ДСТУ 9231:2023 Счетчики газа бытовые. Метод преобразования измеренного объема природного газа в стандартные условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 9231:2023

Лічильники газу побутові
МЕТОД ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИМІРЯНОГО ОБ’ЄМУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ДО СТАНДАРТНИХ УМОВ

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості» (ТК 146), Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»), Національний університет «Львівська політехніка», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», ТОВ «УкрНДІінжпроект-ЄН»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково- дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 25 травня 2023 р. № 119 з 2023–12–01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне
видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без
дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 2023

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення, познаки та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки та скорочення

4 Метод перетворювання об’єму газу до стандартних умов

4.1 Загальні положення

4.2 Порядок обчислювання об’єму газу за стандартних умов

5 Методика обчислювання корегувального коефіцієнта перетворювання до стандартного тиску об’єму газу, виміряного лічильником газу у робочих умовах

6 Методика обчислювання корегувального коефіцієнта для перетворювання до стандартної температури об’єму газу, виміряного лічильником газу у робочих умовах

Додаток А (обов’язковий) Рекомендації щодо визначання меж умовних регіонів з прив’язкою до пунктів метеорологічних спостережень

Додаток Б (обов’язковий) Методика обчислювання коефіцієнта теплопередачі крізь стінку газопроводу

Додаток В (обов’язковий) Методика обчислювання вагової функції споживання газу залежно від температури атмосферного повітря

Додаток Г (обов’язковий) Методика визначання температури газу у вхідному патрубку лічильника газу

Додаток Д (обов’язковий) Значення середньомісячної температури ґрунту на глибині залягання газопроводів

Додаток E (довідковий) Бібліографія

ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ 9231:2023 «Лічильники газу побутові. Метод перетворення виміряного об’єму природного газу до стандартних умов» розроблений для унормування методу та встановлення процедури перетворювання об’єму газу виміряного лічильниками газу за робочих умов до стандартних умов.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 146 «Матеріали, обладнання, технології і споруди для нафтогазової промисловості».

Цей стандарт введено вперше. У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

 Стандарт містить основну частину та п’ять обов’язкових додатків, у яких подано усю необхідну інформацію для того, щоб реалізувати обчислення корегувальних коефіцієнтівта, визначити процеду- ру перетворювання об’єму газу виміряного лічильниками газу за робочих умов до стандартних умов.

Познаки одиниць фізичних величин відповідають серії стандартів ДСТУ ISO 80000.

Копії нормативних документів, посилання на які є в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Лічильники газу побутові
МЕТОД ПЕРЕТВОРЕННЯ ВИМІРЯНОГО ОБ’ЄМУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ДО СТАНДАРТНИХ УМОВ

HOUSEHOLD GAS METERS
METHOD OF CONVERSION OF MEASURED VOLUME NATURAL GAS TO STANDARD CONDITIONS

Чинний від 2023–12–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод перетворювання виміряного за допомогою побутових лічильників об’єму природного газу до стандартних умов (далі — метод).

Метод може бути застосований для перетворювання об’єму газу виміряного із застосуванням лічильників газу з вбудованими у них температурними пристроями перетворювання об’єму або без таких пристроїв.

 Метод встановлює єди- ні вимоги до обчислення та процедури застосування корегувальних коефіцієнтів для перетворювання виміряних лічильниками об’ємів газу до стандартних умов.

Метод може бути застосований для лічильників газу, які встановлені в опалюваних чи неопалюваних приміщеннях або поза ними. Обчислені згідно з цим стандартом корегувальні коефіцієнти застосовують відповідно до поло- жень розділу 1 глави XV Кодексу газорозподільних систем [4].

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нижче подано перелік нормативних документів, на які є посилання у тексті цього стандарту.

Ці посилання виконані так, що частина документів або весь їхній зміст є складником цього документа.

У разі датованих посилань застосовують тільки подані у цьому розділі видання.

У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ДСТУ EN 1359:2020 Лічильники газу мембранні (EN 1359:2017, ІDT)

ДСТУ ІSО 13443:2015 Природний газ. Стандартні умови (ISO 13443:1996, IDТ)

ГОСТ 30319.2-96 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение коэффициента сжимаемости.

Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу стандартизації — каталогом національних нормативних документів і щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів. Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено зміни, треба застосовувати новий стандарт, охоплюючи всі внесені зміни до нього.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online