ДСТУ Б В.1.2-3:2006 Прогибы и перемещения. Требования проектирования (укр)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Система забезпечення надійності та безпеки

будівельних об'єктів

ПРОГИНИ І ПЕРЕМІЩЕННЯ

Вимоги проектування

ДСТУ Б В.1.2-3:2006

Київ

МІНБУД УКРАЇНИ

2006


ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО

Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського» (ВАТ Укрндіпроектстальконструкція ім. В.М.Шимановського)

Розробники: В.М. Гордеєв, д.т.н., М.О. Микитаренко, к.т.н.,
А.В. Перельмутер, д.т н. (керівник розробки)

За участю: Науково-виробниче товариство СКАД СОФТ

B.C. Карпіловський, к.т.н., Е.З. Криксунов, к.т.н.

ПОГОДЖЕНО

МНС України Держпромгірнагляд, лист від 21.12.2005 р.
06-6а/6400

ВНЕСЕНО

Управління технічного регулювання в будівництві

ПРИЙНЯТО

наказ Мінбуду України від 5 липня 2006 р. № 224

НАДАНО ЧИННОСТІ

з 1 січня 2007 р.

ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Визнати таким, що не застосовується на території України розділ 10 СНиП 2.01.07-85

II


ЗМІСТ

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ-->-->-->

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ-->-->-->

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ-->-->-->

4 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ-->-->-->

5 ВЕРТИКАЛЬНІ ГРАНИЧНІ ПРОГИНИ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ-->-->-->

6 ГОРИЗОНТАЛЬНІ ГРАНИЧНІ ПРОГИНИ КОЛОН І ГАЛЬМОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ВІД КРАНОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ-->-->-->

7 ГОРИЗОНТАЛЬНІ ГРАНИЧНІ ПЕРЕМІЩЕННЯ І ПРОГИНИ КАРКАСНИХ БУДІВЕЛЬ, ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ І ОПОР КОНВЕЄРНИХ ГАЛЕРЕЙ ВІД ВІТРОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ, КРЕНУ ФУНДАМЕНТІВ І ТЕМПЕРАТУРНИХ КЛІМАТИЧНИХ ВПЛИВІВ-->-->-->

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online