МР В.2.3-37641918-936:2023 Методические рекомендации по мониторингу технического состояния автодорожных мостов с использованием автоматизированной системы сбора данных

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


Державне агентство відновлення та розвитку
інфраструктури України

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний
інститут імені М. П. Шульгіна»
(ДП «ДерждорНДІ»)

РЕКОМЕНДОВАНО
Науковою радою Державного
агентства відновлення та розвитку
інфраструктури України
протокол від 26.12.2023 р. №2

РЕКОМЕНДОВАНО
Науково-технічною радою
ДП «ДерждорНДІ»
протокол від 24.11.2023 р. №10

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо моніторингу технічного стану автодорожніх мостів
з використанням автоматизованої системи збору даних
MP В.2.3-37641918-936:2023

ПОГОДЖУЮ
Начальник Управління цифрового
та інноваційного розвитку

______________ І. В. Гудима

«___» _____________ 2023 р.

РОЗРОБЛЕНО
Заступник директора з наукової
роботи ДП «ДерждорНДІ»

______________ В. І. Каськів

«___» _____________  2023 р.

ПОГОДЖУЮ
Директор Департаменту
автомобільних доріг

______________ А. В. Чабанівський

«___» _____________  2023 р.

Науковий керівник,
відповідальний виконавець,
завідувач відділу визначення
технічного стану мостів

______________ С. С. Завгородній

«___» _____________  2023 р.

ПОГОДЖЕНО
Начальник відділу нормоконтролю
ДП «ДерждорНДІ»

______________ М. М. Стулій

«___» _____________  2023 р.

 

Київ 2023

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Скорочення

5 Загальні положення

6 Деформаційний моніторинг у складі автоматизованої системи моніторингу технічного стану автодорожніх мостів

7 Вібраційний моніторинг у складі автоматизованої системи моніторингу технічного стану автодорожніх мостів.

8 Геотехнічний моніторинг у складі автоматизованої системи моніторингу технічного стану автодорожніх мостів.

9 Геодезичний моніторинг у складі автоматизованої системи моніторингу технічного стану автодорожніх мостів.

10 Система збору, оброблення, зберігання та відтворення даних моніторингу.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці методичні рекомендації застосовні під час моніторингу технічного стану автодорожніх мостів з використанням автоматизованої системи збору даних, яка призначена для використання під час проєктування.

1.2 Ці методичні рекомендації призначені для фахівців, які відповідають за проєктування, впровадження, тестування та експлуатування автоматизованих систем моніторингу технічного стану автодорожніх мостів.

1.3 Ці методичні рекомендації можуть застосовуватися суб'єктами господарювання незалежно від форм власності та підпорядкованості.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих методичних рекомендаціях є посилання на такі документи:

ДБН В 1.2-5:2007 Науково-технічний супровід будівельних об`єктів

ДБН В.1.2-14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд.

ДБН В.1.2-15:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Навантаження і впливи

ДБН В.2.3-6:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування

ДБН В.2.3-14:2006 Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування

ДБН В.2.3-22:2009 Споруди транспорту. Мости та труби. Основні вимоги проектування

ДСТУ 8748:2017 Настанова щодо проведення динамічних випробувань автодорожніх мостів

ДСТУ 8814:2018 Транспортні споруди. Мости автодорожні. Терміни та визначення понять

ДСТУ 9181:2022 Настанова з оцінювання та прогнозування технічного стану автодорожніх мостів

ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Прогини і переміщення. Вимоги проектування

ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016 Настанова щодо науково-технічного моніторингу будівель і споруд

СОУ 45.2-00018112-044:2009 Споруди транспорту. Статичні випробування автодорожніх мостів

Р В.2.3-218-03450778-711:2007 Рекомендації з діагностики стану прогонових будов мостів за динамічною дією рухомого навантаження

Р В.2.3-03450778-861:2015 Рекомендації щодо натурного визначення фактичних напружень в залізобетонних конструкціях мостів від постійних навантажень.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online