Письмо от 24.02.2005 № 7/8-134, 4/3-260 Относительно состава проектно-сметной документации на капитальный и текущий ремонт жилья, объектов социальной сферы, коммунального назначения и благоустройства, утвержд...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

ЛИСТ

від 24.02.2005 р. N 7/8-134, N 4/3-260 

Щодо складу проектно-кошторисної документації на капітальний та поточний ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою, затвердження проектно-кошторисної документації і визначення вартості ремонтів на всіх стадіях їх здійснення

На численні запити організацій щодо складу проектно-кошторисної документації на капітальний та поточний ремонт житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою, затвердження проектно-кошторисної документації і визначення вартості ремонтів на всіх стадіях їх здійснення Держбуд України та Держитлокомунгосп України повідомляють.

Проектно-кошторисна документація на ремонт житла, об'єктів соціальної сфери і комунального призначення розробляється згідно з "Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий" ВСН 55-87(р), на ремонт об'єктів благоустрою - згідно з Порядком проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою, затвердженим наказом Держжитлокомунгоспу України від 23.09.2003 N 154, зареєстрованим в Мін'юсті України 12.02.2004 за N 189/8788.

На початку розробки проектно-кошторисної документації з ремонту проводиться технічне обстеження і визначається фізичний та моральний знос об'єктів.

Робочий проект з капітального ремонту складається з таких розділів:

а) для об'єктів житла, соціальної сфери і комунального призначення:

- загальна пояснювальна записка;

- архітектурно-будівельні рішення;

- технологічні рішення (при необхідності);

- рішення з інженерного обладнання;

- проект організації капітального ремонту;

- кошторисна документація;

б) для об'єктів благоустрою:

- загальна пояснювальна записка;

- організація ремонтно-будівельних робіт;

- оцінка впливу на довкілля;

- робоча документація;

- кошторисна документація.

Виходячи з технічної та технологічної складності капітальних та поточних ремонтів об'єктів житла, соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою, за узгодженням сторін склад і зміст розділів проектно-кошторисної документації може зменшуватись. При цьому в обов'язковому порядку розробляються документи, за якими визначаються фізичні обсяги робіт (дефектний акт із зазначенням умов виконання робіт) та кошторисна документація. Зразок форми дефектного акту додається.

Затвердження проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (постанова від 11.04.2002 N 483), за наявності позитивного висновку комплексної державної експертизи. Комплексній державній експертизі підлягають розроблені в установленому порядку проекти капітального ремонту житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення і благоустрою, крім тих, що увійшли до Переліку об'єктів, затвердження проектів будівництва яких у межах законодавства України не потребує висновку комплексної державної експертизи, затвердженого наказом Держбуду України від 12.11.2003 N 187 та зареєстрованого в Мін'юсті України 8 грудня 2003 р. за N 1129/8450. У випадках, передбачених законодавством, зазначені в Переліку об'єкти підлягають окремим державним експертизам виходячи з призначення об'єкту.

Вартість розробки проектно-кошторисної документації з ремонту житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою визначається за Правилами визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України ДБН Д.1.1-7-2000 (із змінами та доповненнями) на підставі "Сборника цен на проектные работы для капитального ремонта зданий и сооружений" із застосуванням поправочного коефіцієнту (за додатком 2 до зазначеного ДБН) та індексів визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт (лист Держбуду від 02.02.2005 N 7/8-73).

Вартість ремонтів житла, об'єктів соціальної сфери, комунального призначення та благоустрою визначається за Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000 (із змінами і доповненнями). Додаткові витрати, що враховують ускладнені умови виконання робіт, кошти на зведення та розбирання тимчасових будівель та споруд, сезонні подорожчання тощо залежно від конкретних умов враховуються в кошторисній вартості ремонту на підставі проекту організації ремонту (ПОР) або, якщо ПОР у складі проектної документації не розробляється, згідно з умовами виконання робіт, зафіксованими у затвердженому замовником (інвестором) дефектному акті.

Якщо вартість прямих витрат технічно нескладних ремонтів визначається одним локальним кошторисом (як правило враховує один вид ремонтно-будівельних робіт), кошторисна документація може складатися з одного кошторису (на правах локального, об'єктного кошторису та зведеного кошторисного розрахунку) з урахуванням у ньому всіх витрат, встановлених кошторисними нормативами. Рішення з цього питання приймається розробником документації за узгодженням з інвестором (замовником).

При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт з ремонту (капітального та поточного) застосовуються типові форми первинних документів з обліку в будівництві: Акт приймання виконаних підрядних робіт (типова форма N КБ-2в) та Довідка про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма N КБ-3).

У зв'язку з виходом цього листа, лист Держбуду України від 26.05.99 N 7/469 втрачає чинність.

Додаток: Форма дефектного акту.

 

Перший заступник Голови
Держбуду України 

 
А. В. Беркута 

Заступник Голови
Держжитлокомунгоспу України 

 
О. Б. Лотоцький 


 

Додаток
до листа Держбуду України та Держжитлокомунгоспу України
від 24 лютого 2005 р. N 7/8-134, N 4/3-260
______________________________________
      (назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО
"___" ____________ 200_ р. 


ДЕФЕКТНИЙ АКТ

На ремонт ___________________________________________________________
       (найменування об'єкту)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Умови виконання робіт ________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Обсяги виконання робіт

N
п/п

Найменування робіт і витрат 

Одиниця виміру 

Кількість 

Примітки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Склав 

_________________________________________________
(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище) 

Перевірив 

_________________________________________________
(організація, посада, підпис, ініціали, прізвище) 

БУДСТАНДАРТ Online