ДСТУ 4289:2004 Якість грунту. Методи визначання органічної речовини

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 20449 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 4289:2004 Якість грунту. Методи визначання органічної речовини
Дата початку дії01.07.2005
Дата прийняття30.04.2004
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
На замінуГОСТ 26213-91
Затверджуючий документНаказ від 30.04.2004 № 86
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа4289:2004
РозробникІнститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського Української Академії аграрних наук


ДСТУ 4288:2004 Якість ґрунту. Паспорт ґрунтів

ДСТУ 4362:2004 Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів

ДСТУ 4376:2005 Якість грунту. Оцінювання придатності земель (грунтів) для вирощування пивоварного ячменю

ДСТУ 4721:2007 Технологія вирощування яблук. Основні вимоги

ДСТУ 4723:2007 Технологія вирощування малини. Основні вимоги

ДСТУ 4787:2007 Технологія вирощування кущових ягідників. Основні вимоги

ДСТУ 4788:2007 Технологія вирощування суниці. Основні вимоги

ДСТУ 4951:2008 Насадження плодові. Проектування. Загальні вимоги

ДСТУ 7243:2011 Якість ґрунту. Землі техногенно забруднені. Обстеження та використання

ДСТУ 7244:2011 Якість ґрунту. Спеціальні сировинні зони. Загальні вимоги

ДСТУ 7828:2015 Якість ґрунту. Визначення групового та фракційного складу гумусу за методом Тюріна у модифікації Пономарьової та Плотникової

ДСТУ 7840:2015 Агрохімічний паспорт земельної ділянки. Загальні вимоги

ДСТУ 7855:2015 Якість ґрунту. Визначення групового складу гумусу за методом Тюріна у модифікації Кононової та Бєльчикової

ДСТУ 7856:2015 Якість ґрунту. Показники та параметри ґрунтово-меліоративного стану зрошуваних земель

ДСТУ 7874:2015 Охорона ґрунтів. Деградація ґрунтів. Основні положення

ДСТУ 7933:2015 Охорона ґрунтів. Моніторинг еродованих ґрунтів. Основні положення

ДСТУ 7987:2015 Угіддя природні кормові. Якість ґрунту. Основні показники та їхні параметри

ДСТУ 8418:2015 Добрива органічні. Метод визначення коефіцієнтів і ступенів гуміфікації та мінералізації

ДСТУ 8727:2017 Осад стічних вод. Підготування органо-мінеральної суміші з осаду стічних вод

Реєстр законодавчих та нормативних документів системи екологічного менеджменту станом на 01.03.2023 року

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Якість ґрунту
МЕТОДИ ВИЗНАЧАННЯ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ

ДСТУ 4289:2004

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2005

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського"; ТК 142 "Ґрунтознавство"

ВНЕСЕНО: Міністерство аграрної політики України

РОЗРОБНИКИ: О. Бацула, канд. біол. наук (керівник розробки); Є. Скрильник, канд. с.-г. наук; Р. Розумна

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 квітня 2004 р. № 86

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 26213-91).

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Принципи методів

4 Відбирання проб

5 Устаткування і посуд

6 Реактиви

7 Готування до аналізування

8 Аналізування

9 Обробляння результатів

10 Точність методу

Додаток А Визначання коефіцієнтів перераховування органічного вуглецю на загальну масу органічної речовини (гумусу) ґрунту

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
Методи визначання органічної речовини

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
Методы определения органического вещества

SOIL QUALITY
Methods for determination of organic matter

Чинний від 2005-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює оксидиметричний і термічний методи визначання органічної речовини в ґрунтах, розкривальних і вміщуювальних породах.

Оксидиметричний метод не придатний для ґрунтів з масовою часткою хлоридів більше ніж 0,6 %, із вмістом гумусу більше ніж 15 %, а також за наявності в ґрунтах закисних форм металів.

Термічний метод визначання органічної речовини придатний для усіх типів ґрунтів з урахуванням вмісту карбонатів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб

ДСТУ ISO 10693:2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту карбонатів. Об’ємний метод

ДСТУ ISO 10694:2001 Якість ґрунту. Визначання вмісту органічного і загального вуглецю методом сухого спалювання (елементний аналіз)

ГОСТ 83-79 Натрий углекислый. Технические условия.

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия.

ГОСТ 2715-75 Сетки металлические проволочные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия.

ГОСТ 4166-76 Натрий сернокислый. Технические условия.

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия.

ГОСТ 4208-72 Соль закиси железа и аммония двойная сернокислая (соль Мора). Технические условия.

ГОСТ 4220-75 Калий двухромовокислый. Технические условия.

ГОСТ 4919.1-77 Реактивы и особо чистые вещества. Методы приготовления растворов индикаторов.

ГОСТ 5833-75 Сахароза. Технические условия.

ГОСТ 6038-79 Д-глюкоза. Технические условия.

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия.

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия.

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия.

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия.

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 24363-80 Калия гидроокись. Технические условия.

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 29251-91 Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования.

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2023 Всі права захищені
UA   |   RU
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ