ДСТУ ISO 20846:2009 Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильном топливе методом ультрафиолетовой флуоресценции (ISO 20846:2004, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

НАФТОПРОДУКТИ

Визначення вмісту сірки в автомобільному пальному методом ультрафіолетової флуоресценції

(ISO 20846:2004, IDT)

ДСТУ ISO 20846:2009

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2012

 

ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА» (ДП «УкрНДІНП «МАСМА»), Технічний комітет стандартизації «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії» (ТК 38)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Козак, канд. хім. наук (науковий керівник); П. Кригіна; Й. Любінін, канд. техн. наук; Н. Харченко; О. Швидкий

2  НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 жовтня 2009 р. № 375 з 2010-01-01

3  Національний стандарт відповідає ISO 20846:2004 Petroleum products — determination of sulfur content of automotive fuels — Ultraviolet fluorescence method (Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільному пальному. Метод ультрафіолетової флуоресценції)

Ступінь відповідності — ідентичний (ЮТ)

Переклад з англійської (еп)

4  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 20846:2004 Petroleum products — determination of sulfur content of automotive fuels — Ultraviolet fluorescence method (Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільному пальному. Метод ультрафіолетової флуоресценції).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 38 «Стандартизація продуктів нафтопереробки і нафтохімії».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

—    слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

—     вилучено попередній довідковий матеріал з міжнародного стандарту «Передмову до ISO 20846:2004»;

—    структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стан­дартизації України;

—    познаки одиниць вимірювання відповідають комплексу стандартів ДСТУ 3651-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин;

—    у розділі 2 «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

—    «Національні примітки» виділено в тексті рамкою.

До стандарту було внесено окремі зміни, які зумовлені потребами користувачів, а саме:

—    стандарт доповнено переліком реактивів та нормативних документів, які використовують в Україні і на які є посилання в цьому стандарті.

На цей час чинні ISO 3170:2004, ISO 3171:1998 та ISO 4259:2006.

Міжнародний стандарт ISO 12185:1996 впроваджено як ДСТУ ISO 12185:2009.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ДСТУ ISO 20846:2009

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАФТОПРОДУКТИ

Визначення вмісту сірки в автомобільному пальному методом ультрафіолетової флуоресценції

НЕФТЕПРОДУКТЫ

Определение содержания серы в автомобильном топливе методом ультрафиолетовой флуоресценции

PETROLEUM PRODUCTS

Determination of sulfur content of automotive fuels by ultraviolet fluorescence method

Чинний від 2010-01-01

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначення вмісту сірки в межах від 3 мг/кг до 500 мг/кг методом ультрафіолетової (далі — УФ) флуоресценції в моторних бензинах, що мають у своєму складі масових часток кисню до 2,7 %, та в дизельному пальному з умістом об’ємних часток метилових естерів жирних кислот (далі — МЕЖК) до 5 %.

Можна аналізувати й інші продукти та визначати інші величини вмісту сірки, однак дані щодо точності визначення вмісту сірки в автомобільному пальному поза вказаними межами не визначали для цього стандарту. Галогени можуть впливати на цей метод визначення за концентрацій більше ніж 3 500 мг/кг.

Примітка 1. Деякі каталізатори, які використовують у хімічній та нафтопереробній промисловості, можуть бути забруднені за наявності сірковмісних матеріалів у сировині.

Примітка 2. Цей метод може бути використаний для визначення сірки в сировині і також може бути використаний для кон­тролювання масової частки сірки у продуктах переробки та стічних водах.

Примітка 3. Надалі терміни % (мас.) та % (об.) використовують у цьому стандарті для представлення масової фракції та об’ємної фракції речовини відповідно.

ЗАСТОРОГА! Застосування цього стандарту пов’язано з використанням небезпечних речо­вин, виробничих процесів та приладів. Положення цього стандарту не охоплюють усіх проблем техніки безпеки, пов’язаних з його застосуванням. Користувач цього стандарту є відповідальним за завчасне прийняття відповідних заходів щодо безпеки, гігієни праці та за необхідність вико­ристання обмежувальних інструкцій.

Національна примітка

В Україні під час користування цим стандартом необхідно дотримуватись вимог [1—4] додатка НА та правил безпечної ро­боти, які викладено в інструкціях з експлуатації приладів та допоміжних пристроїв.

 

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи обов’язкові для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба кори­стуватися останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 1042:1998 Laboratory glassware — One-mark volumetric flasks

ISO 3170:2004 Petroleum liquids-Manual sampling

ISO 3171:1988 Petroleum liquids —Automatic pipeline sampling

ISO 3675:1998 Crude petroleum and liquid petroleum products — Laboratory determination of density — Hydrometer method

ISO 12185:1996 Crude petroleum and petroleum products — Determination of density — Oscillating U-tube method (including Technical Corrigenum 1:2001).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 1042:1998 Лабораторне скло. Мірні колби з однією позначкою ISO 3170:2004 Рідкі нафтопродукти. Ручне відбирання проби ISO 3171:1988 Рідкі нафтопродукти. Автоматичне відбирання проби з трубопроводу ISO 3675:1998 Сира нафта та рідкі нафтопродукти. Лабораторне визначення густини. Гідрометричний метод

ISO 12185:1996 Сира нафта та нафтопродукти. Визначення густини методом U-подібної коливної трубки (охоплюючи технічну поправку 1:2001).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online