячна. Словник термінів (ISO 9488:1999, IDТ)

ДСТУ OIML R 111-1:2008 Гирі класів точності E1, Е2, F1, F2, М1, M1-2, М2, М2-3 i M3. Частина 1. Загальні технічні вимоги та методи випробування (OIML R 111-1:2004, IDТ)

ДСТУ OIML R 111-2:2008 Гирі класів точності E1, Е2, F1, F2, М1, M1-2, М2, М2-3 i M3. Частина 2. Форма звіту про випробування (OIML R 111-2:2004, IDT)

ДСТУ ІЕС 80000-6:2016 Величини та одиниці. Частина 6. Електромагнітні явища (ІЕС 80000-6:2008, IDT)

ДСТУ Б А.2.4-3:2009 Система проектної документації для будівництва. Правила виконання робочої документації автоматизації технологічних процесів

ДСТУ-Н Б EN 1993-4-3:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 4-3. Трубопроводи (EN 1993-4-3:2007, IDT). Зміна № 1

ДСТУ-Н Б EN 1998-1:2010 Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 1. Загальні правила, сейсмічні дії, правила щодо споруд. Зміна № 1 (EN 1998-1:2004, IDТ)

ДСТУ-Н Б EN 1999-1-1:2010 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила для конструкцій. Зміна № 1 (EN 1999-1-1:2007, IDТ). Проект, остаточна редакція

ДСТУ-Н Б В.2.5-84:2016 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння. Автономні системи газового пожежогасіння на основі виробів з термоактивовуваною мікрокапсульованою вогнегасною речовиною. Проектування, монтування та експлуатування

ДСТУ-Н РМГ 60:2014 Метрологія. Суміші атестовані. Загальні вимоги щодо розроблення (РМГ 60-2003, IDT)

ДСТУ-Н РМГ 63:2013 Метрологія. Забезпечення ефективності вимірювання під час керування технологічними процесами. Метрологічна експертиза технічної документації (РМГ 63-2003, IDT)

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

Покажчик нормативних документів з метрології, чинних в Україні (станом на 01.01.2015 р.)

РМУ 037-2015 Рекомендація. Метрологія. Вузли обліку природного газу з лічильниками та коректорами. Метод та основні принципи вимірювань, характеристики та загальні вимоги

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

ПОПРАВКИ, ВНЕСЕНІ В ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ

01. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ТЕРМІНОЛОГІЯ. СТАНДАРТИЗАЦІЯ. ДОКУМЕНТАЦІЯ

17 МЕТРОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАННЯ. ФІЗИЧНІ ЯВИЩА

01.060; 17.020

ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення

Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

С. 4. Закінчення таблиці 1. Величина «Магнітна індукція, густина магнітного потоку»

- графа «Позначення укр. (рос.)»

- графа «Співвідношення з одиницями SI»

Т 1 Т= 1 Вб/ м2

Тл 1 Тл = 1 Вб/ м2

С. 4. Таблиця 2. Назва одиниці «година» - графа «Позначення укр. (рос.)»

год (час)

год (ч)

С. 7. Таблиця 4. Величина «Швидкість» - графа «Позначення міжн.»

knot

год (ч)

С. 19. Додаток А. Пункт А.4

Таблиця А.1

Таблиця А.4

(ІПС № 1-2000)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Харківським державним політехнічним університетом;

Державним науково-дослідним інститутом «Система»;

Українським науково-дослідним інститутом стандартизації, сертифікації та інформатики

ВНЕСЕНО Харківським державним політехнічним університетом

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ наказом Держстандарту України від 9 жовтня 1997 р. № 620

3 Цей стандарт відповідає:

ISO 31:1992 Quantities and units

ISO 1000: 1992 SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units Ступінь відповідності - нееквівалентний (neq)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ЕОСТ 8.417-81)

5 РОЗРОБНРІКИ: В. Базакуца, д-р фіз.-мат. наук (керівник розробки);

О. Величко, канд. техн. наук (керівник розробки);

О. Вінничанко; В. Владіміров, д-р техн. наук (керівник розробки);

Л. Коваль; Є. Козир; І. Кугасян; О. Луковнікова;

О. Сук, канд. фіз.-мат. Наук

ВСТУП

Групу стандартів під загальною назвою «Метрологія. Одиниці фізичних величин» розроблено на основі міжнародних стандартів ISO 31:1992 та ISO 1000:1992. Ця група стандартів складається з трьох документів з такими назвами:

ДСТУ 3651.0-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення;

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ