Закон Украины от 20.04.2000 № 1694-III "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О проведение эксперимента в жилищном строительстве на базе холдинговой...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
     Про внесення змін до деяких законодавчих актів
     України у зв'язку з прийняттям Закону України
       "Про проведення експерименту в житловому
       будівництві на базі холдингової компанії
             "Київміськбуд"
 
    Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 32, ст.254 )
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
   1. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств"
 (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27,
ст. 181, N 47, ст.294; 1998 р., N 10, ст. 35, N 18, ст. 94, N 26,
ст. 151; 1999 р., N 8, ст. 55, N 15, ст. 83, N 18, ст. 140, N 28,
ст. 229, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст. 356; 2000 р.,
N 2, ст. 16, N 10, ст. 78):
   пункт 5.2 статті 5 після підпункту 5.2.11 доповнити новим
підпунктом такого змісту:
   "5.2.12. Суми коштів, спрямовані уповноваженими банками до
спеціального резерву пенсійних вкладів відповідно до  Закону
України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на
базі холдингової компанії "Київміськбуд";
   статтю 22 після пункту 22.24 доповнити новим пунктом такого
змісту:
   "22.25. Установити, що на період, визначений Законом України
"Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі
холдингової компанії "Київміськбуд", кошти, внесені платниками
податку на  пенсійні  рахунки  фізичних  осіб,  відкриті  в
уповноважених  холдинговою  компанією  "Київміськбуд"  банках,
включаються до складу валових витрат платника податку в розмірі,
що не перевищує 10 відсотків валового доходу цього платника за
звітний період".
   У зв'язку з цим пункт 22.25 вважати пунктом 22.26.
   2. У статті 5 Декрету Кабінету Міністрів  України  від
26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з
громадян" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10,
ст. 77, N 26, ст.281, N 34, ст. 356; 1996 р., N 9, ст. 41;
1998 р., N 30-31, ст. 195; 1999 р., N 4, ст. 35, N 25, ст. 211;
2000 р., N 5, ст. 34):
   пункт 1 доповнити підпунктами "ф" і "х" такого змісту:
   "ф) кошти,  внесені  фізичними та юридичними особами на
пенсійні рахунки, відкриті в уповноважених холдинговою компанією
"Київміськбуд" банках відповідно до Закону України "Про проведення
експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії
"Київміськбуд";
   х) кошти, що відповідно до Закону України "Про проведення
експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії
"Київміськбуд" виплачуються фізичним особам згідно з договорами
пенсійних вкладів, укладеними  в  період  проведення  такого
експерименту (за винятком випадків, коли кошти зняті вкладником з
пенсійного рахунка з порушенням умов, зазначених у договорі
пенсійного вкладу)";
   у пункті 2 слова "відповідно до підпунктів "а" - "о", "с",
"т" замінити словами "відповідно до підпунктів "а" - "о", "с" -
"х".
   II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                   Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 20 квітня 2000 року
     N 1694-III
 

БУДСТАНДАРТ Online