ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 18663 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять
Дата початку дії01.07.2010
Дата прийняття30.10.2009
СтатусДіючий
На замінуДСТУ 3966-2000
Затверджуючий документНаказ від 30.10.2009 № 398 Про затвердження національних стандартів та скасування нормативних документів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа3966:2009
РозробникДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)
Орган, що прийнявДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДСТУ 2175:2017 Овочі. Терміни та визначення понять

ДСТУ 2935:2018 Безпека дорожнього руху. Терміни та визначення понять

ДСТУ 5019:2008 Торф. Терміни та визначення понять

ДСТУ 7500:2014 Діоксид вуглецю. Виробництво. Терміни та визначення понять

ДСТУ 7501:2014 Гідроенергетика. Гідроелектростанції малі. Терміни та визначення понять

ДСТУ 7503:2014 Геліоенергетика. Станції фотоелектричні. Терміни та визначення понять

ДСТУ 7741:2015 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Медико-біологічні надзвичайні ситуації. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 8733:2017 Атомна енергетика. Терміни та визначення понять

ДСТУ EN 12186:2017 Газова інфраструктура. Станції регулювання тиску газу для транспортування та розподіляння. Функційні вимоги (EN 12186:2014, IDT)

ДСТУ EN 1330-3:2008 Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 3. Терміни стосовно промислового радіаційного контролю (EN 1330-3:1997, IDT)

ДСТУ EN 923:2008 Клеї. Терміни та визначення понять (EN 923:2005 + А1, IDT)

ДСТУ ISO 14021:2016 Екологічні марковання та декларації. Екологічні самодекларації (екологічне маркування типу II) (ISO 14021:2016, IDT)

ДСТУ ISO 14532:2018 Газ природний. Словник термінів (ISO 14532:2014, IDT)

ДСТУ ІЕС 60633:2015 Передавання енергії постійного струму високої напруги. Терміни та визначення понять (ІЕС 60633:2009, IDТ)

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Термінологічна робота

ЗАСАДИ І ПРАВИЛА РОЗРОБЛЕННЯ СТАНДАРТІВ
НА ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

ДСТУ 3966:2009

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут стандартизації ДП «УкрНДНЦ» Держспоживстандарту України

РОЗРОБНИКИ: Н. Куземська; Н. Логвинова; В. Тетера, канд. фіз.-мат. наук; Л. Шрамко; Я. Юзьків, канд. техн. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 жовтня 2009 р. № 398

3 Цей стандарт відповідає ISO 704:2000 Terminology work - Principles and methods (Термінологічна робота. Засади та методи) у частині «Вимоги до терміна» і «Вимоги до визначення поняття» (додатки Г і Д)

Ступінь відповідності - нееквівалентний (NEQ)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3966-2000

ВСТУП

Цей стандарт розроблено на заміну ДСТУ 3966-2000 згідно з Планом національної стандартизації України на 2007 р. щодо перегляду національних стандартів (позиція 500.2.3-2007).

Розроблення нового національного стандарту зумовлено потребою вдосконалити правила розроблення національних термінологічних стандартів (ТС), привести вимоги цього стандарту у відповідність до вимог нових основоположних стандартів національної системи стандартизації України, зокрема ДСТУ 1.0, ДСТУ 1.2, ДСТУ 1.5 і ДСТУ 1.7, зважаючи на перегляд міжнародних стандартів І80 1087-1:2000 та ISO 704:2000, а також на появу нових посібників і словників, у яких викладено проблемні питання українського словотворення й терміновживання.

Беручи до уваги наведене вище, у цьому стандарті переглянуто додатки Г і Д («Вимоги до терміна» та «Вимоги до визначення поняття»), уточнено та доповнено вимоги до змісту й оформлення національних термінологічних стандартів.

Дотримання таких вимог дасть змогу

- упорядкувати процес узгоджування й удосконалювання української науково-технічної термінології;

- полегшити сприймання та розуміння науково-технічного тексту;

- поліпшити національні термінологічні стандарти щодо змісту й оформлення.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТЕРМІНОЛОГІЧНА РОБОТА
ЗАСАДИ І ПРАВИЛА РОЗРОБЛЕННЯ СТАНДАРТІВ
НА ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА
ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТОВ
НА ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

TERMINOLOGY
PRINCIPLES AND WORKING OUT PROCEDURE OF STANDARDS
 FOR TERMS AND DEFINITIONS

Чинний від 2010-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає засади та основні правила розроблення національних стандартів на терміни та визначення понять у різних сферах знань і основні правила впроваджування, міжнародних, регіональних стандартів, національних стандартів інших країн на терміни та визначення понять (словників термінів) в Україні.

Настанови та положення цього стандарту рекомендовано застосовувати в термінологічній роботі технічних комітетів стандартизації, підприємств, установ, організацій, міністерств (відомств), інших суб’єктів стандартизації, які розробляють і експертують стандарти на терміни та визначення понять.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Положення цього стандарту базуються на нормативних документах, посилання на які наведено в тексті. У разі датованих посилань застосовують зазначене видання. У разі недатованих посилань рекомендовано користуватись останнім виданням нормативного документа.

ДК 004-2008 Український класифікатор нормативних документів

ДК 011-96 Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку

ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення

ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів (ISO/IEC Directives - Part 2, 2001, NEQ)

ДСТУ 1.7 Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів (ISO/IEC Guide 21:1999, NEQ)

ДСТУ 1.11:2004 Національна стандартизація. Правила проведення експертизи проектів національних нормативних документів

ДСТУ 3250-95 Порядок розроблення плану державної стандартизації

ДСТУ ISO 639-94 Коди назв мов*

ДСТУ ISO 860-99 Гармонізування понять і термінів

ДСТУ ISO 1087-1:2007 Термінологічна робота. Словник термінів. Частина 1. Теорія та використання.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2019 Всі права захищені
Розробник сервісу ТОВ "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com