ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди

Для роботи з текстом документа (друк документа, пошук по тексту)
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19460 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди
Дата початку дії01.01.2000
Дата прийняття25.06.1999
СтатусДіючий
На замінуСНиП 2.06.03-85, СНиП 3.07.03-85*
Затверджуючий документНаказ від 25.06.1999 № 153
Вид документаДБН (Державні Будівельні Норми)
Шифр документаВ.2.4-1-99
РозробникІнститут «Укрводпроект»
Орган, що прийнявІнститут «Укрводпроект»


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДСТУ 7735:2015 Гідротехніка. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 7887:2015 Зрошення. Строки та норми поливу сільськогосподарських культур за краплинного зрошення. Методи визначення

ДСТУ 7888:2015 Зрошуване землеробство. Зрошувальні норми

ДСТУ 7936:2015 Зрошення. Зрошувальні системи. Загальні технічні вимоги

ДСТУ-Н Б В.1.1-37:2016 Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів

ДСТУ-Н Б В.1.1-38:2016 Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від підтоплення та затоплення

ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на слабких ґрунтах

ДСТУ-Н Б В.2.1-32:2014 Настанова з проектування котлованів для улаштування фундаментів і заглиблених споруд

Каталог будівельних норм та нормативних документів національного рівня у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів України (станом на 1 січня 2018 року)

Перелік нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів колишнього СРСР, які чинні на території України станом на 01.05.2018 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


МЕЛІОРАТИВНІ СИСТЕМИ ТА СПОРУДИ

ДБН В.2.4-1-99

Відповідає офіційному тексту

Держбуд України

Київ 2000ПЕРЕДМОВА


Розроблені ВАТ "Укрводпроект" (В.Д. Дупляк, к.т.н. -

керівник; M.I. Губіна - відповідальний виконавець).

За участю інституту Гідромеханіки НАН України

(О.Я. Олійник, д.т.н.),

інституту Гідротехніки і меліорації Української

академії аграрних наук (M.I. Ромащенко, д.т.н.,

член-кор. УААН; Б.І. Чалий, к.т.н.; Коваленко П.І.,

акад.),

Державного комітету по водному господарству

України (В.В. Лелявський)

Внесені та підготовлені Управлінням промислової забудови, інженерної

до затвердження інфраструктури по захисту територій Держбуду

України

Затверджені Наказом Держбуду України

від 25.06.1999 р. № 153

та введені в дію з 01.01.2000 р.


З введенням в дію ДБН В.2.4-1-99 "Меліоративні системи та споруди" з 1 січня 2000 р. втрачають чинність СНіП 2.06.03-85 "Мелиоративные системы и сооружения"

та СНіП 3.07.03-85 "Мелиоративные системы и сооружения".


Вступ

ДБН В.2.4-1-99 "Меліоративні системи та споруди" складається з двох частин: частина І - Норми проектування, частина II - Організація будівництва. Виконання робіт.

Викладені особливі умови проектування та будівництва меліоративних систем і гідротехнічних споруд меліоративного призначення.


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


Меліоративні системи та споруди ДБН В.2.4-1 -99

На заміну СНіП 2.06.03-85, СНіП 3.07.03-85

Дані норми поширюються на проектування, будівництво та реконструкцію меліора­тивних систем і споруд.

При проектуванні меліоративних систем і споруд на просідаючих, набухаючих та та­ких, що здимаються грунтах, і які будуються на підроблюваних територіях, у сейсмічних районах, мають бути враховані додаткові вимоги, що викладені у відповідних нормативних документах.

Необхідність меліорації земель слід визначати на основі аналізу їх сільськогоспо­дарського використання, складових водного і сольового балансів кореневмісного шару грун­ту, економічних, соціальних і екологічних умов.

Оцінка перспективного стану земель після меліорації повинна грунтуватись на скла­дених прогнозах водного, сольового та поживного режимів грунтів.

Повна версія документа доступна безкоштовно авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com