Письмо от 26.05.2005 № 8/6-365 Относительно образования Управлений капитального строительства в структуре местных государственных администраций

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
 
               Л И С Т
 
           26.05.2005 N 8/6-365
 
                   Обласним та Севастопольській
                   міській державним
                   адміністраціям
 
 
           Щодо утворення Управлінь
        капітального будівництва в структурі
         місцевих державних адміністрацій
 
 
   Президент України  Указом  від  3  квітня  2005  року
N 593/2005 "Про вдосконалення  структури  місцевих
державних  адміністрацій" далі - Указ), з метою підвищення
ефективності здійснення місцевими державними адміністраціями своїх
повноважень,  зобов'язав Кабінет Міністрів України затвердити
відповідно до частини третьої статті 5 Закону України "Про місцеві
державні  адміністрації" примірні переліки управлінь,
відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних
адміністрацій,  передбачивши,  що до їх складу входять такі
структурні підрозділи, які зазначені у цьому Указі.
 
   На виконання цього Указу  Кабінет Міністрів
України постановою від 11 травня 2005 року N 328
затвердив примірні переліки  управлінь,  відділів  та  інших
структурних  підрозділів  обласної,  Севастопольської міської,
районної, районної у м. Севастополі державних адміністрацій.
 
   Відповідно до Указу  та постанови у складі
місцевих державних адміністрацій такого структурного підрозділу,
як Управління капітального будівництва, не передбачено.
 
   Разом з тим, пунктом 2 Указу  передбачено
можливість утворення головою місцевої державної адміністрації в
межах бюджетних асигнувань, виділених на утримання відповідної
місцевої державної адміністрації, структурних підрозділів, які не
передбачені у затверджених в установленому порядку примірних
переліках управлінь, відділів та інших структурних підрозділів
місцевих державних  адміністрацій,  виходячи  з  особливостей
відповідної території.
 
   У зв'язку з цим Держбуд України вважає за доцільне зауважити
наступне.
 
   На даний час у структурі обласних державних адміністрацій та
Севастопольської  міської державної адміністрації функціонують
Управління капітального будівництва, які відповідно до Типового
положення  про  управління капітального будівництва обласної,
Київської та Севастопольської міської державної адміністрації,
затвердженого постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
6 вересня 2000 року N 1401, виконують  функції
замовника будівництва об'єктів житлово-комунального і соціального
призначення на території відповідної області та міста Севастополя.
 
   Управління капітального будівництва, як і інші структурні
підрозділи  обласних  та  Севастопольської  міської державної
адміністрації, утримується за рахунок коштів державного бюджету.
Однак, на відміну від інших структурних підрозділів джерелом
видатків на утримання цього структурного підрозділу є кошти,
передбачені у вартості будівництва на утримання служби замовника,
які, згідно з пунктом 2  зазначеної постанови
Кабінету Міністрів України, зараховуються до доходів спеціального
фонду державного бюджету як власні надходження. Таким чином, щодо
Управління  капітального  будівництва існує прямо пропорційна
залежність між обсягом коштів на його утримання та обсягом
капітальних вкладень, освоєння яких забезпечує цей структурний
підрозділ. Крім того, відповідно до положень  Господарського
кодексу України ( 436-15 ), який вступив у силу з 1 січня 2004 р.,
виконання Управлінням капітального будівництва функцій замовника
має ознаки господарської діяльності, оскільки ним виконуються
послуги вартісного характеру, що  мають  цінову  визначеність
(стаття 3).
 
   У зв'язку з цим вважаємо за доцільне рекомендувати на базі
майна Управлінь капітального будівництва створити державні або
комунальні  підприємства,  підпорядковані відповідним місцевим
державним адміністраціям, та делегувати їм на договірних засадах
виконання функцій замовника будівництва об'єктів, що здійснюються
за бюджетні кошти.  Така  реорганізація  надасть  можливість
зазначеним  новоутвореним  структурам  виконувати на високому
професійному рівні функції замовника будівництва не лише на
об'єктах, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, а і на
інших об'єктах. Крім того, за рахунок розширення сфери діяльності
зазначені структури матимуть можливість без залучення бюджетних
коштів  поліпшити  своє  фінансове  становище,  оновити  та
модернізувати власну матеріально-технічну базу, необхідну для
виконання своїх функцій.
 
   Разом з тим, якщо з метою забезпечення виконання обласними та
Севастопольською міською державними адміністраціями повноважень у
галузі будівництва буде прийнято  рішення  щодо  доцільності
створення у складі відповідних місцевих державних адміністрацій
окремого структурного підрозділу з покладанням на нього функцій,
які на даний час виконують Управління капітального будівництва,
Держбуд України як спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої  влади  з  питань будівництва та архітектури, не
заперечуватиме за умови, що такий структурний підрозділ буде
укомплектований відповідними фахівцями.
 
   Однак, Держбуд категорично не може підтримувати рішення щодо
формування такого складу місцевих державних адміністрацій, за яким
виконання повноважень та функцій замовника будівництва об'єктів,
що має певну специфіку та потребує відповідного професіоналізму та
досвіду, можуть бути покладені на структурні підрозділи, яким не
характерне виконання таких функцій. Мова йде, у тому числі, про
Головне управління економіки (Управління економіки).
 
   Об'єднання в одному структурному підрозділі фахівців, які
формують плани економічного і соціального розвитку регіонів, з
фахівцями,  які власне замовляють та контролюють будівництво
об'єктів, може призвести до зловживань.
 
   Просимо врахувати  зазначене  при  прийнятті  остаточного
рішення.
 
 Перший заступник
 Голови Комітету                    А.В.Беркута