СОУ НАЕК 028:2022 Техническое обслуживание и ремонт. Контроль неразрушающий ультразвуковой. Методика измерения толщин монометаллов, биметаллов и антикоррозионных покрытий

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»

Технічне обслуговування та ремонт
КОНТРОЛЬ НЕРУЙНІВНИЙ УЛЬТРАЗВУКОВИЙ.
МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ ТОВЩИНИ МОНОМЕТАЛІВ, БІМЕТАЛІВ ТА
АНТИКОРОЗІЙНИХ ПОКРИТТІВ

СОУ НАЕК 028:2022

Відповідає офіційному тексту

Київ
2022

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Кваліфікація персоналу

7 Вимоги безпеки

8 Засоби вимірювання товщини

9 Підготовка виробу до вимірювання товщини УЗ-методом

10 Налаштування УЗ-апаратури

11 Похибка вимірювань

12 Проведення вимірювань

13 Оформлення результатів вимірювань

 Додаток А. Методика визначення похибки вимірювання

Додаток Б. Форма журналу обліку результатів вимірювання товщини ультразвуковим методом

Додаток В. Бібліографія

Аркуш реєстрації змін

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює технологію вимірювання товщини ультразвуковим методом (далі - УЗ-метод) монометалів, біметалів і антикорозійного покриття, що нанесені шляхом плакування або наплавлення матеріалів із сталей аустенітного класу на вироби зі сталей перлітного класу на етапах виготовлення, монтажу, експлуатації, ремонту, реконструкції та подовження строку експлуатації обладнання і трубопроводів АЕС України.

1.2 Вимоги цього стандарту є обов'язковими для персоналу підрозділів, що входять до складу ДП «НАЕК «Енергоатом» (далі - Компанія) і виконують вимірювання товщини УЗ-методом монометалів, біметалів і антикорозійного покриття на обладнанні та трубопроводах атомних електростанцій.

1.3 Вимоги цього стандарту є обов’язковими для внесення їх до тендерної документації та/або договір з підрядними організаціями, що виконують такий контроль на замовлення Компанії, виготовляють і поставляють продукцію для АЕС.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online