Решение от 30.07.2003 № 35/50 Относительно усиления контроля и надзора за проектированием, реконструкцией, капитальным ремонтом, переоборудованием и эксплуатацией жилого фонда Украины

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

      КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
        КОЛЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
          З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
            30.07.2003 N 35/50
 
 
    Щодо посилення контролю та нагляду за проектуванням,
   реконструкцією, капітальним ремонтом, переобладнанням та
       експлуатацією житлового фонду України
 
 
   В останні  роки  в Україні збільшуються обсяги робіт з
реконструкції, капітального ремонту та переобладнання  житла,
триває процес його приватизації.
 
   За статистичними даними, у 2002 р. відремонтовано близько
4,0 млн. кв. метрів загальної площі житлових приміщень усіх форм
власності. Водночас капітальний ремонт житлового  фонду,  що
перебуває  у  комунальній  власності  територіальних  громад,
фінансується за залишковим принципом, лише на 10% від потреби, і
перебуває у незадовільному стані. Як наслідок, практично кожен
третій будинок потребує капітального ремонту.
 
   Не виконуються регіональні програми реконструкції житлових
будинків перших масових серій, не розробляються схеми фінансування
та не впроваджуються пілотні проекти, як це передбачено постановою
Кабінету Міністрів України від 14 травня  1999  р.  N  820
 >> ) "Про затвердження державної програми реконструкції
житлових будинків перших масових  серій".  Недостатня  увага
приділяється виконанню доручення Президента України від 21 серпня
2002 р. N 1-1/1008 та доручення Кабінету Міністрів України від
17 грудня 2002 р. N 9356/2к щодо реалізації програм з модернізації
(ліквідації) аварійно небезпечних будівель і споруд.
 
   З 2000 року практично припинена передача відомчого житлового
фонду в комунальну власність, а фонд, що передається, перебуває у
незадовільному технічному стані, особливо в депресивних регіонах.
 
   Набуває поширення тенденція  проведення  несанкціонованого
перепланування  квартир  з  руйнуванням  несучих конструкцій,
здійснення реконструкції житлових будинків  без  затвердженої
проектної документації.
 
   Багато порушень допускається під час улаштування мансардних
приміщень. Такі роботи здійснюються без згоди власників квартир,
що є порушенням чинного законодавства. Загострюються проблеми
розміщення  нового будівництва у районах історичної забудови
великих міст,  особливо  у  містах  Києві,  Одесі,  Львові,
Дніпропетровську.
 
   Спостерігається тенденція  погіршення  якості  розроблення
проектів реконструкції та капітального ремонту житлових будинків.
 
   Мають місце випадки надання інспекціями держархбудконтролю
дозволів  на виконання будівельних робіт без затвердженої в
установленому порядку проектної документації.
 
   Органи місцевого   самоврядування,   підпорядковані  їм
підприємства житлово-комунального господарства  та  відповідні
служби не здійснюють, згідно зі своїми повноваженнями, технічного
нагляду за станом житлового фонду, проведенням ремонтних робіт та
реконструкцією житла.
 
   Як наслідок, у результаті самочинних та безконтрольних дій
під час будівельних робіт на житлових об'єктах останнім часом мали
місце аварії, які призвели до загибелі людей.
 
   З метою вирішення питань щодо поліпшення технічного стану
житлового фонду, його надійної експлуатації  та  запобігання
аварійним ситуаціям колегії В И Р І Ш И Л И:
 
   1. Першому   заступникові   Голови  Держжитлокомунгоспу
В.Альохіну,  заступникам  Голови  Комітету  О.Білянському  та
О.Лотоцькому забезпечити:
   - супроводження у Верховній Раді України нової редакції
Житлового кодексу України;
   - подання у встановленому порядку пропозицій щодо внесення
змін і доповнень до Закону України "Про об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку"  з метою  стимулювання
створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (строк
- до кінця 2003 року).
 
   2. Заступникові  Голови  Держжитлокомунгоспу О.Лотоцькому,
начальникові Управління експлуатації житлового фонду В.Кірюшину:
   - розробити проекти "Правил утримання житлових будинків і
прибудинкових територій" (строк - IV квартал 2003 року), "Правил
обстеження, оцінки технічного стану і паспортизації житлових
будинків" та "Порядку переобладнання горищ під житло" (строк - IV
квартал 2004 року);
   - опрацювати питання та підготувати для подання Кабінету
Міністрів України пропозиції щодо створення Державної житлової
інспекції (строк - серпень 2003 року);
 
   3. Заступникам Голови Держжитлокомунгоспу О.Білянському і
О.Лотоцькому, начальникові Управління ціноутворення, економіки та
тарифної політики А.Кулеші, начальникові Управління експлуатації
житлового  фонду В.Кірюшину підготувати для подання Кабінету
Міністрів України пропозиції щодо:
   - фінансування із резервного фонду Кабінету Міністрів України
робіт з ремонту аварійних житлових об'єктів (серпень 2003 року);
   - врахування у проекті Державного бюджету України на 2004 рік
видатків на передачу відомчого житла у комунальну власність
(серпень 2003 року);
   - виділення коштів (субвенцій) з державного бюджету для
проведення капітального ремонту житлових будинків (серпень 2003
року).
 
   4. Першому  заступникові  Голови  Держбуду  А.Беркуті,
начальникові Управління науково-технічної політики у будівництві
Д.Барзиловичу:
   - забезпечити  розроблення  та  затвердження  державних
будівельних  норм "Склад, порядок розроблення, погодження та
затвердження проектної документації для будівництва", врахувавши у
цьому  документі  особливі  вимоги  до  розроблення проектів
реконструкції та капітального ремонту житлових будинків  (IV
квартал 2003 року);
   - передбачити у плані роботи Держбуду на 2004 р. завершення
розроблення  державних  будівельних  норм  "Реконструкція  та
капітальний ремонт житлових будинків перших масових серій".
 
   5. Заступникові Голови Держбуду В.Присяжнюку, начальникові
Управління  архітектурно-конструктивних  та  інженерних систем
будинків і споруд житлово-цивільного  призначення  О.Авдієнку
забезпечити розроблення та затвердження державних будівельних норм
"Житлові будинки" (I кв. 2004 Року).
 
   6. Заступникові Голови Держбуду В.Присяжнюку, начальникові
Державної  архітектурно-будівельної  інспекції України В.Папці
забезпечити:
   - супровід і доопрацювання у Кабінеті Міністрів України
законопроекту "Про внесення змін  до  Закону  України  "Про
відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій
за правопорушення у сфері містобудування" та подання його на
розгляд до Верховної Ради України (жовтень 2003 року);
   - розроблення та подання до Кабінету Міністрів  України
проекту  постанови  Уряду  про порядок прийняття об'єктів в
експлуатацію (грудень 2003 року);
   - опрацювання під час підготовки законопроекту про здійснення
державного контролю у сфері містобудування  пропозицій  щодо
створення єдиної системи органів містобудування та архітектури,
інспекцій  державного  архітектурно-будівельного  контролю  з
підпорядкуванням їх по вертикалі центральному органові виконавчої
влади.
 
   7. Заступникові Голови  Держбуду  В.Гречку,  начальникові
Відділу  ліцензування  та  атестації  будівельної  діяльності
В.Лісничуку:
   - не допускати видачі ліцензій на будівельну діяльність
суб'єктам господарської  діяльності,  що  не  мають  досвіду
проектування  об'єктів  будівництва та не створили умов для
забезпечення якості робіт;
   - підготувати пропозицій щодо внесення до Переліку видів
робіт провадження будівельної діяльності в розділ "Архітектура та
будівельне проектування" пункту 2.0212 "Капітальний ремонт та
реконструкція  житлових  будівель  та  будівель  цивільного
призначення".
 
   8. Начальникові Управління цінової політики, експертизи та
контролю вартості у будівництві П.Губеню, начальнику Державної
архітектурно-будівельної інспекції  України В.Папці підготувати
пропозиції щодо шляхів встановлення контролю за відповідністю
робочої документації затвердженому проекту (IV квартал 2003 року).
 
   9. Начальникові  Управління  науково-технічної  політики
Держжитлокомунгоспу  Л.Кравченку  та  начальникові  Управління
науково-технічної політики у будівництві Держбуду Д.Барзиловичу
під час розроблення і підготовки до затвердження відповідних
нормативних документів обох Комітетів здійснювати їх взаємне
погодження.
 
   10. Інспекціям державного архітектурно-будівельного контролю
в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах Києві та
Севастополі, містах обласного підпорядкування:
   - не допускати надання дозволів на виконання будівельних
робіт без наявності проектної документації,  затвердженої  в
установленому порядку, притягати винних у правопорушенні осіб до
адміністративної відповідальності;
   - забороняти  застосування матеріалів і виробів, які не
підтверджені  документами  виробника  щодо  їх  відповідності
нормативним документам;
   - установити  жорсткий  контроль  за  реконструкцією  та
капітальним ремонтом житлових будинків, не допускати приймання
об'єктів, на яких проведені згадані роботи з порушенням вимог
чинного законодавства.
 
   11. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській  та  Севастопольській  міським,  районним
державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:
   - забезпечити проведення до 01 липня 2004 року  повної
інвентаризації всього наявного багатоквартирного житлового фонду у
будинках усіх форм власності щодо його технічного стану;
   - створити при органах місцевої виконавчої влади комісії з
обстеження житлового фонду та наділити їх повноваженнями щодо
призупинення робіт з переобладнання квартир та будинків у разі
виявлення порушень;
   - переглянути  прийняті  рішення  щодо  дозволів  на
перепланування квартир та будинків, а  також  рішення  щодо
переведення  приміщень  із  житлових  в  нежитлові,  у разі
невідповідності цих рішень чинному законодавству скасувати їх;
   - переглянути всі заяви громадян на переобладнання квартир та
будинків і не надавати таких дозволів у разі виявлення загрози
проживанню мешканців внаслідок виконання цих робіт;
   - створити будинкові та квартальні комітети для здійснення
контролю за збереженням та належним обслуговуванням житлового
фонду;
   - у I кварталі 2004 року укомплектувати інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю кваліфікованими фахівцями та
необхідними матеріально-технічними засобами;
   - скасувати рішення щодо дозволів на паралельне проектування
та  будівництво  об'єктів  нового будівництва, реконструкції,
капітального ремонту як таких, що не відповідають вимогам ст. 29
Закону України "Про планування і забудову територій";
   - розміщувати об'єкти нового будівництва у кварталах наявної
забудови відповідно до затвердженої містобудівної документації, а
у разі її відсутності - лише на підставі  затверджених  в
установленому порядку містобудівних обгрунтувань;
   - відповідно до наказу Держжитлокомунгоспу від 31.12.91 N 135
 відновити та активізувати роботу служби технічного
нагляду при обласних та міських управлінь житлово-комунального
господарства;
   - заборонити ведення будівельних робіт на об'єктах, які не
забезпечені проектною документацією, затвердженою в установленому
порядку;
   - не допускати видачі ліцензій на будівельну діяльність
суб'єктам  господарської  діяльності,  що  не  мають досвіду
проектування об'єктів будівництва та не створили  умов  для
забезпечення якості робіт;
   - розробити   механізм   унеможливлення   самовільного
перепланування житлових будинків та житлових приміщень, надбудов
та прибудов мансард, балконів, інших приміщень та контролю за
дотриманням цього механізму;
   - переглянути та перезатвердити склад комісій щодо надання
дозволів на перепланування квартир та будинків;
   - забезпечити належне фінансування робіт з ремонту житлового
фонду, в тому числі капітального ремонту;
   - забезпечити реалізацію регіональних програм модернізації
(ліквідації) аварійно небезпечних будівель і споруд.
 
   12. Держжитлокомунгоспу та Держбуду організувати та провести
серію  семінарів  для  фахівців  будівельного  комплексу  та
житлово-комунального  господарства  з питань законодавчого та
нормативного урегулювання порядку будівництва, реконструкції та
капітального ремонту об'єктів житлового фонду, соціальної та
інженерної інфраструктури (протягом 2003-2004 років).
 
   13. Відповідним  підрозділам  Ради  міністрів  Автономної
Республіки Крим, управлінням житлово-комунального господарства,
містобудування  та  архітектури  обласних,  Київської  та
Севастопольської міських державних адміністрацій провести спільне
засідання колегій, на якому розглянути питання щодо посилення
контролю та нагляду за проектуванням, реконструкцією, капітальним
ремонтом, переобладнанням та експлуатацією житлового фонду України
і прийняти конкретні заходи щодо недопущення порушень з цих
питань.
 
   14. Про виконання рішення спільного засідання колегій та
власних рішень доповісти відповідним Комітетам 01.10.03 та за
підсумками року до 20 січня 2004 року.
 
   15. Контроль за виконанням рішень спільного засідання колегій
Держжитлокомунгоспу та Держбуду України залишаємо за собою.
 
 Голова Держжитлокомунгоспу                Г.Семчук
 
 Т.в.о Голови Держбуду                  А.Беркута
 

БУДСТАНДАРТ Online