Порядок определения стоимости проектно-изыскательских работ для ремонта, который осуществляется на территории Украины

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ
              ГОСПОДАРСТВУ

 N 65 від 20.08.97
   м.Київ

       

                      Затверджений
                   наказом Держжитлокомунгоспу
                   України
                   від 20 серпня 1997 р. N 65

    Порядок втратив чинність на підставі Наказу Держбуду
    N 7 від 09.01.2001 )
    Порядок визначення вартості проектно-вишукувальних
     робіт для ремонту, що здійснюється на території
               України
     (із змінами, внесеними згідно з Доповненням N 1,
  затвердженим наказом Держбуду України від 21.07.99 р. N 174)

   Цей Порядок розроблено у зв'язку з проведенням в Україні
грошової реформи і введенням в обіг, починаючи з 2 вересня 1996
р., визначеної Конституцією та іншим законодавством
України національної валюти, якою є гривня та її сота частина -
копійка.
           1. Загальні положення
   1.1. Цей документ установлює порядок визначення вартості
проектно-вишукувальних робіт для ремонту підприємств, будинків і
споруд* усіх галузей господарства України.
____________
 * "Ремонт підприємств, будинків і споруд" у подальшому іменується
  "ремонт".
   1.2. Порядок призначено для застосування на території України
всіма учасниками інвестиційного процесу, незалежно від  форм
власності та відомчої належності.
   Порядок носить обов'язковий характер для визначення вартості
проектно-вишукувальних робіт для ремонту, що здійснюється за
рахунок  коштів,  які направляються на фінансування ремонту.
   1.3. Кошторисна  вартість  проектно-вишукувальних  робіт
обчислюється на основі проектно-кошторисної документації, склад
якої регламентується "Інструкцією про склад, порядок розробки,
узгодження і затвердження проектно-кошторисної документації на
капітальний ремонт житлових будинків" (ВСН 55-87р) та "Інструкцією
про порядок проведення ремонту та утримання об'єктів міського
благоустрою" (КДІ 204-12 Укр 214-92) та іншими нормативними
документами з питань розробки документації на ремонтні роботи.
   (Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Доповненням N 1)
   1.4. Порядок  передбачає  визначення кошторисної вартості
проектно-вишукувальних  робіт  для  ремонту  калькуляційним
(поелементним)  методом із застосуванням відповідних цінників
(розділ 3 Порядку).
   (Розділ 2 виключено згідно з Доповненням N 1)
   3. Калькуляційний (поелементний) метод визначення кошторисної
    вартості проектно-вишукувальних робіт для ремонту об'єктів
    усіх галузей господарства України
   3.1. Кошторисні витрати на проектно-вишукувальні роботи для
ремонту  об'єктів  визначаються  кошторисами, які складаються
проектними організаціями за формою 2-П і 3-П (додатки 2 і 3).
   3.2. Кошториси на вишукувальні роботи (інженерно-геодезичні,
інженерно-геологічні тощо) за формою 2-П розробляються відповідно
до  "Збірника  цін  на вишукувальні роботи для капітального
будівництва" 1982 року видання, змін до нього та індексів на
вишукувальні роботи. При цьому обов'язковому застосуванню підлягає
коефіцієнт 1,21 до цього Збірника цін, крім ряду таблиць Збірника,
наведених у додатку 4, до яких застосовується коефіцієнт 1,5.
   3.3. Кошториси на проектні та науково-проектні роботи за
формою 2-П розробляються на підставі "Збірника цін на проектні
роботи для капітального ремонту будинків та споруд (тимчасовий)"
1990 року видання, "Прейскуранта ПЛ 16-1916-90 відпускних цін на
технічну документацію по ліфтах", НВО "Ліфтмаш", 1990  року
видання, із застосуванням поправочного коефіцієнта 1,19.
   3.4. Кошториси на обстежувальні та обмірні роботи житлових та
громадських будинків за формою 2-П розробляються на підставі
"Збірника цін на проектні роботи для капітального ремонту будинків
та споруд (тимчасовий)", Росжитлокомунсоюз, 1990 року видання, із
застосуванням поправочного коефіцієнта 1,19.
   3.5. Кошториси на обстежувальні та обмірні роботи будівель та
споруд виробничого призначення за формою 2-П розробляються на
підставі "Сборника цен на обмерно-обследовательские работы, для
капитального  ремонта  зданий  и  сооружений.  Строительные
конструкции", Нефтеком СССР, 1991 г.
   (Пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з Доповненням N 1)
   (Пункти 3.6 і 3.7 виключено згідно з Доповненням N 1)
   3.8. При    розрахунку    кошторисної    вартості
проектно-вишукувальних робіт з 1 липня 1999 року до вартості цих
робіт, обчисленої згідно з пунктами 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 цього
Порядку, застосовуються наступні нормативні індекси визначення
кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт:
   на проектні роботи (в т.ч. обмірно-обстежувальні)   - 1,1
   на вишукувальні роботи (крім інженерно-геодезичних):
   польові                        - 1,65
   камеральні                      - 1,1
   на інженерно-геодезичні роботи            - 1,3
   (Пункт 3.8 із змінами, внесеними згідно з Доповненням N 1)
   3.9. Вартість   розроблення   проектно-конструкторської
документації на виготовлення нестандартизованого устаткування для
об'єктів ремонту обчислюється з використанням цін та норм "Цінника
на   розробку  проектними  організаціями  Держбуду  СРСР
конструкторської документації для виготовлення нестандартизованого
устаткування" (Держбуд СРСР, видання 1987 р.) та застосуванням
нормативного індексу на проектні роботи у відповідності з пунктом
3.8.
   (Пункт 3.9 із змінами, внесеними згідно з Доповненням N 1)
   3.10. Вартість проектно-вишукувальних робіт, які не враховані
у збірниках цін, зазначених у пунктах 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.9,
може обчислюватися з використанням Збірників цін на проектні
роботи для  будівництва  1987-1990 років видання чи відомчих
збірників цін, якщо їх застосування узгоджено з Держбудом.
   (У пункті  3.10  слово "...Держжитлокомунгоспом" замінено
словом "...Держбудом" згідно з Доповненням N 1)
   3.11. Вартість розроблення проектно-кошторисної документації
на ремонт об'єктів у складних умовах визначається за збірниками
цін, зазначеними у пункті 3.3, з урахуванням таких додаткових
коефіцієнтів:

Фактори, що ускладнюють проектування Підвищуючі коефіцієнти до вартості проектних робіт
на стадії "проект" на стадії "робоча документація" і "робочий проект"
1. Водонасичені, біогенні, набухаючі, нерівномірно просідаючі, засолені, насипні, просідаючі 1 типу грунти, підтоплені території 1,05 1,15
2. Просідаючі грунти 2 типу 1,1 1,2
3. Підроблювані території з пологим заляганням пластів 1,1 1,2
4. Підроблювані території з пластами крутого падіння (уступи) 1,15 1,3
5. Карстонебезпечні території 1,15 1,3
б. Сейсмічні впливи інтенсивністю 7 балів 1,05 1,2
7. Сейсмічні впливи інтенсивністю 8 балів 1,1 1,4
8. Сейсмічні впливи інтенсивністю 9 балів 1,15 1,5
9. Вібраційні та шумові впливи 1,1 1,25
10. Зсувні та зсувонебезпечні грунти 1,1 1,25
   (Таблицю пункту 3.11  доповнено  пунктом  10  згідно  з
Доповненням N 1)
   Ці коефіцієнти застосовуються до вартості проектних робіт, до
розроблення яких відповідними нормативними документами встановлено
особливі вимоги.
   Пункт 6 загальної частини "Збірника цін на проектні роботи
для капітального ремонту будівель та споруд" Росжитлокомунсоюзу
1990 року видання анулюється.
   За  наявності  двох  або  більше  ускладнюючих факторів
коефіцієнти застосовуються за кожний фактор окремо, і збільшення
вартості, визначене за кожним фактором, підсумовується.
   (Пункт 3.12 виключено згідно з Доповненням N 1)
   3.13. Збірниками цін на проектні роботи враховані витрати на
проектування  об'єктів  з  певним  набором  робіт. Якщо при
проектуванні конкретного об'єкта набір видів робіт відрізняється
від наведених у цих збірниках, вартість проектування коригується.
   3.14. Вартість проектно-вишукувальних та науково-проектних
робіт,  які  не враховані у збірниках цін, визначається за
кошторисом, складеним за формою 3-П.
   (Пункт 3.15 виключено згідно з Доповненням N 1)
   3.16. Вартість проектно-вишукувальних та науково-проектних
робіт за кошторисом, складеним за формою 3-П, визначається як сума
основної заробітної плати  виконавців  основних  (виробничих)
підрозділів  з  урахуванням  виплат і доплат, що входять у
собівартість продукції (робіт, послуг), матеріальних витрат на
виробництво, нарахувань на основну і додаткову заробітну плату
виконавців згідно з чинним законодавством, накладних витрат,
планових  нагромаджень  у розмірі, обчисленому відповідно до
встановленого порядку, виходячи  з  нормативу,  передбаченого
збірниками  цін,  а  також  відрахувань  згідно  з  чинним
законодавством.
   3.17. Основою  для  формування  кошторисної  вартості
проектно-вишукувальних робіт є завдання на  проектування  та
технічні  умови  на  інженерне  забезпечення  об'єктів,  що
проектуються.
   3.18. До зведеного кошторисного розрахунку ремонту додається
зведений  кошторис  на  проектно-вишукувальні  роботи,  який
складається за формою 1-П (додаток 1).
    4. Договірні ціни на проектно-вишукувальні роботи
   4.1. Договірні ціни призначені для визначення всіх витрат
проектної організації на виконання проектно-вишукувальних робіт,
планування замовником відповідних поточних витрат, а також для
розрахунків між проектною організацією і замовником за виконані
роботи.
   4.2. Договірні ціни визначаються замовником і  проектною
організацією при укладанні контрактів (договорів) на виконання
проектно-вишукувальних робіт.
   Можливість та    умови    коригування    вартості
проектно-вишукувальних робіт обумовлюються додатковою угодою до
контракту   (договору)   між  замовником  та  виконавцем
проектно-вишукувальних робіт у встановленому порядку.
   4.3. Контракти (договори) на проектно-вишукувальні роботи
укладаються в установленому порядку і можуть формуватися:
   - на весь період проектування ремонту;
   - на окремі стадії та види робіт "Проект", "Робочий проект",
"Робоча документація", технічний висновок, обмірно-обстежувальні
роботи, вишукувальні роботи.
   4.4. Основою  для  складання договірних цін в контракті
(договорі) є кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт,
визначена відповідно до розділу 3 цього Порядку.
   4.5. До складу договірної ціни включаються:
   а) кошторисна  вартість  проектно-вишукувальних робіт, що
підлягають виконанню генеральним проектувальником за контрактом
(договором), яка обчислена згідно з розділом 3 цього Порядку та
чинними на момент укладання контракту  (договору)  черговими
рішеннями  Держбуду  України  про  впровадження  обов'язкових
нормативних індексів зміни вартості проектно-вишукувальних робіт
та нормативів визначення вартості проектних робіт, що враховують
зміни рівня складових вартості проектно-вишукувальних робіт;
   (У пункті 4.5 а)  слово "...Держжитлокомунгоспу" замінено
словом "...Держбуду" згідно з Доповненням N 1)
   б) зумовлені формуванням ринкових відносин доплати (знижки)
до вартості проектно-вишукувальних робіт, визначеної відповідно до
пункту 4.5а і пов'язані з:
   - використанням матеріалів для виробництва, куплених за
цінами, які відрізняються від тих, що враховані в кошторисній
вартості проектно-вишукувальних робіт, а також зміною транспортних
складових - в узгоджених між замовником і проектною організацією
розмірах - можлива доплата або знижка;
   - збільшенням  заробітної  плати  працівників  проектної
організації - в узгоджених між замовником і проектною організацією
розмірах.  На  це  збільшення  заробітної  плати  додатково
нараховуються кошти зборів (обов'язкових платежів), встановлених
чинним законодавством;
   - збільшенням (зменшенням) витрат на утримання будинків,
приміщень, позавідомчу охорону, послуги зв'язку, а також коштів,
що витрачаються на відрядження (де ці витрати мають місце), понад
враховані в кошторисній вартості проектно-вишукувальних робіт - в
узгоджених між замовником і проектною організацією розмірах.
   4.6. У разі, якщо відповідно до чинного порядку структура
окремих видів робіт уточнюється в процесі проектування, вартість
робіт,  що  доручаються  проектній  організації, визначається
додатковою угодою до контракту (договору).
   4.7. Договірна ціна в процесі і після закінчення проектування
може уточнюватися за фактичними витратами, якщо це обумовлено
контрактом (договором), шляхом складання відповідних розрахунків і
оформлення додаткової угоди  між  замовником  та  виконавцем
проектно-вишукувальних робіт.
   У  випадку змінення в установленому порядку нормативних
індексів договірна ціна на проектно-вишукувальні роботи, розпочаті
виконанням,  перераховується, якщо це передбачено контрактом.
   (Пункт 4.7 доповнено абзацом 2 згідно з Доповненням N 1)
   4.8. У випадках, зазначених у пунктах 4.6 та 4.7, вартість
проектно-вишукувальних  робіт  за  контрактом  (договором)  і
додатковою угодою визначається як сума  договірної  ціни  і
додаткових витрат (знижок).
   (Пункт 4.8 із змінами, внесеними згідно з Доповненням N 1)
   (Пункт 4.9 виключено згідно з Доповненням N 1)
   4.10. Відповідальність за обгрунтованість і  правильність
визначення   договірних  цін  і  фактичних  витрат  на
проектно-вишукувальні  роботи  покладається  на  керівників
організації замовника і проектної організації.
      5. Розрахунки між замовниками і проектними
   організаціями за виконані проектно-вишукувальні роботи
   5.1. Розрахунки між замовниками і проектними організаціями
здійснюються на підставі договірних цін з уточненням їх за умовами
контракту  (договору)  та  чинними  нормативами на виконання
проектно-вишукувальних робіт.
   5.2. Розрахунки між замовниками і проектними організаціями
рекомендується здійснювати згідно з календарним планом робіт.
                        Додаток 1
                        Форма 1-П
           Зведений кошторис N ____
        на проектні і вишукувальні роботи

__________________________________________________________________
           (найменування ремонту)
__________________________________________________________________
       (найменування проектної організації -
         генерального проектувальника)
__________________________________________________________________
        (найменування організації-замовника)

N п/п Стадії проектуван- ня і перелік виконуваних робіт Характеристика об'єкту, що проектується Посилання на N кошторисів за формами 2-П, 3-П Повна вартість робіт (тис.грн.)
Вишуку- вальні* Проектні, обстежувальні, обмірні* Всього
1 2 3 4 5 6 7
____________
 * Назви граф 5, 6 із змінами, внесеними згідно з Доповненням N 1.

 Всього за зведеним кошторисом ___________________________________
 _________________________________________________________________
             (сума прописом)

Керівник проектної ______________________ _______________________
організації          підпис         прізвище

Головний інженер ______________________ ________________________
проекта            підпис         прізвище
     М.П.
     "___"____________ 199 _ р.
                        Додаток 2
                        Форма 2-П
   Додаток до __________________________________________________
         (договору, додаткової угоди, наряд-замовлення)
_________________________ N _____________ від "___"____ 199 _ р.
             Кошторис N _____
        на проектні (вишукувальні) роботи
   Найменування  підприємства,  будівлі,  споруди,  стадії
проектування, виду проектних або вишукувальних робіт _____________
__________________________________________________________________
   Найменування проектної (вишукувальної) організації __________
__________________________________________________________________
   Найменування організації-замовника __________________________
__________________________________________________________________

N п/п Характеристи- ка об'єкту проектування NN частин, глав, таблиць і пунктів, вказівок до розділу або глави Збірника цін на проектні та вишукувальні роботи Розраху- нок вар- тості Вартість (грн.)
1 2 3 4 5

Всього за кошторисом _____________________________________________
__________________________________________________________________
             (сума прописом)
Директор     ____________________  __________________________
            підпис         прізвище
Головний інженер ____________________  __________________________
проекта         підпис         прізвище

Кошторис склав  ____________________  __________________________
            підпис         прізвище
    М.П.
    "___"____________ 199 _ р.
                       Додаток 3
                       Форма 3-П
   Додаток до __________________________________________________
         (договору, додаткової угоди, наряд-замовлення)
             Кошторис N _____
            на виконання робіт
   Найменування будівлі, споруди, стадії проектування, етапу,
виду робіт _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   Найменування організації виконавця __________________________
   Найменування організації замовника __________________________

N п/п Перелік виконуваних робіт Виконавці Кількість люд.-днів Основна заробітна плата за 1 день (грн.) Основна заробітна плата за окладами (грн.)
кіль- кість посада
1 2 3 4 5 6 7
   1. Всього - основна заробітна плата
виконавців, грн. _________________________________________________
   2. Додаткова заробітна плата виконавців, грн. _______________
   3. Матеріальні витрати на виробництво, грн. _________________
   4. Нарахування на основну і додаткову заробітну плату
виконавців, грн. _________________________________________________
   5. Накладні витрати, грн. ___________________________________
   6. Всього собівартість, грн. ________________________________
   7. Планові нагромадження, грн. ______________________________
   8. Відрахування від обсягу реалізації, грн. _________________
   Вартість роботи (ряд.6+ряд.7+ряд.8), грн. ___________________
__________________________________________________________________
             (сума прописом)

Директор      ______________________ ______________________
              підпис         прізвище
Головний інженер  ______________________ ______________________
проекта           підпис         прізвище

Кошторис склав   ______________________ ______________________
              підпис         прізвище
   М.П.

Погоджено "Замовник" _____________________ ______________________
              підпис         прізвище
   М.П.
                       Додаток 4
   Перелік таблиць Збірника цін на вишукувальні роботи для
 капітального будівництва, до яких застосовується коефіцієнт 1,5

NN таблиць Збірника цін
Польові роботи Камеральні роботи
9, 12, 13, 19, 21, 26, 27, 37, 39 - 42, 47, 64, 77, 94, 100 - 103, 105, 108, 109, 111, 114, 124 - 130, 132, 133, 154 - 158, 161 - 164, 169, 182, 184, 186, 190, 192, 196 - 220, 222 - 249, 256, 282, 286, 314, 316, 341, 343, 355, 365, 403 - 406, 408 - 410, 416 - 420 39 - 41, 51, 52, 58, 61
Додаток 3 до Збірника цін
12 і 17 - 21

 Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики
 України.  "Інструктивні  документи та листи, що роз'яснюють
 положення порядку визначення вартості будівництва, капітального
 ремонту, взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт, вартості
 проектно-вишукувальних робіт, експертизи вартісних показників,
 утримання апарату замовника та інших економічних питань, що
 входять до сфери діяльності Держбуду України", N 47, 4 серпня
 1999 р., К.: Центр "ІНПРОЕКТ".

БУДСТАНДАРТ Online