ДСТУ 4287:2004 Якість грунту. Відбирання проб

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20449 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 4287:2004 Якість грунту. Відбирання проб
Дата початку дії01.07.2005
Дата прийняття30.04.2004
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуГОСТ 28168-89
Затверджуючий документНаказ від 30.04.2004 р. № 86
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа4287:2004
РозробникДержспоживстандарт України


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ГОСТ 23268.6-78 Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Методи визначення іонів натрію

ГОСТ 23268.7-78 Води мінеральні питні лікувальні, лікувально-столові і природні столові. Методи визначення іонів калію

ДСТУ 4289:2004 Якість грунту. Методи визначання органічної речовини

ДСТУ 4290:2004 Якість грунту. Методи визначання валового фосфору і валового калію в модифікації ННЦ ІГА ім. О. Н. Соколовського

ДСТУ 4375:2005 Якість грунту. Метод визначання калій-буферності грунту

ДСТУ 4456:2005 Якість грунту. Метод визначання кислотно-основної буферності грунту

ДСТУ 4724:2007 Якість ґрунту. Визначання фосфат-буферності ґрунту

ДСТУ 4725:2007 Якість ґрунту. Визначання активності іонів калію, амонію, нітрату і хлору потенціометричним методом

ДСТУ 4728:2007 Якість ґрунту. Визначання мікроагрегатного складу методом піпетки в модифікації Н.А. Качинського

ДСТУ 4730:2007 Якість ґрунту. Визначання гранулометричного складу методом піпетки в модифікації Н.А. Качинського

ДСТУ 4732:2007 Якість ґрунту. Методи визначання доступної (лабільної) органічної речовини

ДСТУ 4744:2007 Якість ґрунту. Визначання структурно-агрегатного складу ситовим методом у модифікації Н.І. Саввінова

ДСТУ 4745:2007 Якість ґрунту. Визначення щільності твердої фази пікнометричним методом

ДСТУ 7079:2009 Якість ґрунту. Лабораторні методи аналізування торфу. Загальні вимоги

ДСТУ 7537:2014 Якість ґрунту. Визначення гідролітичної кислотності

ДСТУ 7538:2014 Якість ґрунту. Визначання нітрифікаційної здатності ґрунту методом Кравкова

ДСТУ 7604:2014 Якість ґрунту. Визначення обмінного кальцію та обмінного магнію у карбонатних ґрунтах методом Тюрина

ДСТУ 7636:2014 Якість ґрунту. Агрохімічні дослідження вегетаційним методом. Загальні вимоги

ДСТУ 7827:2015 Якість ґрунту. Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної засоленості

ДСТУ 7828:2015 Якість ґрунту. Визначення групового та фракційного складу гумусу за методом Тюріна у модифікації Пономарьової та Плотникової

ДСТУ 7829:2015 Якість ґрунту. Визначення ступеня розкладу і гуміфікації торфового ґрунту хімічним методом

ДСТУ 7844:2015 Якість ґрунту. Діагностування еколого-генетичного статусу ґрунту. Загальні вимоги

ДСТУ 7845:2015 Якість ґрунту. Класифікація ґрунтів за ступенем підлуження

ДСТУ 7851:2015 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук хрому в однонормальній солянокислій витяжці методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

ДСТУ 7853:2015 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук цинку в однонормальній солянокислій витяжці методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

ДСТУ 7854:2015 Якість ґрунту. Визначення вмісту мінеральних форм фосфору методом Чанга-Джексона в модифікації ННЦ ІГА імені О. Н. Соколовського

ДСТУ 7855:2015 Якість ґрунту. Визначення групового складу гумусу за методом Тюріна у модифікації Кононової та Бєльчикової

ДСТУ 7861:2015 Якість ґрунту. Визначення обмінних кальцію, магнію, натрію і калію в ґрунті за Шолленбергером у модифікації ННЦ ІГА імені О. Н. Соколовського

ДСТУ 7862:2015 Якість ґрунту. Визначення активної кислотності

ДСТУ 7863:2015 Якість ґрунту. Визначення легкогідролізного азоту методом Корнфілда

ДСТУ 7865:2015 Якість ґрунту. Визначення вмісту рухомих сполук фосфору і калію в торфовому ґрунті

ДСТУ 7867:2015 Ґрунти та продукція рослинництва. Визначення вмісту радіонуклідів стронцію 90Sr методом спектрометричного аналізу

ДСТУ 7868:2015 Ґрунти та продукція рослинництва. Визначення вмісту радіонуклідів цезію 137Cs методом спектрометричного аналізу

ДСТУ 7869:2015 Ґрунти та продукція рослинництва. Визначення вмісту радіонуклідів радію 226Ra методом спектрометричного аналізу

ДСТУ 7907:2015 Якість ґрунту. Визначення рухомих сполук калію методом Маслової в модифікації ННЦ ІГА імені О. Н. Соколовського

ДСТУ 7908:2015 Якість ґрунту. Визначення хлорид-іона у водній витяжці

ДСТУ 7910:2015 Якість ґрунту. Визначення обмінної кислотності

ДСТУ 7912:2015 Якість ґрунту. Метод визначення обмінного натрію

ДСТУ 7913:2015 Якість ґрунту. Метод визначання рухомих сполук заліза

ДСТУ 7921:2015 Якість ґрунту. Великомасштабне дослідження ґрунтового покриву. Загальні вимоги

ДСТУ 7925:2015 Якість ґрунту. Максимально допустимі норми внесення азотних добрив під сільськогосподарські культури залежно від ґрунтів та природних зон

ДСТУ 7933:2015 Охорона ґрунтів. Моніторинг еродованих ґрунтів. Основні положення

ДСТУ 7942:2015 Якість ґрунту. Визначення зольності торфу і торфового ґрунту

ДСТУ 7943:2015 Якість ґрунту. Визначення іонів карбонатів і бікарбонатів у водній витяжці

ДСТУ 7944:2015 Якість ґрунту. Визначення іонів натрію і калію у водній витяжці

ДСТУ 7945:2015 Якість ґрунту. Визначення іонів кальцію і магнію у водній витяжці

ДСТУ 7946:2015 Якість ґрунту. Методи визначання амонійного азоту в торфовому ґрунті

ДСТУ 7947:2015 Якість ґрунту. Методи визначення нітратного азоту в торфовому ґрунті

ДСТУ 7987:2015 Угіддя природні кормові. Якість ґрунту. Основні показники та їхні параметри

ДСТУ 7997:2015 Мікробіологія ґрунту. Визначання нітратредуктазної активності фотоколориметричним методом

ДСТУ 8345:2015 Якість ґрунту. Методи визначення ємності катіонного обміну

ДСТУ 8346:2015 Якість ґрунту. Методи визначення питомої електропровідності, pH і щільного залишку водної витяжки

ДСТУ 8347:2015 Якість ґрунту. Визначення рухомої сірки в модифікації ННЦ ІГА імені О. Н. Соколовського

ДСТУ 8418:2015 Добрива органічні. Метод визначення коефіцієнтів і ступенів гуміфікації та мінералізації

СОУ 74.14-37-425:2006 Якість ґрунту. Методи відбору проб ґрунту для радіаційного контролю

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ГРУНТУ

Відбирання проб

ДСТУ 4287:2004

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2005ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського»; ТК 142 «Ґрунтознавство»

ВНЕСЕНО: Міністерство аграрної політики України

РОЗРОБНИКИ: В. Соловей, канд. с.-г. наук (керівник розробки); М. Полупан, д-р с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 квітня 2004 р. № 86

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 28168-89)


ДСТУ 4287:2004

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ


ЯКІСТЬ ГРУНТУ

Відбирання проб

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ

Отбор проб

SOIL QUALITY

SamplingЧинний від 2005-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на відбирання проб із земель сільськогосподарського призначення і визначає загальні вимоги під час обстеження ґрунтових, агрохімічних і на загальну забрудненість, викликану викидами промисловості, транспорту, зрошенням стічними водами тощо. Стандарт не по­ширюється на відбирання проб у разі спеціальних видів обстеження - у разі локальних забруднень, викликаних точковими джерелами забруднення: звалищами, складами хімічних речовин, нафтопро­водами, фермами тощо, а також патогенними організмами і вірусами, леткими хімічними речовинами.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано такі терміни та відповідні їм визначення:

2.1 точка відбирання проб

Точна позиція на ділянці пробовідбирання

2.2 площа репрезентативності точки відбирання проб

Площа, на якій можна очікувати адекватного відображення певних властивостей, характерних для точки відбирання проб

2.3 генетико-літогранулометричний вид ґрунту

Таксономічна одиниця класифікації ґрунтів, яку виділяють за комплексом властивостей ґрунтів в межах типу, підтипу і роду ґрунтів, обумовлених їх походженням (генетичний аспект), грануломет­ричним складом (гранулометричний аспект), успадкованих від характеру ґрунтотворних порід (літоло­гічний аспект)

2.4 точкова проба

Порція ґрунту, вибрана з одного місця горизонту або одного шару ґрунтового профілю, типова для даного горизонту або шару

2.5 гніздова проба

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ