Р В.2.3-37641918-925:2021 Рекомендации по проектированию состава и устройству асфальтоцементобетонного дорожного покрытия способом пропитки

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)

Національний транспортний університет
(НТУ)

 

РЕКОМЕНДОВАНО
Науковою радою Державного агенства
автомобільних доріг України
Протокол від 15.12.2021 р. № 1

 

РЕКОМЕНДОВАНО
Науково-технічною радою
ДП «ДерждорНДІ»

РЕКОМЕНДАЦІЇ
з проектування складу та влаштування асфальтоцементобетонного
дорожнього покриття способом просочування
Р В 2.3-37641918-925:2021

ПОГОДЖЕНО
Начальник відділу інноваційного
розвитку Департаменту технічного
забезпечення інноваційного розвитку
Укравтодору
О. Ю. Тимощук

РОЗРОБЛЕНО
Проректор з наукової роботи НТУ,
С. Славінська

 

ПОГОДЖЕНО
Начальник відділу нормоконтролю
ДП «ДерждорНДІ»
М. М. Стулій

Науковий керівник,
завідувач кафедри мостів, тунелів
та гідротехнічних споруд НТУ
А. М. Онищенко

 

Відповідальний виконавець,
науковий співробітник кафедри
мостів, тунелів та гідротехнічних споруд НТУ
А. С. Лапченко

Київ
2021

ВСТУП

Рекомендації розроблені на підставі наукових досліджень, проведеного аналізу технічної літератури та чинних нормативних документів з проєктування складу та влаштування асфальтоцементобетонного дорожнього покриття способом просочування.

Розробники цієї методики: В. Акімов, наук. спів.; С. Аксьонов, канд. техн. наук; І. Весіч, наук. спів.; В. Виноградов, наук. спів.; М. Гаркуша, канд. техн. наук; О. Гібаленко, д-р. техн. наук; В. Ковальчук д-р. техн. наук; А. Лапченко, канд. техн. наук; наук. спів.; Р. Лісневський, наук. спів.; І. Мірчук, наук. спів.; А. Онищенко, док. техн. наук (керівник розробки); Є. Плазій, наук. спів.; І. Ролінська, наук. спів.; Л. Столярова, наук. спів.; О. Федоренко, наук. спів.; О. Федоренко, наук. спів.; С. Цепелєв, наук. спів., Національний транспортний університет.

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги до матеріалів та особливості проєктування складу АЦБ

4.1 Мінеральні матеріали

4.2 Органічні в'яжучі

4.3 Технічні вимоги до бітумомінерального матеріалу і каркасу із чорного щебеню

4.4 Склади, характеристики і вимоги до заповнюючих розчинів

5 Вимоги до властивостей АЦБ

6 Приготування заповнюючих розчинів

7 Технологія влаштування каркасу із чорного щебеню або бітумомінерального матеріалу та контроль виконання робіт

8 Технологія просочування каркасу із чорного щебеню або бітумномінерального матеріалу заповнюючим розчином та контроль виконання робіт

9 Вимоги щодо безпеки

10 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А (довідковий) Виготовлення зразків-циліндрів та визначення пустотності каркасу із чорного щебеню і 28 бітумомінерального матеріалу

Додаток Б (довідковий) Особливості підбору складу АЦБ влаштованого способом просочування

Додаток В (довідковий) Бібліографія

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці рекомендації застосовні під час проєктування та влаштування асфальтоцементобетонного покриття способом просочування на автомобільних дорогах І — V технічних категорій згідно з ДБН В.2.3-4, вулицях та дорогах населених пунктів згідно з ДБН В.2.3-5, площах, проїздах, дорогах і майданчиках промислових та сільськогосподарських підприємств. Рекомендації застосовуються при дослідному впровадженні.

1.2 Асфальтоцементобетон, влаштований способом просочування, застосовують в усіх дорожньо-кліматичних зонах згідно з ДБН В.2.3-4. 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих рекомендаціях є посилання на такі документи:

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво 

ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-67:2013 Опалювання, вентиляція та кондиціювання 

ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій

ДСТУ 3911-99 (ГОСТ 17.9.0.1-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Виявлення відходів і подання інформаційних даних про відходи. Загальні вимоги

ДСТУ 4044:2019 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови

ДСТУ 8787:2018 Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення зчеплюваності зі щебенем

ДСТУ 8825:2019 Бітум та бітумні в’яжучі. Метод визначення розтяжності

ДСТУ 9116:2021 Бітум та бітумні в’яжучі. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови

ДСТУ Б А.3.2-4:2009 Система стандартів безпеки праці. Роботи з приготування асфальтобетонних сумішей. Вимоги безпеки

ДСТУ Б В.2.1-12:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Метод лабораторного визначення максимальної щільності

ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

ДСТУ Б В.2.7-23-95 Розчини будівельні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

 ДСТУ Б В.2.7-33-2001 Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничозбагачувальних комбінатів України. Технічні умови 

 ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-71-98 Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань (ГОСТ 8269.0-97)

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-76-98 Пісок для будівельних робіт із відсівів подрібнення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-81-98 Бітуми нафтові дорожні в`язкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла і кам`яних матеріалів

ДСТУ Б В.2.7-81-98 Бітуми нафтові дорожні в`язкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла і кам`яних матеріалів

ДСТУ Б В.2.7-112-2002 Цементи. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-121:2014 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови

СТУ Б В.2.7-124-2004 Будівельні матеріали. Цемент для будівельних розчинів. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності

ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови (EN 934-2:2001, NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-187:2009 Будівельні матеріали. Цементи. Методи визначення міцності на згин і стиск

ДСТУ Б В.2.7-210:2010 Будівельні матеріали. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками

ДСТУ Б В.2.7-305:2015 Суміші бітумомінеральні дорожні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-306:2015 Суміші бітумомінеральні дорожні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-313:2016 Бітуми дорожні, модифіковані комплексами добавок. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-319:2016 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань

ДСТУ EN 12591:2017 Бітум та бітумні в`яжучі. Технічні вимоги до дорожніх бітумів

ДСТУ EN 12593:2018 (EN 12593:2015, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури крихкості за методом Фрааса

ДСТУ EN 12607-1:2015 Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення опору до твердіння під впливом теплоти та повітря. Частина 1. Метод RTFOT (EN 12607-1:2014, IDT)

ДСТУ EN 13398:2018 (EN 13398:2017, IDT) Бітум та бітумні в'яжучі. Метод визначення еластичності

ДСТУ EN 1426:2018 (EN 1426:2015, IDT) Бітум та бітумні в`яжучі. Визначення глибини проникності голки (пенетрації)

ДСТУ EN 1427:2018 (EN 1427:2015, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури розм’якшеності за методом кільця і кулі

ДСТУ Б EN 196-3:2015 Методи випробування цементу. Частина 3. Визначення строків тужавлення та рівномірності зміни об’єму (EN 196-3:2005 + А1:2008, IDT)

ДСТУ Б EN 14647:2015 Цемент кальцієво-алюмінатний. Склад, технічні умови та критерії відповідності (EN 14647:2005, IDT + EN 14647:2005/АC:2006, IDT)

ДСТУ Б EN 15743:2012 Цемент сульфатно-шлаковий. Склад, технічні умови та критерії відповідності (EN 15743:2010, IDT)

СОУ 42.1-37641918-124:2014 Щебінь чорний для дорожніх робіт. Технічні умови

СОУ 45.2-00018112-036:2009 Бітуми та бітумополімери рідкі. Технічні умови.

СОУ 42.1-37641918-124:2014 Щебінь чорний для дорожніх робіт. Технічні умови

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online