Приказ от 29.03.2001 № 78 Об утверждении индекса к стоимости работ, связанных с застройкой территорий

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
          ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 78 від 29.03.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 квітня 2001 р.
                   за N 351/5542
    Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
        комітету України з будівництва та архітектури
    N 67 від 29.10.2002 )
   Про затвердження індексу до вартості робіт, пов'язаних
           із забудовою територій
 
   На виконання  постанови  Кабінету Міністрів України від
20.12.99 N  2328  "Про  Порядок  надання
архітектурно-планувального  завдання  та  технічних умов щодо
інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру
плати за їх видачу" та відповідно до підпунктів 19, 20 пункту 4
Положення про Державний комітет будівництва, архітектури  та
житлової політики України, затвердженого Указом Президента України
від 09.12.97 N 1342/97, Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити індекс до розцінок для обрахування розміру
плати за видачу архітектурно-планувального завдання та технічних
умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури,  які
встановлені Порядком надання архітектурно-планувального завдання
та технічних  умов  щодо  інженерного  забезпечення  об'єкта
архітектури і визначення розміру плати за їх видачу, затвердженим
постановою  Кабінету Міністрів  України від 20.12.99 N 2328
, у розмірі 1, 19.
  2. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держбуду від
03.06.99 N 130 "Щодо затвердження індексів до
вартості робіт, що виконуються госпрозрахунковими підрозділами при
місцевих органах містобудування та архітектури", зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 401/3694.
   3. Управлінню містобудівної політики (Економов А.О.) подати
даний наказ на державну реєстрацію до Міністерства  юстиції
України.
   4. Управлінню  містобудівної політики (Економов А.О.)  та
управлінню реформування ціноутворення, методології експертизи та
контролю вартості будівництва (Губень П.І.) забезпечити доведення
наказу до відома заінтересованих організацій.
 
 Голова Комітету                    В.М.Гусаков
 

БУДСТАНДАРТ Online