ДСТУ EN 12096:2005 Вібрація механічна. Повідомлення та перевірка параметрів вібрації (EN 12096:1997, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19048 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ EN 12096:2005 Вібрація механічна. Повідомлення та перевірка параметрів вібрації (EN 12096:1997, IDT)
Дата початку дії01.01.2007
Дата прийняття30.06.2005
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 30.06.2005 № 156 Про затвердження національних стандартів України та скасування нормативного документа
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа12096:2005
РозробникТехнічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)


ДСТУ EN 12348:2013 Верстати свердлильні на колоні для обробляння будівельних матеріалів. Вимоги щодо безпеки (EN 12348:2000+A1:2009, IDT)

ДСТУ EN 1248:2018 Ливарне устатковання. Вимоги щодо безпечності устатковання для абразивоструминного оброблення (EN 1248:2001 + А1:2009, IDT)

ДСТУ EN 12786:2015 Безпечність машин. Вимоги до опису вібрації в стандартах щодо безпеки (EN 12786:2013, IDT)

ДСТУ EN 12853:2016 Устатковання для перероблення харчових продуктів. Ручні блендери та вінчики. Вимоги щодо безпеки та гігієни (EN 12853:2001 + A1:2010; EN 12853:2001 + A1:2010/AC:2010, IDT)

ДСТУ EN 13059:2013 Безпечність промислових навантажувачів. Методи випробовування для вимірювання вібрації (EN 13059:2002+A1:2008, IDT)

ДСТУ EN 14033-3:2019 Залізничний транспорт. Залізничні колії. Машини для будівництва та обслуговування. Частина 3. Загальні вимоги щодо безпеки (EN 14033-3:2017, IDT)

ДСТУ EN 16228-1:2016 Обладнання бурове та фундаментне. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги (EN 16228-1:2014, IDT)

ДСТУ EN 792-13:2018 Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 13. Інструменти для забивання кріпильних виробів (EN 792-13:2000 + А1:2008, IDT)

ДСТУ EN ISO 11148-13:2019 Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 13. Інструменти для забивання кріпильних виробів (EN ISO 11148-13:2018, IDT; ISO 11148-13:2017, IDT)

ДСТУ EN ISO 11148-2:2014 Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Відрізувальні й обтискальні механізовані інструменти (EN ISO 11148-2:2011, IDT)

ДСТУ EN ISO 11148-3:2014 Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 3. Інструменти для свердлення та нарізування нарізі (EN ISO 11148-3:2012, IDT)

ДСТУ EN ISO 11148-4:2014 Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 4. Необертові механізовані інструменти ударної дії (EN ISO 11148-4:2012, IDT)

ДСТУ EN ISO 11148-5:2014 Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 5. Дрилі ударно-обертові (EN ISO 11148-5:2011, IDT)

ДСТУ EN ISO 11148-7:2018 Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 7. Шліфувальні інструменти (EN ISO 11148-7:2012, IDT; ISO 11148-7:2012, IDT)

ДСТУ EN ISO 20643:2013 Механічна вібрація. Машини переносні та з ручним керуванням. Принципи оцінювання емісії вібрації (EN ISO 20643:2008, IDT)

ДСТУ EN ISO 28927-10:2015 Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 10. Ударні молотки, перфоратори та ломи (EN ISO 28927-10:2011, IDT; ISO 28927-10:2011, IDT)

ДСТУ EN ISO 28927-1:2015 Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 1. Машини для кутового та вертикального шліфування (EN ISO 28927-1:2009, IDT; ISO 28927-1:2009, IDT)

ДСТУ EN ISO 28927-5:2015 Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 5. Ударні та безударні дрилі (EN ISO 28927-5:2009, IDT; ISO 28927-5:2009, IDT)

ДСТУ EN ISO 28927-6:2015 Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 6. Трамбівки (EN ISO 28927-6:2009, IDT; ISO 28927-6:2009, IDT)

ДСТУ EN ISO 28927-8:2015 Інструменти ручні переносні приводні. Методи випробування для оцінювання емісії вібрації. Частина 8. Пили, терпуги та полірувальні машини зворотно-поступальної дії, невеликі пили коливальної чи обертальної дії (EN ISO 28927-8:2009, IDT; ISO 28927-8:2009, IDT)

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Вібрація механічна

ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ПАРАМЕТРІВ ВІБРАЦІЇ

(EN 12096:1997, IDT)

ДСТУ EN 12096:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2007

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науково-дослідний інститут охорони праці, Технічний комітет «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих» (ТК 135)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Лисюк, канд. техн. наук; Н. Марченко; Г. Муніца; В. Рєпін, канд. техн. наук (науковий керівник); М.Рєпін

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 червня 2005 р. № 156 з 2007-01-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 12096:2005 ідентичний з EN 12096:1997 і включений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання Європейських стандартів в будь-якій формі і будь-яким способом залишаються за CEN та її Національними членами, і будь-яке використання без письмового дозволу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (ДССУ) заборонено

Переклад з німецької (de)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 12096:1997 Mechanische Schwingungen. Angabe und nachprüfung von schwingungskennwerten (Вібрація механічна. Повідомлення та перевірка параметрів вібрації).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, – ТК 135 «Безпека промислової продукції та засоби індивідуального захисту працюючих».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— до стандарту долучено структурний елемент «Зміст» для зручності користувачів;

— структурні елементи стандарту: «Обкладинку», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— нижчезазначені вислови, використані в ДСТУ EN 12096:1997, наведено в тексті цього національного стандарту так, як їх застосовують в нормативно-технічній документації в Україні:

Вислови, використані в EN 12096:1997

Вислови, наведені в цьому національному стандарті

Schwingbeschleunigung

Arithmetischer Mittelwert

Віброприскорення

Середньоарифметичне значення

До розділу «Нормативні посилання» долучено «Національне пояснення», в якому наведено переклади назв міжнародних та європейських стандартів та зазначено рік останнього видання. «Національне пояснення» виділено в тексті стандарту рамкою. У стандарті є посилання на:

ENV 25349:1992, який прийнято в Україні як ДСТУ ENV 25349-2001 Вібрація механічна. Настанови щодо вимірювання та оцінки дії локальної вібрації на людину (ENV 25349:1992, IDT);

ENV 28041:1993, який прийнято в Україні як ДСТУ ENV 28041:2001 Чутливість людини до вібрації. Вимірювальні прилади (ЕNV 28041:1993, IDT);

ISO 2631-1:1997, який прийнято в Україні як ДСТУ ISO 2631-1:2004 Вібрація та удар механічні. Оцінка впливу загальної вібрації на людину. Частина 1. Загальні вимоги (ISO 2631-1:1997, IDT).

Познаки одиниць вимірювання відповідають стандарту ДСТУ 3651.0-97 «Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення».

ВСТУП

Повідомлення про вібрацію, яку створюють машини, потрібне користувачам, проектувальникам, виробникам та компетентним службам і має, наприклад, відповідати вимогам Директив EU-89/392/ЕWG та 91/368/ЕWG щодо машин.

Ця інформація потрібна, щоб порівняти вібрації різних інструментів та оцінити локальну вібрацію щодо вимог до вібрації.

Щоб визначити відповідність параметрів вібрації, потрібні стандартні методи виконування таких завдань:

— вимірювання величини вібрації;

— визначення паспортних параметрів вібрації;

— подання паспортних параметрів вібрації;

— перевірки паспортних параметрів вібрації.

Наведені в цьому стандарті методи повідомляння та перевіряння відповідають вимогам до акустичних параметрів (див. EN 27574).

Примітка. Поряд з використаними в цьому стандарті термінами «повідомлення» та «перевірка» також вживають терміни «декларація» та «верифікація».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВІБРАЦІЯ МЕХАНІЧНА

ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ПАРАМЕТРІВ ВІБРАЦІЇ

ВИБРАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ

СООБЩЕНИЕ И ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРОВ ВИБРАЦИИ

MECHANISCHE SCHWINGUNGEN

ANGABE UND NACHPRÜFUNG VON SCHWINGUNGSKENNWERTEN

Чинний від 2007-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт містить вимоги щодо повідомляння та перевіряння параметрів вібрації. їх застосовують як для параметрів локальної, так і загальної вібрації, які встановлено завдяки вимірюванням в основному стандарті (стандарти типу В) або в специфічних для машин стандартах (стандарти типу С).

Вони:

— містять настанови щодо повідомляння параметрів вібрації;

— описують вібраційно-технічну та пов’язану з інструментом інформацію, яку надано для застосування користувачам від виробника в технічній документації;

— встановлюють метод перевіряння зазначених виробником параметрів вібрації.

Величина, яку треба використовувати, щоб повідомити значення вібрації, є дійсним значенням оціненого прискорення, яке визначено згідно з певним стандартом для вимірювання вібрації (див. 3.1.5).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому стандарті становлять положення цього національного стандарту. На час опублікування цього стандарту зазначені нормативні документи були чинними. Усі нормативні документи підлягають перегляду, і учасникам угод, базованих на цьому стандарті, рекомендовано застосовувати найновіші видання нормативних документів, наведені нижче. Члени ІЕС та ISO впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ENV 25349 Mechanische Schwingungen – Leitfaden zur Messung und Beurteilung der Einwirkung von Schwingungen auf das Hand-Arm-System des Menschen (ISO 5349:1986)

ENV 28041 Schwingungseinwirkung auf den Menschen – Meßein-richtung (ISO 8041:1990)

ISO 2631-1 Mechanical vibration and shock – Evaluation of human exposure to whole-body vibration – Part 1 : General requirements.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ENV 25349:2001 Вібрація механічна. Настанова щодо вимірювання та оцінювання впливу на людину локальної вібрації (ISO 5349:1986)

ENV 28041:1993 Вплив вібрації на людину. Вимірювальна апаратура (ISO 8041:1990)

ISO 2631-1:1997 Вібрація та удар механічні. Оцінювання впливу загальної вібрації на людину. Частина 1. Загальні вимоги.

3 ТЕРМІНИ, ВИЗНАЧЕННЯ ТА ПОЗНАЧЕННЯ

В цьому стандарті використано такі визначення. їх розділено на дві категорії: загальні та вібраційно-технічні терміни. Визначення статистичних термінів містяться в додатку А.

3.1 Загальні терміни

3.1.1 машини (Maschinen)

Розташування пов’язаних один з одним елементів конструкції або блоків, з яких як мінімум один є рухливим, з відповідним наданням руху, керуванням, енергопостачанням тощо, які об’єднують для визначеного застосування, зокрема для переробки, обробляння, транспортування або упакування предметів.

Поняття «машини» охоплює також розташування машин, з’єднаних для досягнення загального результату та керованих так, що усі вони діють як одне ціле

3.1.2 тип машин (Maschinengattung)

Машини з подібною конструкцією або виглядом, призначені для виконання однакової функції

3.1.3 партія машин (Maschinenlos)

Кількість машин, призначених для виконання однакової функції, вироблених серійно і з однаковими технічними характеристиками, для яких існують однакові повідомлені параметри вібрації.

Примітка. Партія може містити всю серію виготовлення або її частину

3.1.4 робочий режим (Betriebszustand)

Стан, у якому машини виконують свою передбачену функцію; функцію можна моделювати (запасний метод) залежно від визначення у відповідному стандарті

3.1.5 стандарт для вимірювання вібрації (Schwingungsmeßnorm)

Специфічний для машин стандарт (стандарт типу С), який стосується визначеного типу, класу або виду машин. Він включає всі повідомлення, потрібні, щоб визначити значення вібрації ефективним способом та перевірити в цьому стандарті. Він забезпечує однаковість вимірів та дає змогу порівнювати результати вимірювання.

3.2 Вібраційно-технічні терміни

3.2.1 прискорення (Beschleunigung)

Фактичне значення віброприскорення

3.2.2 зважене локальне прискорення ahw (Hand-Arm-bewertete Beschleunigung ahw)

Виміряне прискорення на місці вимірювання, зважене за допомогою фільтра зваження згідно з ENV 28041 або на основі обчислення згідно з ENV 25349. Цю величину визначають в м/с2

3.2.3 зважене загальне прискорення, awx, аwy, аwz та aw (Ganzkörper-bewertete Beschleunigung awx, awy, awz und aw)

Виміряне прискорення на місці вимірювання, зважене за допомогою фільтра зваження згідно з ENV 28041 та ISO 2631-1. Цю величину визначають в м/с2

3.2.4 виміряне значення вібрації а (gemessener Schwingungswert а)

Значення, яке є рівним виміряному значенню вібрації однієї окремої машини або рівним середньому значенню, яке повідомлено для досить великої вибірки з партії машин. Цю величину визначають в метрах за секунду в квадраті. Виміряне значення вібрації не округляють.

Примітка. Виміряне значення вібрації а може бути кожним зі зважених значень згідно з 3.2.2 та 3.2.3

3.2.5 похибка К (Unsicherheit К)

Значення, яке показує погрішність у разі визначення виміряного значення вібрації та (для партії машин) розкид в процесі виготовляння. Цю величину визначають в метрах за секунду в квадраті

3.2.6 повідомлені параметри вібрації а та К, (angegebener Schwingungskennwert а und К)

Виміряне значення вібрації а з відповідною йому похибкою К. Сума а та К дає межу, яка означає, що значення вібрації однієї окремої машини та/або високий процентний набір значень вібрації партії машин, який повідомлено, будуть нижчі, якщо машини нові

3.2.7 повідомлення параметрів вібрації (Schwingungskennwert-Angabe)

Інформація про вібрацію, яку створюють машини, що надає виробник або постачальник в технічній або іншій документації. Інформацію про параметри вібрації подають у формі двох чисел.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ