СОУ НАЕК 048:2023 Обращение с ядерным топливом. Вентилируемый контейнер хранения отработанного ядерного топлива реакторов ВВЭР-1000. Требования к загрузке, монтажу, транспортировке и эксплуатации вентилируемо...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»

Поводження з ядерним паливом
ВЕНТИЛЬОВАНИЙ КОНТЕЙНЕР ЗБЕРІГАННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОГО
ЯДЕРНОГО ПАЛИВА РЕАКТОРІВ ВВЕР-1000
Вимоги до завантаження, монтування, транспортування та експлуатації вентильованого контейнера
зберігання відпрацьованого ядерного палива, форми та порядку заповнення паспорта

СОУ НАЕК 048:2023

Відповідає офіційному тексту

Київ
2023  СОУ НАЕК 048:2023

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: дирекція з ядерної та радіаційної безпеки

2 РОЗРОБНИКИ: О. Депенчук, О. Андріанов, С. Романюк, О. Горбаченко

3 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ ДП «НАЕК «Енергоатом» від

ПОГОДЖЕНО:

4 ДАТА ВВЕДЕННЯ В ДІЮ:_______

5 НА ЗАМІНУ: СОУ НАЕК 048:2019 «Обращение с ядерным топливом. Вентилируемый контейнер хранения отработавшего ядерного топлива реакторов ВВЭР-1000. Требования к загрузке, монтажу, транспортировке и эксплуатации вентилируемого контейнера хранения отработавшего ядерного топлива, форме и порядку заполнения паспорта»

6 ПЕРЕВІРКА:_______

7 КОД КНДК: 2.30.40

8 ПІДРОЗДІЛ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ВЕДЕННЯ НД: відділ нейтронно-фізичних розрахунків та інноваційних паливних циклів служби проєктної безпеки та паливовикористання ВП «Науково-технічний центр»

9 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ОРИГІНАЛУ НД: відділ стандартизації департаменту з управління документацією та стандартизації дирекції з якості та управління

Цей стандарт заборонено повністю або частково відтворювати, тиражувати та розповсюджувати у комерційних цілях без згоди ДП «НАЕК «Енергоатом»

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Технічні вимоги

7 Вимоги безпеки

8 Захист навколишнього середовища

9 Правила приймання

10 Вимоги до експлуатації

11 Нагляд за експлуатацією

Додаток А. Форма паспорта вентильованого бетонного контейнера з переліком звітної документації

Додаток Б. Форма паспорта багатомісного герметичного кошика з переліком звітної документації

Додаток В. Загальні вимоги до заповнення паспорта ВКЗ-ВВЕР. Форма паспорта ВКЗ-ВВЕР

Додаток Г. Форма картограми завантаження багатомісного герметичного кошика відпрацьованим ядерним паливом

Додаток Д. Форма паспорта відпрацьованого ядерного палива

Додаток Е. Схема розміщення зварних швів БГК

Додаток Ж. Форма паспорта поглинаючих вставок з переліком виконавчої документації

Аркуш реєстрації змін

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»

Поводження з ядерним паливом
ВЕНТИЛЬОВАНИЙ КОНТЕЙНЕР ЗБЕРІГАННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОГО
ЯДЕРНОГО ПАЛИВА РЕАКТОРІВ ВВЕР-1000
Вимоги до завантаження, монтування, транспортування та експлуатації вентильованого контейнера
зберігання відпрацьованого ядерного палива, форми та порядку заповнення паспорта

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги до:

- завантаження, монтування, транспортування та експлуатації вентильованих контейнерів зберігання відпрацьованого ядерного палива водо-водяних енергетичних реакторів;

- порядок реєстрації та проведення технічного опосвідчення багатомісних герметичних кошиків, вентильованих бетонних контейнерів, вентильованих контейнерів зберігання відпрацьованого ядерного палива водо-водяних енергетичних реакторів;

- форми, змісту та порядку заповнення паспорта на поглинаючі вставки, багатомісні герметичні кошики, вентильовані бетонні контейнери, вентильовані контейнери зберігання відпрацьованого ядерного палива водо-водяних енергетичних реакторів.

1.2 Вимоги цього стандарту є обов'язковими для підрозділів Компанії, що здійснюють діяльність, пов'язану з проєктуванням, виготовленням, введенням в експлуатацію вентильованих контейнерів зберігання відпрацьованого ядерного палива водо-водяних енергетичних реакторів та експлуатацією сухого сховища відпрацьованого ядерного палива ВП ЗАЕС.

1.3 Вимоги цього стандарту є обов'язковими для включення до тендерної документації та/або договору з підприємствами та організаціями, які здійснюють діяльність, пов'язану з проєктуванням, виготовленням, введенням в експлуатацію та експлуатацією вентильованих контейнер зберігання відпрацьованого ядерного палива водо-водяних енергетичних реакторів на майданчику сухого сховища відпрацьованого ядерного палива ВП ЗАЕС.

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online