Приказ от 15.04.2003 № 43 Об организации выполнения распоряжения Кабинета Министров Украины от 31.03.2003 № 191-р О некоторых мероприятиях по предотвращению нарушения сроков исполнения актов и поручений Прези...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
              Н А К А З
             15.04.2003 N 43
 
     Про організацію виконання розпорядження Кабінету
     Міністрів України від 31 березня 2003 р. N 191-р
      "Про деякі заходи щодо запобігання порушенню
     строків виконання актів та доручень, Президента
      України, рішень Кабінету Міністрів України,
        доручень Прем'єр-міністра України"
 
   Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003
р. N 191-р "Про деякі заходи щодо запобігання
порушенню строків виконання актів та доручень Президента України,
рішень Кабінету Міністрів України, доручень  Прем'єр-міністра
України":
   - звернуто увагу державних секретарів міністерств, керівників
інших центральних органів виконавчої влади на неналежний рівень
організації роботи апарату з питань забезпечення своєчасного
опрацювання документів;
   - членів  Кабінету  Міністрів  України, керівників інших
центральних органів виконавчої влади зобов'язано установити і
усунути причини невиконання актів та доручень Президента України,
рішень Кабінету Міністрів України, доручень  Прем'єр-міністра
України,  розглянути  відповідність займаним посадам керівних
працівників, які неналежним чином  організовують  опрацювання
зазначених документів.
   З метою забезпечення безумовного та повного виконання завдань
і доручень Президента України та Уряду, виконання рішень засідань
Кабінету Міністрів України від 22.02.03 Протокол N 5) з розгляду
питання "Про недоліки в організації виконання завдань, визначених
актами  законодавства,  дорученнями  Президента  України  та
Прем'єр-міністра  України"  та від 01.03.03 N 6 "Про факти
порушення дисципліни в окремих центральних органах виконавчої
влади", розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2003
N 70-р "Про стан виконавської дисципліни та заходи
щодо посилення контролю і підвищення відповідальності керівників
центральних та місцевих органів виконавчої влади за своєчасне і
безумовне виконання законів України, актів та доручень Президента
України і Кабінету Міністрів України" та виконання розпорядження
Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. N  191-р
 "Про деякі заходи щодо запобігання порушенню
строків виконання актів та доручень Президента України, рішень
Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України"
Н А К А З У Ю:
   1. Заступникам Голови  Комітету,  керівникам  структурних
підрозділів Комітету, керівникам державних будівельних корпорацій,
установ та організацій, що належать до сфери управління Держбуду
взяти до керівництва та неухильного виконання:
   - розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня
2003 р. N 191-р "Про деякі заходи щодо запобігання
порушенню строків виконання актів та доручень Президента України,
рішень  Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра
України";
   - рішення засідання Кабінету Міністрів України від 22.02.03
(Протокол N 5) з розгляду питання "Про недоліки в організації
виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями
Президента України та Прем'єр-міністра України";
   - рішення засідання Кабінету Міністрів України від 01.03.03
N 6 "Про факти порушення дисципліни в окремих центральних органах
виконавчої влади";
   - розпорядження  Кабінету Міністрів України від 24.02.03
N 70-р "Про стан виконавської дисципліни та заходи
щодо посилення контролю і підвищення відповідальності керівників
центральних та місцевих органів виконавчої влади за своєчасне і
безумовне виконання законів України, актів та доручень Президента
України і Кабінету Міністрів України";
   2. Керівникам структурних підрозділів Комітету, керівникам
державних будівельних корпорацій, установ та організацій, що
належать до сфери управління Держбуду, взяти до відома, що:
   - рішенням колегії Держбуду від 19 березня 2003 р. N 16 "Про
стан виконавської дисципліни та заходи щодо посилення контролю і
підвищення відповідальності керівників структурних підрозділів
Держбуду, підприємств, що належать до сфери управління Комітету, а
також  державних  будівельних  корпорацій,  діяльність  яких
координується Держбудом, за своєчасне і безумовне  виконання
законів України, актів та доручень Президента України і Кабінету
Міністрів України" визначено комплекс заходів, спрямованих на
забезпечення своєчасного виконання завдань і доручень Президента
України та Уряду;
   - зміцнено керівництво ряду структурних підрозділів Держбуду,
підготовлені зміни до штатного розпису, якими передбачено введення
посади Першого заступника у зв'язках з Верховною Радою України та
створення  відповідного  підрозділу  у  складі  управління
організаційно-аналітичного забезпечення апарату.
   3. Заступникам  Голови  Комітету,  керівникам структурних
підрозділів Комітету, керівникам державних будівельних корпорацій,
установ та організацій, що належать до сфери управління Держбуду,
забезпечити виконання у повному обсязі рішення колегії Держбуду
від 19 березня 2003 р. N 16 "Про стан виконавської дисципліни та
заходи щодо посилення контролю і підвищення відповідальності
керівників  структурних підрозділів Держбуду. підприємств, що
належать до сфери управління Комітету,  а  також  державних
будівельних корпорацій, діяльність яких координується Держбудом.
за своєчасне і безумовне виконання законів України, актів та
доручень Президента України і Кабінету Міністрів України".
   4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення апарату
(А.Григор):
   - здійснювати систематичний аналіз та забезпечити щотижневе
інформування керівництва Комітету за належністю питань щодо стану
виконання актів та доручень Президента України, рішень Кабінету
Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, відповідно
до яких Держбуд визначено відповідальним виконавцем, стан розгляду
запитів та звернень народних депутатів, листів Верховної Ради
України та її органів;
   - забезпечити включення до планів засідання колегії Держбуду
розгляд двічі на рік питання щодо стану виконання актів та
доручень Президента України, рішень Кабінету Міністрів України,
доручень Прем'єр-міністра України;
   - підготувати пропозиції щодо  поліпшення  інформаційного
забезпечення структурних підрозділів, включаючи обладнання робочих
місць з доступом до мережі Інтернет, використання електронної
пошти тощо.
   5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Голова Комітету                      В.Череп
 

БУДСТАНДАРТ Online