Р Г.1-218-03449261-677:2007 Рекомендации по определению количества средств измерительной техники (СИТ), испытательного оборудования (ПО) и устройств для проведения контроля характеристик автомобильных дорог и...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

Державна служба автомобільних доріг України
(Укравтодор)
Українське державне виробничо-технологічне підприємство
«Укрдортехнологія»

РЕКОМЕНДОВАНО
Науково-технічною Радою
Державної служби автомобільних
доріг України
Протокол від________№_____

РЕКОМЕНДОВАНО
Науково-технічною Радою
УДВТП «Укрдортехнологія»
Протокол від________№_____

 РЕКОМЕНДАЦІЇ
з визначення кількості засобів вимірювальної техніки (ЗВТ),
випробувального обладнання (ВО) та пристроїв для проведення
контролю характеристик автомобільних доріг і визначення фізико-
механічних властивостей дорожньої продукції згідно з чинними
нормативними документами

Р Г.1-218-03449261-677:2007

ПОГОДЖЕНО
Начальник Управління
науково-технічної
політики Укравтодору
____________ С. І. Андрєєв
“_____”____________ 2007 р.

РОЗРОБЛЕНО
Директор УДВТП
«Укрдортехнологія»
____________В. М. Нагайчук
“_____”____________ 2007 р.

 

Начальник відділу метрології
та стандартизації УДВТП
«Укрдортехнологія»
____________О. В. Мозговий
“_____”____________ 2007 р.

Зміст

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

2 ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

ДОДАТОК А Перелік засобів вимірювальної техніки, випробувального обладнання та пристроїв для випробування дорожньо-будівельних матеріалів

ДОДАТОК Б Перелік засобів вимірювальної техніки, випробувального обладнання та пристроїв для оцінки транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг

ДОДАТОК В Нормативні посилання

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Рекомендації щодо визначення кількості засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), випробувального обладнання (ВО) та пристроїв для проведення контролю характеристик автомобільних доріг і визначення фізико-механічних властивостей дорожньої продукції (далі - Рекомендації), застосовуються для використання дорожніми організаціями та підприємствами при виробництві продукції і забезпечення якості дорожніх робіт та безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах України.

1.2 Ці Рекомендації направлені на реалізацію положення статей 1; 9 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та створення умов для організації належного виконання дорожніх робіт і якісного виробництва промислової продукції.

1.3 Забезпечення роботи лабораторій та комплектування їх засобами вимірювальної техніки (ЗВТ) та випробувального обладнання (ВО) з урахуванням видів робіт.

2 ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

Нижче подано терміни, вжиті у цих Рекомендаціях наведені терміни та визначення позначених ними понять:

2.1 засіб вимірювальної техніки (ЗВТ) - технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики.

2.2 ВО - випробувальне обладнання.

2.3 метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки - дослідження засобів вимірювальної техніки, які не підлягають державним випробуванням, з метою визначення їх метрологічних характеристик та видачі відповідного документа.

2.4 повірка засобів вимірювальної техніки - визначення похибок вимірювальної техніки і встановлення їх придатності до застосування.

2.5 калібрування засобу вимірювальної техніки - сукупність операцій, що виконуються з метою визначення метрологічних характеристик та придатності засобу вимірювальної техніки до застосування в певних умовах.

2.6 атестація методики виконання вимірювань - процедура встановлення відповідності методики метрологічним вимогам, що ставляться до неї.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online