СОУ НАЕК 131:2016 Техническое обслуживание и ремонт. Требования к аттестации персонала в сфере контроля металла

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


Державне підприємство
«Націон альна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Технічне обслуговування та ремонт
ВИМОГИ ДО АТЕСТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В СФЕРІ КОНТРОЛЮ
МЕТАЛУ

СОУ НАЕК 131:2016

Відповідає офіційному тексту

Київ 2016 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ВП «Рівненська АЕС»

2 РОЗРОБНИКИ: В. П. Кравець, Г. М. Ямпольський, В. В. Боган, П. М. Гребенєв, І. В. Ліпляниця, С. І. Скібчик, С. Б. Ярмошик, І. А. Ципан, П. І. Рижко, Ю. А. Зінцов, В. О. Трохимчук, О. О. Соловйов, С. П. Проневич, Г. І. Самарська, М. В. Красовський, Д. Є. Шматько, Т. В. Осташко, М. А. Логін, О. В. Буфан, Р. В. Шаламай, Ю. В. Гашева

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «НАЕК «Енергоатом» від 27.02.2017 № 194

ПОГОДЖЕНО: Міненерговугілля України, лист від 30.12.2016 № 33.1-вих/593-16

4 ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 01.04.2017

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

6 ПЕРЕВІРКА: 01.04.2022

7 КОД КНДК: 2.20.35, 4.20.20

8 ПІДРОЗДІЛ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ВЕДЕННЯ НД: відділ матеріалознавства та корпусу реактора департаменту з управління продовженням експлуатації дирекції з продовження експлуатації виконавчої дирекції з виробництва

9 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРИГІНАЛУ НД: відділ стандартизації департаменту з управління документацією та стандартизації виконавчої дирекції з якості та управління

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Скорочення

5 Визнання Сертифікації відповідно до вимог інших стандартів

6 Вимоги до постійно діючої атестаційної комісії

7 Рівні кваліфікації за результатами атестації

8 Кваліфікаційні вимоги

9 Екзамени

10 Закінчення дії, призупинення, анулювання і відновлення атестації у роботодавця

11 Періодична атестація у роботодавця

12 Записи

13 Процедура Атестації роботодавця

14 Перехідний період

Додаток А Мінімальна кількість екзаменаційних питань

Додаток Б_Мінімальні вимоги до навчання і виробничого стажу для Рівня І та Рівня II

Додаток В Форма посвідчення контролера

Додаток Г Форма вкладиша до посвідчення контролера

Додаток Д Форма протоколу засідання комісії з атестації контролерів

Додаток Е Бібліографія

Аркуш реєстрації змін

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ
«ЕНЕРГОАТОМ»

Технічне обслуговування та ремонт
ВИМОГИ ДО АТЕСТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В СФЕРІ КОНТРОЛЮ
МЕТАЛУ

Техническое обслуживание и ремонт
ТРЕБОВАНИЯ К АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА В СФЕРЕ КОНТРОЛЯ
 МЕТАЛЛА

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги до атестації персоналу з неруйнівного контролю та порядку створення постійно діючої атестаційної комісії.

1.2 Цей стандарт деталізує вимоги до кваліфікації (освіти, навчання (спеціальної підготовки), виробничого стажу роботи), що пред’являються до персоналу з неруйнівного контролю, і встановлює критерії для документування атестації.

1.3 Цей стандарт встановлює вимоги до атестації персоналу з таких методів неруйнівного контролю:

- візуальний контроль;

- ультразвуковий контроль (в т.ч. ультразвукове вимірювання товщини);

- вихорострумовий контроль;

- контроль герметичності;

- капілярний контроль;

- магнітопорошковий контроль;

- радіографічний контроль.

1.4 Персонал з руйнівних методів контролю проходить в постійно діючих екзаменаційних комісіях перевірку знань з правил технічної експлуатації в обсязі, визначених у посадових/виробничих інструкціях.

1.5 Вимоги цього стандарту є обов'язковими для персоналу підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом», який бере участь у роботі з атестації персоналу з неруйнівного контролю, здійснює контроль основного металу, зварних з'єднань та наплавлень, а також можуть бути внесені до тендерної документації та/або договору з підрядними організаціями, які виготовляють продукцію, здійснюють роботи або надають послуги на замовлення ДП «НАЕК «Енергоатом».

1.6 На підставі цього стандарту роботодавець за необхідністю розробляє порядок (процедуру) атестації персоналу по виконанню робіт з контролю металу, до якого можуть бути включені унікальні або додаткові вимоги, в тому числі застосовні вимоги інших нормативних документів, що не описані чи перевищують вимоги цього стандарту.

1.7 Цей стандарт також застосовується для встановлення періодичної атестації персоналу, що входить до складу систем експлуатаційного неруйнівного контролю (див. 3.22).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі документи:

НП 306.2.113-2005 Вимоги до проведення атестації систем експлуатаційного неруйнівного контролю обладнання та трубопроводів АЕС

ДСТУ EN ISO 9712:2014 (EN ISO 9712:2012, IDT) Неруйнівний контроль. Кваліфікація та сертифікація персоналу неруйнівного контролю

ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014 (EN ISO/IEC 17024:2012, IDT) Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу

ПНАЭ Г-7-010-89 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля

НПАОП 0.00-1.63-13 Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online