Постановление от 21.09.1994 № 652 Об утверждении Правил проведения государственного технического осмотра тракторов, самоходных шасси, самоходных мелиоративных и дорожно-строительных машин, тракторных прицепов

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
         від 21 вересня 1994 р. N 652
                Київ
     Про затвердження Правил проведення державного
     технічного огляду тракторів, самохідних шасі,
      самохідних меліоративних і дорожньо-будівних
          машин, тракторних причепів
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Затвердити Правила проведення державного технічного огляду
тракторів,  самохідних  шасі,  самохідних  меліоративних  і
дорожньо-будівних машин, тракторних причепів додаються).
 
   Прем'єр-міністр України           В. МАСОЛ
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В. ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.22
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 21 вересня 1994 р. N 652
 
               ПРАВИЛА
    проведення державного технічного огляду тракторів,
      самохідних шасі, самохідних меліоративних і
      дорожньо-будівних машин, тракторних причепів
   1. Ці  Правила  обов'язкові  для  міністерств, відомств,
підприємств (об'єднань), установ, організацій незалежно від форм
власності (далі - підприємства) і громадян - власників тракторів,
самохідних шасі, самохідних меліоративних і дорожньо-будівних
машин, тракторних причепів (далі - машини), що зареєстровані в
інспекціях Держтехнагляду.
   2. Державний технічний огляд (далі - технічний огляд) машин
проводиться з  метою  перевірки  їхньої технічної готовності,
відповідності вимогам  агротехніки  і  запобігання  виникненню
несправностей, внаслідок яких збільшується негативний вплив на
навколишнє природне середовище, а також контролю за своєчасністю
проходження медичного огляду трактористами-машиністами і сплатою
податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин
і механізмів.
   3. Технічний огляд проводиться один раз на рік комісією, до
складу якої  включаються  інженери  -  інспектори  інспекції
Держтехнагляду району  (міста),  інженерно-технічні  працівники
підприємств і представники громадських організацій. Персональний
склад комісії затверджується виконкомом районної (міської) Ради
народних депутатів.
   4. Технічний   огляд   машин   сільськогосподарських
товаровиробників проводиться у період з 2 січня по 1 квітня, а
машин інших підприємств і громадян - у терміни, встановлені
інспекцією Держтехнагляду,  але  не  пізніше  1  липня,  на
підприємствах, які мають належну базу для перевірки технічного
стану машин,  чи  в  інших  місцях,  визначених  інспекцією
Держтехнагляду.
   5. Інспекції Держтехнагляду згідно із заявками підприємств і
за погодженням з виконкомами районних (міських) Рад народних
депутатів щорічно до 1 січня складають зведений графік технічного
огляду машин по району (місту) із зазначенням місць, днів і часу
його проведення, кількості машин конкретних підприємств.
   6. Інспекції Держтехнагляду не пізніш як за 20 днів до
початку технічного огляду через засоби масової інформації і у
письмовій формі повідомляють громадян, які мають у приватній
власності машини, про місце і термін подання їх для технічного
огляду, а підприємствам надсилають бланки актів технічного огляду
машин (додаток N 1).
        Порядок проведення технічного огляду
   7. Підприємства  та громадяни - власники машин (далі -
власник) зобов'язані подати їх для технічного огляду на місце і в
термін, визначені  інспекціями  Держтехнагляду.  Якщо  машини
направляються у тривале відрядження, то вони повинні  пройти
технічний огляд до від'їзду.
   За неможливості подати машину на місце технічного огляду
(через несправність та з інших причин) у встановлений термін її
власник повинен подати комісії з проведення технічного огляду
письмову заяву, здати номерний знак і пред'явити документ, що
підтверджує сплату податку з власників транспортних засобів та
інших самохідних машин і механізмів.
   Машини, які у період проведення технічного огляду перебувають
у ремонті, підлягають технічному оглядові після його закінчення.
   8. Для  проходження технічного огляду машини її власник
пред'являє комісії документ, що засвідчує особу (підприємство -
копію наказу про закріплення машин за трактористом-машиністом),
реєстраційний документ, документи, що підтверджують сплату збору
за проведення технічного огляду і податку з власників транспортних
засобів та  інших  самохідних  машин  і  механізмів.  У
тракториста-машиніста перевіряється наявність посвідчення на право
керування машинами відповідних категорій і довідки про медичний
огляд.
   9. Технічний  огляд  машини  розпочинається  з перевірки
відповідності типу, марки (моделі), номерного знака, номерів шасі
(рами) і двигуна записам у реєстраційному документі. У разі
виявлення розбіжностей або підробки цих номерів чи записів у
реєстраційному документі або посвідченні тракториста-машиніста
застосовуються заходи, передбачені чинним законодавством.
   10. Технічний стан машин перевіряється на  відповідність
вимогам стандартів, технічних умов та іншої нормативно-технічної
документації щодо  забезпечення  технічної  і  технологічної
експлуатації, безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього
природного середовища.
   Технічний стан причепів перевіряється у складі тракторного
агрегату.
   11. Справною вважається укомплектована машина,  яка  має
задовільний зовнішній вигляд і технічний стан якої відповідає
вимогам зазначених  стандартів,  технічних  умов  та  іншої
нормативно-технічної документації.
   12. У   реєстраційному   документі   справної  машини
інженером-інспектором Держтехнагляду робиться відмітка "Справна" і
ставиться підпис.
   На кожну справну машину, що  пройшла  технічний  огляд,
видається талон за формою згідно з додатком N 3. Цей талон
закріплюється в правому нижньому кутку вітрового скла машини. На
машину без кабіни талон не видається.
   13. Якщо  машину  визнано  несправною,  її  експлуатація
забороняється, а  номерний  знак  знімається  до  усунення
несправностей і  повторного  технічного  огляду.  Відмітка  в
реєстраційному документі при цьому не робиться.
   14. Експлуатація машини без талона про проходження технічного
огляду забороняється.  У  разі  втрати  талона  інспекція
Держтехнагляду видає його дублікат після перевірки технічного
стану машини.
   15. Експлуатація машин, що не пройшли технічного огляду в
установлені терміни, забороняється із зняттям номерного знака.
   Громадяни, які експлуатують машини, що не пройшли технічного
огляду в  установлені  терміни,   несуть   адміністративну
відповідальність згідно з чинним законодавством.
      Узагальнення результатів технічного огляду
   16. Відомості про результати технічного огляду машини, що
перебуває у приватній власності громадянина, зазначаються  на
зворотному боці  квитанції  про  сплату  збору за проведення
технічного огляду машини. Акт технічного огляду машини (додаток N
2) складається лише в тому разі, коли машина несправна або стоїть
на тимчасовому обліку. Копія акта видається громадянинові  -
власнику машини за його вимогою.
   17. Результати  технічного  огляду  машин  підприємств
оформляються актом за формою згідно з додатком N 1.
   Акти технічного огляду машин, що перебувають на тимчасовому
обліку, в  10-денний  термін  надсилаються  до  інспекції
Держтехнагляду за постійним місцем реєстрації цих машин.
   18. Інженери-інспектори  Держтехнагляду на підставі актів
технічного огляду машин і квитанцій про сплату збору за проведення
технічного огляду роблять відповідні відмітки в облікових картках
машин за формою згідно з додатком N 4 і складають звіт про
технічний стан  машин,  рівень їх справності (із зазначенням
приналежності і кількості) та виявляють машини, що не були подані
на технічний огляд.
   19. Інспекції  Держтехнагляду  інформують  виконкоми  Рад
народних депутатів про результати технічного огляду та про заходи,
що вживаються для проведення технічного огляду машин, які не
пройшли його у визначений термін, і надсилають звіт у Державну
інспекцію по нагляду за технічним станом машин і обладнання
Мінсільгосппроду.
                  Додаток N 1
           до Правил проведення державного технічного
           огляду тракторів, самохідних шасі,
           самохідних меліоративних і дорожньо-будівних
           машин, тракторних причепів
              Лицевий бік
                АКТ
        державного технічного огляду машин
         "___" _______________ 199 __ р.
   Комісією  в  складі  інженера-інспектора  Держтехнагляду
 ________________________________________________ і членів комісії
    (назва району (міста), прізвище)
 _________________________________________________________________
             (посада, прізвище)
 _________________________________________________________________
 проведено  технічний огляд машин, що перебувають на балансі в
 _________________________________________________________________
     (підприємство, організація, відомча приналежність)
   Під час технічного огляду встановлено:
   1. Подано на технічний огляд ____________________
                   (одиниць)
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 N |Тип машини|Марка|Номер-|Н о м е р |Рік  |Висновок|Примітка
 пп|     |   |ний  |———————————|випус-|про про-|
  |     |   |знак |дви- |шасі |ку  |ходження|
  |     |   |   |гуна |(ра- |   |техогля-|
  |     |   |   |   |ми) |   |ду   |
 ——+——————————+—————+——————+—————+—————+——————+————————+——————————
 1 |  2   | 3  | 4  | 5  | 6 | 7  | 8   |  9
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   Пройшли технічний огляд ___________________________
   Не пройшли технічного огляду ______________________
   у тому числі з причини:
   поточного ремонту або його очікування _____________
   капітального ремонту ______________________________
   невідповідності вимогам  правил технічної експлуатації та
 дорожнього руху ___________________.
             Зворотний бік
   2. Не подано на технічний огляд ______________
                   (одиниць)
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 N | Тип машини  | Марка | Номерний  |Причини   |Відмітка
 пп|       |    |  знак   |неподання на|про здачу
  |       |    |       |техогляд  |номерного
  |       |    |       |      |знаку
 ——+——————————————+————————+—————————————+————————————+———————————
 1 |    2   |  3  |   4   |    5  |   6
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 Підлягає сплаті за проведення      Фактично сплачено
 технічного огляду _________ крб.     ___________ крб.
 
 Підприємству необхідно  зареєструвати  (перереєструвати)  в
 інспекції Держтехнагляду ____________ машин, одержати ___________
 свідоцтв про реєстрацію машин, _______________ номерних знаків.
 
 Повторний технічний огляд призначається на "___" _______ 199__ р.
 
 
 Інженер-інспектор Держтехнагляду ___________ ____________________
                  (підпис)   (прізвище)
 
 Члени комісії:          ___________ ____________________
                  (підпис)   (прізвище)
                 ___________ ____________________
                  (підпис)   (прізвище)
 Бухгалтер (або особа, що
 веде облік машин)        ___________ ____________________
                  (підпис)   (прізвище)
 
                   Додаток N 2
           до Правил проведення державного технічного
           огляду тракторів, самохідних шасі,
           самохідних меліоративних і дорожньо-будівних
           машин, тракторних причепів
                АКТ
        державного технічного огляду машини
     _______________________________________________
        (тип, марка, номерний знак машини)
 
 Рік випуску _________, двигун N __________, шасі N ______________
 Свідоцтво про реєстрацію машини серія _________ N ______________
 Власник _________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Адреса власника _________________________________________________
 Перебуває на обліку в інспекції Держтехнагляду __________________
 Огляд проведено "___" ________________ 199 __ р.
 комісією в складі:
 інженера-інспектора Держтехнагляду ______________________________
                      (прізвище)
 членів комісії:
 _________________________________________________________________
            (посада, прізвище)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Виявлено технічні несправності __________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 Висновок ________________________________________________________
 Інженер-інспектор Держтехнагляду ___________ ____________________
                  (підпис)   (прізвище)
 
 Члени комісії:          ___________ ____________________
                  (підпис)   (прізвище)
                 ___________ ____________________
                  (підпис)   (прізвище)
 Копію акта одержав        ___________ ____________________
                  (підпис)   (прізвище)
 
 За номерним знаком, талоном про проходження державного технічного
огляду машини  (непотрібне  закреслити) з'явитися в інспекцію
Держтехнагляду ________________ за адресою _______________________
         (дата)
 
                   Додаток N 3
           до Правил проведення державного технічного
           огляду тракторів, самохідних шасі,
           самохідних меліоративних і дорожньо-будівних
           машин, тракторних причепів
 
                ОПИС
      талона про проходження державного технічного
              огляду машин
   1. Бланки талона виготовляються із цупкого паперу розміром
105х75 мм: для машин підприємств фон лицевового боку талона -
білий, для машин, що знаходяться в приватній власності громадян, -
жовтий (за зразками, що додаються).
   2. На лицевому боці талона наноситься:
   ліворуч (у верхньому кутку) - рамка розміром 35х10 мм для
написання номерного знака машини, у нижньому кутку - літера "Т"
розміром 40х30 мм;
   праворуч (у верхньому кутку) - на полі розміром 50х50 мм
чорним шрифтом дві останні цифри року, в якому машина підлягає
поданню на наступний технічний огляд, внизу - назва регіону:
Республіка Крим, область, міста Київ і Севастополь.
   3. На зворотному боці талона зазначаються:
   для машин підприємств - тип і марка машин, номери двигуна і
шасі (рами),  назва  підприємства,  дата;  ставиться  підпис
інженера-інспектора Держтехнагляду;
   для машин, що знаходяться в приватній власності громадян, -
тип і марка машини, номери двигуна і шасі (рами), дані про сплату
податку, дата;   ставиться   підпис   інженера-інспектора
Держтехнагляду.
               ТАЛОН
      про проходження державного технічного огляду
            машини підприємства
   Зразок
              Лицевий бік
             Зразок талона
             Зворотний бік
 
 Тип __________________________ Марка ___________________________
 Двигун N _____________________ Шасі (рама) N ___________________
 Назва підприємства _____________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 
 Інженер-інспектор Держтехнагляду _______________________________
                     (район (місто))
 ________________________________________________________________
     (дата, підпис, печатка інспекції Держтехнагляду)
 
               ТАЛОН
    про проходження державного технічного огляду машини,
     що знаходиться в приватній власності громадян
   Зразок
              Лицевий бік
             Зразок талона
             Зворотний бік
 
 Тип __________________________ Марка ___________________________
 Двигун N _____________________ Шасі (рама) N ___________________
 Сплачено щорічний податок у сумі __________________________ крб.
 
 Інженер-інспектор Держтехнагляду _______________________________
                     (район (місто))
 ________________________________________________________________
     (дата, підпис, печатка інспекції Держтехнагляду)
 
                   Додаток N 4
           до Правил проведення державного технічного
           огляду тракторів, самохідних шасі,
           самохідних меліоративних і дорожньо-будівних
           машин, тракторних причепів
              Лицевий бік
           ОБЛІКОВА КАРТКА МАШИНИ
 
 Тип __________________________ Марка ___________________________
 Рік випуску __________________
 Двигун N _____________________ Шасі (рама) N ___________________
 Дата реєстрації ________________________________________________
 Свідоцтво про реєстрацію машини серія _________ N _____________
 Номерний знак          серія _________ N _____________
 Власник ________________________________________________________
     ________________________________________________________
 Адреса ________________________________________________________
     ________________________________________________________
             Зворотний бік
             ТЕХНІЧНІ ОГЛЯДИ
 ————————————————————————————————————————————————————————————————
    Дата   |  Технічний стан        |Підпис
 ———————————————+————————————————————————————————+———————————————
 _______________|________________________________|_______________
 _______________|________________________________|_______________
 _______________|________________________________|_______________
 _______________|________________________________|_______________
 _______________|________________________________|_______________
 _______________|________________________________|_______________
 
 Особливі відмітки ______________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________