Решение от 21.01.2005 № 4 О согласовании проекта распоряжения Кабинета Министров Украины О утверждении рабочего проекта Усовершенствования вентиляции с бурением вентиляционной скважины (корректировка) ВП Шахт...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
           Науково-технічна рада
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             21.01.2005 N 4
 
 
     Про погодження проекту розпорядження Кабінету
      Міністрів України "Про затвердження робочого
      проекту "Удосконалення вентиляції з бурінням
       вентиляційної свердловини коригування)"
         ВП "Шахта ім. XIX з'їзду КПРС"
           ДП "Луганська компанія"
 
 
   Розглянувши робочий проект  "Удосконалення  вентиляції  з
бурінням вентиляційної свердловини" ВП "Шахта ім. XIX з'їзду КПРС"
ДП "Луганська вугільна компанія (коригування)" і з урахуванням
висновку галузевої    служби    "Укрвуглеінвестекспертиза"
Мінпаливенерго України,   погодження   Центральної   служби
Укрінвестекспертизи Держбуду України та Мінпаливенерго (протокол
технічної наради Мінпаливенерго від 9.12.2004), науково-технічна
рада В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Схвалити та рекомендувати до погодження Держбудом України
проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження
робочого  проекту  "Удосконалення  вентиляції  з  бурінням
вентиляційної свердловини (коригування)" ВП "Шахта ім. XIX з'їзду
КПРС" ДП "Луганська вугільна компанія" за умови внесення доповнень
у вказаний проект розпорядження у частині техніко-економічних
показників, які   характеризують  функціональне  призначення
зазначеного робочого проекту.
 
 Голова НТР                        В.Череп

БУДСТАНДАРТ Online