ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Защита от опасных геологических процессов, вредных эксплуатационных воздействий, от пожара. Строительная климатология

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Захист від небезпечних геологічних процесів,
шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі

БУДІВЕЛЬНА КЛІМАТОЛОГІЯ

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіонбуд України
2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:
Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"
Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут
Київський національний університет будівництва та архітектури
Національний університет "Львівська політехніка"
Ужгородський національний університет
Полтавський Національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка
Кременчуцький державний політехнічний університет ім. Михайла Остроградського

РОЗРОБНИКИ:
ДП НДІБК (Г. Фаренюк, д-р техн. наук (науковий керівник); Є. Колесник; М. Прокопчук)
УкрНДГМІ (В. Осадчий, д-р географ. наук; В. Бабіченко, канд. географ, наук; 3. Бондаренко; Н. Гребенюк; Л. Гущина; Т. Заболоцька; канд. географ, наук; Є. Кіптенко, канд. географ, наук; Т. Козленко; Т. Корж; Н. Ніколаєва; Л. Рибченко, канд. географ, наук; О. Татарчук)
КНУБА (О. Сергейчук, д-р техн. наук; М. Діб; В. Шитюк)
НУ "Львівська політехніка" (Р. Кінаш, д-р техн. наук; Л. Шулдан, канд. архітектури)
УжНУ (Я. Гук)
ПНТУ (В. Пашинський, д-р техн. наук; Т. Галинська; А. Карюк)
КДПУ ім. Михайла Остроградського (В. Мартинов, канд. техн. наук)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від 16.12.2010 р. № 511, чинний з 1 листопада 2011 р.

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні СНиП 2.01.01-82 і таблицю 2 ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007)

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Архітектурно-будівельне кліматичне районування території України

5 Температура зовнішнього повітря

6 Вітер

7 Сонячна радіація

8 Теплова радіація атмосфери та Землі

9 Вологість повітря

10 Фактор мутності атмосфери

11 Хмарність

12 Опади і сніговий покрив

13 Природна освітленість

14 Геофізичні параметри території України

ВСТУП

Цей стандарт установлює кліматичні параметри (характеристики), що використовують при проектуванні будинків та споруд, систем опалення, вентиляції, кондиціонування, водозабезпечення, складанні енергетичного паспорта будинку згідно з ДБН В 2.6-31, ДСТУ-Н Б А.2.2-5, а також при плануванні та забудові міських і сільських поселень.

Кліматичні параметри розраховано на основі інформації метеорологічних спостережень 53 метеорологічних станцій за період 1961 - 2005 рр.

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Захист від небезпечних геологічних процесів,
шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі
БУДІВЕЛЬНА КЛІМАТОЛОГІЯ

Защита от опасных геологических процессов,
вредных эксплуатационных воздействий, от пожара
СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ

Protection against the dangerous geological processes,
harmful operational influences, against the fire
BUILDING CLIMATOLOGY

Чинний від 2011-11-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює кліматичні параметри, що використовують при проектуванні будинків та споруд, систем опалення, вентиляції, кондиціонування, водозабезпечення, складанні енергетичного паспорта будинку, а також при плануванні та забудові міських та сільських поселень.

1.2 Для районів проектування та будівництва, що не увійшли до таблиць стандарту, кліматичні параметри (характеристики) необхідно приймати рівними значенням кліматичних параметрів найближчого до них пункту, наведеного в таблиці, що знаходиться у місцевості з аналогічними умовами.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти будинків і споруд. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДБН В 2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДСТУ-Н Б А.2.2 5:2007 Проектування. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах